piątek, 23 marca 2018

Boże priorytety Ew. Łukasza 10,38-42



Drodzy, dzisiaj chciałbym byśmy przyjrzeli się historii z Ew. Łukasza, którą w większości dobrze znamy. Jest to opowieść o tym, jak Pan Jezus zatrzymał się w domu swoich przyjaciół Marty i Marii na gościnę, będąc w podróży. Znamy dobrze ten dom z relacji ewangelistów, wiemy, że znajdował się w Betanii kilka kilometrów od Jerozolimy. To jest ta rodzina, w której Pan Jezus dokonał niezwykłego cudu, wskrzeszając Łazarza - brata Marii i Marty z martwych, o czym czytamy w 11 rozdz. Ew Jana.
Wiemy, że Maria i Marta miłowały Pana Jezusa i wierzyły w Niego, że On jest zmartwychwstaniem i Życiem, a Pan niejeden raz zatrzymywał się w ich domu, gdzie udzielały mu gościny, tak było i tym razem.
Miały wspaniałą atmosferę i jeszcze wspanialszego gościa - Syna Bożego. Z pewnością chciały przyjąć Go jak najlepiej i ugościć w najbardziej odpowiedni sposób. Widać to szczególnie w postawie Marty, która tak była zatroskana wizytą Pana Jezusa, że nawet w trakcie jego nauczania nie była w stanie oderwać się od domowych obowiązków i spędzić chwili słuchając Go, bo chciała ugościć Go jak najlepiej.
I tak,  jak Pan Jezus miał w zwyczaju, w trakcie pobytu tam, zaczyna głosić Słowo Boże. Wiemy o tym, że nasz Pan nigdy nie tracił żadnej okazji, by nauczać na temat Królestwa Bożego.
I wierzę głęboko, że w tej krótkiej prostej historii Pan przekazuje nam bardzo ważne treści, a mianowicie, co jest Bożym priorytetem dla nas. Co według Boga jest najważniejsze dla nas, dla ciebie, dla jego ludu, dla chrześcijan i dla wszystkich, którzy chcą poznać Chrystusa, zbliżyć się do Niego i być zbawionym.
Pewnie  wszyscy rozumiemy, co tą są priorytety, ale przypomnijmy, to jest to, co stawiasz na pierwszym miejscu przed wszystkim, sprawa szczególnie ważna, którą powinniśmy zająć się w pierwszej kolejności. Jeśli wiem jakie mam priorytety, to odkładam wszystko inne i najpierw zajmuję się tym, co najważniejsze.
 W dzisiejszym świecie mówienie o priorytetach jest bardzo popularne. Pojawia się coraz więcej książek na ten temat, zatrudnia się specjalistów, którzy pomogą ci wskazać, co jest ważne w życiu, by osiągnąć sukces w jakiejś dziedzinie i  jak dążyć do jego realizacji.
Popularne są hasła w stylu: 5 rzeczy, które musisz czynić, by mieć szczęśliwą rodzinę, albo 10 najważniejszych rzeczy, by osiągnąć sukces zawodowy.
Prawdopodobnie jednym z głównych powodów popularności precyzowania priorytetów jest to, że nasze życie coraz bardziej przyśpiesza, jest coraz więcej informacji, coraz więcej możliwości, więcej chcielibyśmy osiągnąć i gubimy się w tym, co jest naprawdę ważne.
Gdybyś zrobił sondę na ulicy z pytaniem: „jakie rzeczy są najważniejsze dla ciebie?”, to miałbyś cały przekrój odpowiedzi, jak np. rodzina, pieniądze, Bóg, podróże, wykształcenie, zdrowie, sport i wiele innych.
A dla chrześcijanina, co powinno być najważniejsze? Co powinno być naprawdę ważne dla ucznia Chrystusa?
Proszę zastanówcie się chwilę nad tym, co jest najważniejsze dla ciebie, jaką ty dałbyś odpowiedź?
Oczywiście moglibyśmy wymienić wiele rzeczy, ale ja chciałbym byśmy pomyśleli o jednej, bo Pan Jezus powiedział w 42 wierszu, że jest tylko jedna rzecz, której potrzeba, nie dwie, nie trzy, 5 czy 10, ale jedna. Jeden fundament, jeden priorytet, z którego powinny wynikać wszystkie inne.
Co nim jest? Zwróćmy uwagę na 39 oraz 42 wiersz
Łukasza 10:39  Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa.
Łukasza 10:42  Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego; Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta.
Tą jedną najważniejszą rzeczą, której potrzeba każdemu chrześcijaninowi i każdemu człowiekowi, który pragnie poznać Boga i być zbawionym jest objawione Słowo Boże zapisane w Biblii. To powinien być dla nas fundament, na którym budujemy całe nasze chrześcijańskie życie i życie w ogóle.
Maria odstawiła wszystkie obowiązki, gdy Pan Jezus nauczał. Usiadła u stóp Pana i słuchała Jego Słowa, a później Pan Jezus powiedział w 42 wierszu, gdy Marta chciała ją oderwać od tego, że Maria obrała dobry kierunek, wybrała najważniejszą rzecz z ważnych i źle by było odrywać ją od tego.
Być może dla wielu z nas nie jest to nic odkrywczego, ale skoro jest to najważniejsza rzecz, nasz fundament, na którym mają być zbudowane nasze Zbory, nasze rodziny i nasze życie, to musimy wciąż sobie tę prawdę przypominać.
Priorytetem dla nas wszystkich powinna być nasza osobista troska o to, by Słowo Boże odgrywało wiodącą rolę w naszym osobistym życiu i życiu naszych Zborów. Chodzi o to, by je czytać, poznawać, studiować, słuchać, zwiastować kazania w oparciu o nie i być mu posłusznym, jak to powiedział apostoł Paweł do swojego młodego wychowanka Tymoteusza, posłuchajcie:
2 Tymoteusza 3:15  I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
16  Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
17  Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
Bóg używa swojego słowa, by przemienić i odrodzić nasze serca ku wiecznej nadziei. A później używa swojego słowa, by nas doskonalić i prowadzić, upodabniając  nas przez nie (to słowo) na drodze zbawienia do naszego Pana Jezusa Chrystusa. To właśnie dzięki Słowu Bożemu dochodzimy do dojrzałości, stajemy się doskonałymi i przygotowanymi, by być użytymi przez Boga do jego dzieła.
Tak więc Słowo Boga dla nas jest niczym narzędzie  rolnika, przez które rolnik użyźnia glebę i doprowadza ją do takiego stanu, by mogła wydać owoc.
Gdy poznajemy życie i nauczanie Chrystusa, to widzimy, że On ciągle kierował uwagę ludzi na Boże Słowo. Spójrzmy szybko na kilka miejsc w Ewangeliach. W 8 rozdziale Ew. Łukasza znajdujemy sytuacje, kiedy Matka i bracia Pana Jezusa szukają Go, ale nie mogą znaleźć z powodu tłumu. Ktoś w końcu przychodzi i mówi Mu, że Matka i bracia szukają Go.
Czy  pamiętamy, co Pan Jezus wtedy odpowiedział?
Łukasza 8:21  On zaś odpowiedział im: Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.
Czyli prawdziwą rodziną Pana Jezusa są ci, którzy miłują Boże Słowo, słuchają Go i są mu posłuszni.
W 6  rodz. Ew. Łukasza Pan Jezus naucza na temat domu zbudowanego na trwałym fundamencie i mówi:
Łukasza 6:47  Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich, i czyni je.
Ten, kto przychodzi do Jezusa, co robi? Słucha Jego słowa i czyni je.
 To właśnie Słowo Boga jest tym trwałym fundamentem w odróżnieniu od wszystkiego innego, bo wiara w to słowo i posłuszeństwo temu Słowu przynosi życie wieczne.
W innym fragmencie, tym razem Ew. Mateusza w 4 rozdz. Pan Jezus zostaje wyprowadzony na pustynię, by być kuszonym przez szatana. W trakcie pokus, diabeł mówi do niego: „jeżeli jesteś Synem Bożym powiedz, aby te kamienie stały się chlebem” (Mat 4,3).
Myślę, że dobrze pamiętamy,  co Pan Jezus odpowiada diabłu?
Mateusza 4:4  A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Każdy człowiek ma żyć nie tylko tym, co fizycznie jest mu potrzebne do życia, ale przede wszystkim objawionym w Biblii Słowem Boga.
I jeszcze jedna sytuacja, tym razem z Ew. Jana z 8 rozdz. w kontekście rozmowy Pana Jezusa z Żydami, którzy tylko w sposób powierzchowny uwierzyli w Niego i tam Pan Jezus mówi:
Jana 8:47  Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście.
Człowiek Boży kocha Boże Słowo i poznaje je. Prawdopodobnie wiele osób w naszym kraju uważa się za wierzących w Boga, ale czy znają i kochają Boże Słowo?, czy ty kochasz Boże Słowo jak Maria i gdy jest czas na nie, czas jego wykładu, zwiastowania, czytania studiowania, to umiesz zostawić wszystko inne i poświęcić mu czas? Mam nadzieję, że tak, bo Bóg chce, by w taki sposób Boże słowo było w naszym życiu traktowane, ma być priorytetem. Jeśli jednak nie mamy pragnienia, by regularnie spędzać czas przy Słowie Bożym, nie mamy pragnienia by Go słuchać, to ponownie powinniśmy zbadać nasze serca, czy Jezus rzeczywiście jest naszym Panem. 
Nie mamy czasu, by przywołać wszystkie miejsca, gdzie pan Jezus mówił jaką rolę Jego słowo powinno odgrywać w naszym życiu, przejrzeliśmy zaledwie kilka, jednak one dają nam jasny obraz tego, jak ważne powinno być Słowo Boga w życiu człowieka i dlaczego Pan Jezus pochwalił Marię, że ona wybrała dobrą część i nie będzie jej to odjęte.

Obok Marii mamy w tej historii równie pouczający przykład Marty jej siostry. Marta również kochała Pana podobnie jak Maria. W czasie gdy Pan Jezus przebywał u nich w domu, troszczyła się, by został jak najlepiej ugoszczony. Krzątała się przy posiłkach i zabiegała o to, by wszystko było jak najlepiej zorganizowane. Jednak tak bardzo była pochłonięta tymi fizycznymi zajęciami i troską o gości, że umknęło jej to, co najbardziej istotne. Choć Marta kochała Pana, to straciła duchową wrażliwość przez zbytnie troszczenie się o sprawy tego świata. I to jest realne zagrożenie dla mnie, dla ciebie i dla każdego chrześcijanina, że z powodu przywiązywania zbyt wielkiej wagi do spraw tego świata, często zwykłych i codziennych jak rodzina, praca, obowiązki domowe, szkoła, rozrywka i wiele innych możemy stracić z oczu nasz Priorytet, którym jest słuchanie i posłuszeństwo Słowu Bożemu. Wtedy, gdy je tracimy, nie rozwijamy się duchowo, tracąc również radość i pokój w pozostałych zajęciach, podobnie jak Marta.
Marta do tego stopnia była obciążona troską, że nawet zwróciła się do Pana Jezusa z pretensją, by Chrystus napomniał jej siostrę Marię, by ta jej pomogła (w 40) . Jednak Pan Jezus powiedział do niej:
Łukasza 10:41 … Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy;
42  Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego; Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta.
Innymi Słowy, Pan Jezus napomina ją i mówi: Marto niepotrzebnie masz pretensje, Maria dobrze zrobiła, teraz jest czas na Boże Słowo i tym należało się zająć. Podobnie i my, gdy jest czas na Boże Słowo, pilnujmy, by nim się zająć. Uważajmy, by troski tego świata nie odciągnęły nas od tego, co najważniejsze.
Drodzy, chcę zakończyć krótkim świadectwem.
Jakiś czas temu poznałem nową osobę i w trakcie rozmowy wyszło, że jestem pastorem baptystycznym. Ten człowiek zaczął szperać w pamięci i mówić „baptyści, baptyści, aaa… to ci, co tak ciągle o Biblii mówią, że jest taka ważna”. I być może w jego ustach wcale to nie był jakiś komplement, raczej stwierdzenie „dziwacy, co ciągle zwracają uwagę na Biblię”, ale ja odebrałem to jako coś miłego i cieszyłem się, że jesteśmy postrzegani jako ludzie Księgi.
Baptyści zawsze charakteryzowali się głębokim przywiązaniem do Słowa Bożego. 
Zadbajmy o to, by nadal tak pozostało, by Biblia - Słowo Boga, odgrywało wiodącą rolę w twoim życiu i życiu twojego zboru.  Amen

wtorek, 20 marca 2018

Odrodzenie prowadzi do miłości Studium biblijne 1 Piotra 1,22-25



w.22
Piotr określa wiarę chrześcijańską jaką tą która prowadzi nas do posłuszeństwa prawdzie. Wiara chrześcijańska nigdy nie jest teoretyczna, nie polega tylko na jakiejś idei, ale polega na posłuszeństwie Słowu Bożemu. Wiele osób wiarę w Chrystusa postrzega jako jakąś ideę lub wyłącznie znajomość pewnych faktów, albo zbiór praktyk religijnych. Ale prawdziwa wiara w Chrystusa zmienia całkowicie kierunek naszego życia, sprawia że odrzucamy to, co nie podoba się Bogu i w oparciu o Pismo Św., przyjmujemy i jesteśmy posłuszni temu czego Bóg od nas wymaga.
Dzisiaj Chrystus ma wielu zwolenników, którzy wiary w Niego nie łączą z codziennym praktycznym życiem i Jego nauczaniem. Trzeba jednak powiedzieć, że taka wiara jest wiarą fałszywą o czym mówił sam Pan Jezus i ostatecznie zaprowadzi ludzi do piekła (Łuk 6,46-49).

Skoro Bóg nas odrodził przez swojego Ducha do życia wiecznego i niezniszczalnej nadziei, to co z tego wynika?
Piotr mówi że jedną pierwszych rzeczy, które wynikają z naszego duchowego odrodzenia jest skierowanie naszych serc ku nieobłudnej miłości bratniej.
Co to znaczy, że nowe narodzenie kieruje nas ku nieobłudnej miłości bratniej?

Oznacza to, że Bóg przez przemianę naszego serca kieruje nas w kierunku służenia innym wierzącym, kochania ich i wspierania. Nawrócenie do Chrystusa jest wezwaniem do miłości chrześcijańskiej. Tak naprawdę nie ma nawrócenia bez chęci bycia w Kościele i okazywania praktycznej miłości braciom i siostrom.

Kiedyś przed nawróceniem zbyt mocno nie przejmowaliśmy się tym, by poświęcać się dla bliźniego. Najbardziej interesowaliśmy się sobą, naszymi korzyściami i naszymi racjami. Ale teraz mamy odrzucić taki sposób myślenia i w praktyczny sposób okazywać innym miłość bratnią. Jest to miłość jaką okazują sobie członkowie rodziny, bo przez wiarę w Chrystusa staliśmy się synami i córkami Bożymi, a tym samym jedną Bożą rodziną. Ta Boża rodzina ma charakteryzować się nową jakością życia, która polega na pokoju i miłości w przeciwieństwie do tego jak żyliśmy kiedyś.

Tytusa 3:3  Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem.

Słowo Boże wielokrotnie wzywa nas do wzajemnej miłości względem siebie.
(1 Piotra 2,17; 3,8; J 13,34; Rzym 12,10; Filipian 2,1-8; 1 Jana 3,11).

 Jakimi słowami Piotr charakteryzuje tą miłość?
ü  Po pierwsze miłość ma być nieobłudna. Jaka jest różnica między miłością obłudną, a nie obłudną?
Obłudna miłość, to miłość wyłącznie dla korzyści, miłość udawana. Polega na tym, że okazujemy dobroć w tym celu by coś od ludzi uzyskać lub stwarzać fałszywe pozory. Jeśli ktoś nie ma nam nic do zaoferowania, to wtedy nie jesteśmy gotowi mu pomóc i poświęcać się dla niego. Nieobłudna miłość natomiast nie ma ukrytych motywacji i okazuje dobroć każdemu.
ü  Po drugie mamy miłować czystym sercem.
Miłować czystym sercem to znaczy szczerze, życzyć i czynić dla siebie dobrze, bez fałszywych uprzejmości, złośliwości, niechęci, czy czegoś w tym rodzaju.
ü  Po trzecie mamy miłować gorąco . Co to znaczy miłować gorąco?
Gorąco oznacza mocno, z całego serca, ze wszystkich sił. Gorąco oznacza dołożyć wszelkich starań, by miłować drugich, pragnąć z nimi być i w miarę możliwości im pomagać.
w. 23
Poświęcenie w miłości jest możliwe bo chrześcijanie zostali odrodzeni z nasienia nieskazitelnego. Jest to nasienie Boże które przyniósł do naszych serc Bóg przez moc  Ducha Św. i Słowo Boże, które nie ma w sobie moc przemienić nas.
Ludzie tego świata zrodzeni w sposób naturalny, cielesny są zrodzeni nasieniem skażonym, słabym, przemijalnym, rodzą się ze złą grzeszną naturą. Dlatego zamiast miłować siebie nawzajem, często nienawidzą, kłócą się, zazdroszczą, zwalczają się nawzajem oraz niszczą i zabijają. Nie mają siły i mocy, a także chęci by czynić dobrze dla bliźnich, dla drugich. Jeśli nawet zdobywają się na jakieś dobro, to często nie jest ono trwałe.
Życie duchowe natomiast zrodzone  przez Boga w chrześcijaninie jest niezniszczalne i trwałe dlatego warto poddać się mu całkowicie. Życie to, nigdy nie przeminie i nigdy się nie skończy.

Zwróć uwagę że Piotr wymienia dwie rzeczy, by mogło dojść do nowego narodzenia w życiu człowieka
1.      Pierwszą z nich jest Duch Św. Człowiek nie może odrodzić sam siebie, ale musi w Jego sercu zacząć działać Bóg przez Ducha. Ew. Jana 3,5
2.      Druga rzecz, to Słowo Boże, które nigdy się nie starzeje, nigdy nie traci na swej świeżości, na swej mocy. Tak więc te dwie rzeczy są ze sobą w zgodzie. Duch Św. bierze zwiastowane Słowa ewangelii i dotyka nimi człowieka, tak że nowe życie w człowieku może się narodzić.
Dlatego tak ważne jest zwiastować ludziom ewangelię, gdy ludzie słuchają lub czytają Biblię, to zostają przez Boga przekonani o swoim grzechu i poznają że Chrystus jest jedynym zbawicielem. Nie ma nawrócenia bez zwiastowania Słowa Bożego (Rzymian 10,17)
W. 24-25
Piotr teraz pokazuje jak ważne jest być odrodzonym przez Słowo Boże i przyjąć to słowo do swojego życia. Życie cielesne ludzi trawa bardzo krótko i jeśli nie zaufają Bogu, jeśli uchwycą się Jego słowa i nie zostaną przez nie ożywieni niebawem umrą, a zapłatą za grzech jest śmierć.
Izajasza 40:6  Głos mówi: Zwiastuj! I rzekłem: Co mam zwiastować? To: Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny.
7  Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę: Ludzie są trawą!
8  Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki.
Człowiek tak mocno często skupia się na życiu cielesnym zapominając, że za chwilę to życie przeminie. Joba 14,2; Psalm 90,5-6; Psalm 103,15-16.
Mamy mieć dystans do cielesnego życia i nie poświęcać zbyt wielkiej uwagi na to, co za chwilę nie będzie miało znaczenia.
Nie tak jednak jest ze słowem Bożym, jest ono wieczne i ma moc podtrzymać nasze życie nawet wtedy, kiedy nasze ciała już umrą. Tak właśnie jest z dobrą nowiną ewangelii o Chrystusie, która była nam zwiastowana. Dlatego powinniśmy dla niej, dla Chrystusa poświecić nasz czas, naszą uwagę i nasze siły budując wytrwale Jego Królestwo. (Ps 119,89; Mat 5,18; Izaj 55,10-11)

piątek, 16 marca 2018

Powrót jak błyskawica Ew. Mateusza 24,22-28



Drodzy jak pamiętacie jesteśmy w 24 rozdz. Ew. Mateusza, który jest odpowiedzią Pana  Jezusa na pytanie uczniów, kiedy nadejdzie czas zniszczenia Jerozolimy, końca wieku i zapanowanie Mesjasza. W tradycji hebrajskiej przyjście Mesjasza ściśle łączono z sądem i przyszłym Królestwem. Wierzono, że Mesjasz wyratuje Izraela z ucisku, który utożsamiano z Cesarstwem Rzymskim. Wierzono, że gdy On przyjdzie to osądzi wrogów Bożego ludu oraz pogan i ustanowi wspaniałe Królestwo pełne pokoju i sprawiedliwości z narodem wybranym na czele. Tego też spodziewali się uczniowie i cały tłum, który witał Pana Jezusa przy wjeździe do Jerozolimy na tydzień przed ukrzyżowaniem. Cały ten entuzjazm z jakim go witano, jak kładziono przed nim szaty i palmy, świadczył o tym że witają Go jako zwycięzcę, który przyniesie im upragnioną wolność.  
Dla uczniów jeszcze większym potwierdzeniem tego, że za chwile przyjdzie Królestwo była sytuacja jak Pan Jezus robił porządek w świątyni wywracając stoły i rozpędzając tych, którzy tam handlowali. To dla wielu był jasny przekaz, że teraz oczyści świątynie z fałszywego kultu, osądzi tych, którzy myślą że z pobożności mogą ciągnąć zyski, a później pójdzie do pałacu Heroda i Piłata pozbawiając ich władzy.
Jednak to co powiedział Pana Jezus do uczniów w odpowiedzi na ich zachwyt nad świątynią, „że nie zostanie tam kamień na kamieniu, który nie byłby zwalony” musiało ich zaszokować. W końcu na górze oliwnej pojawiła się sposobność, by Pana Jezusa dopytać jak to będzie z tym panowaniem Mesjasza.
I tu Pan Jezus wyjaśnił im, że pomiędzy pierwszym Jego przyjściem, a drugim będzie okres przerwy o którym Stary Testament milczał. Jego powtórne przyjście będzie poprzedzone wielkimi znakami w sferze społecznej, w kościele i w przyrodzie. I ostatnio mówiliśmy że największe nasilenie tych znaków będzie miało miejsce w czasie wielkiego ucisku. Jest to 3,5 letni okres szczególnie ciężki dla całej ziemi, dla Izraela i dla wszystkich wierzących w Chrystusa, który zakończy się Jego powrotem.

Żniwo fałszywych Mesjaszy.
Ostatnio skończyliśmy na tym, że Bóg przygotuje ochronę dla wierzących w czasie wielkiego ucisku, a nawet skróci dni by łatwiej było im się ukryć. W czasie tych prześladowań, wszyscy wierzący, cały kościół będą gorliwie wyczekiwali Mesjasza, który ich uratuje licząc na ocalenie. To zostanie wykorzystane przez fałszywych proroków i samego antychrysta. Będzie rozgłaszana fałszywa wieść że Chrystus już się pojawił, że jest w jakimś miejscu, albo w innym czekając na wierzących aż do Niego przyjdą.
Czytamy w Ew. Mateusza od 23 wiersza do 26
Mateusza 24:23  Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie.
24  Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.
25  Oto powiedziałem wam.
26  Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni - nie wychodźcie; oto jest w kryjówce nie wierzcie.
Fałszywi prorocy będą chcieli wprowadzić zamieszanie wśród wierzących by wyszli z ukrycia i ujawnili gdzie są. Wiecie że jak człowiek bardzo na coś czeka, to jest wrażliwy i może dać się złapać w pułapkę podróbki. Gdy np. dzieci czekają na powrót rodzica z pracy, to reagują na każde kroki i każde trzaśnięcie drzwi mając nadzieje, że właśnie wrócił.
Podobnie i tu, będą mówić że Chrystus jest na pustyni, w jakiejś kryjówce, nad morzem, w Jerozolimie, by kłamstwami skłonić wierzących do wyjścia. Diabeł przez antychrysta użyje w tym czasie wszelkich podstępnych sposobów i dostępnych środków by zniszczyć Boże dzieci. Powiedzą „zobaczcie to naprawdę jest wyczekiwany przez was Mesjasz, czy nie wskazują na to wielkie znaki i cuda które czyni (w 24).
Podstępne znaki i wielkie cuda będą miały za zadanie uwiarygodnić tych fałszywych zwodzicieli. Wiadomo że niewiele osób gotowych byłoby uwierzyć w nadchodzącego Mesjasza, który nie ma mocy.
Również ap. Paweł przypominał że właśnie taki charakter będzie miało pojawienie się antychrysta mówiąc:
2 Tesaloniczan 2:9  A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów,
10  I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić.
Pan Jezus nawet powiedział, że owe cuda i znaki będą tak wiarygodne, tak sprytne iż nawet boży wybrani będą narażeni na oszustwo i zwiedzenie (w 24).
Być może ktoś zadaje teraz pytanie, czy to możliwe że nawet Boży wybrani zostaną zwiedzeni?
Nie, to niemożliwe, dlatego Pan Jezus o tym mówi. Mówi o ile można będzie chciał zwieść i wybranych (w 24) i z pewnością by zwiódł, gdyby Bóg ich nie chronił, ale z tego powodu, że Pan ich strzeże nie będzie to możliwe .
Apostoł Paweł powiedział że zginą tylko ci, którzy mają zginąć bo nie umiłowali prawdy ewangelii (2 Tes. 2,10). Ci którzy naprawdę umiłowali Pana i znają jego głos nie pójdą za obcymi i uciekną od nich, bo nie znają głosu obcych powiedział Jezus w Ew. Jana 10,5.

Wiarygodność cudów
Też skoro jesteśmy przy fałszywych znakach i cudach, to chciałem zwrócić waszą uwagę, że cuda nigdy nie powinny być jedynym, czy ostatecznym kryterium, że ktoś przychodzi od Boga. Jeśli polegamy wyłącznie na tym, że ktoś robi cuda, a nie przyglądamy się temu co naucza i jak żyje, to bardzo szybko zostaniemy zwiedzeni. Stąd właśnie wiele osób jest przekonanych, że bioenergoterapeuci, okultyści, objawienia maryjne oraz charyzmatycy organizujący kampanie uzdrowieńcze i inne rewelacje pochodzą od Boga. Zwolennicy tych zwidzeń mówią, zobaczcie oni mają moc, Bóg ich używa, to z pewnością musi pochodzić od Boga. Jednak diabeł również ma moc i używa jej, by oszukać tych, którzy wolą kłamstwo od prawdy. Pamiętacie Mojżesza w Egipcie jak przyszedł z Bożymi znakami do faraona, to magowie faraona do pewnego stopnia byli w stanie podrobić te znaki i wten sposób zwodzili faraona, że Mojżesza nie posłał Bóg.
Zwróćcie uwagę w jaki sposób przed podobnymi zjawiskami przestrzega nas Bóg w Ks. Powtórzonego Prawa w 13 rodz.
Ks. Pwt. Prawa 13:1  Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud,
2  I potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im,
3  To nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej.
4  Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i jego będziecie się bać, i jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, jemu będziecie służyć i jego się trzymać.
5  A ten prorok albo ten, kto ma sny, poniesie śmierć, gdyż namawiał do odstępstwa od Pana, Boga waszego, który was wyprowadził z ziemi egipskiej i wykupił cię z domu niewoli, aby cię sprowadzić z drogi, którą Pan, Bóg twój, nakazał ci iść. Tak wyplenisz to zło spośród siebie.
Tak wiec Bóg mówi do Izraela i do nas , nie pójdziecie za tym, nie będziecie słuchać tych, którzy używają sztuczek, fałszywych znaków i cudów, by odciągnąć was Ode mnie i od mojego słowa. Możesz być pewny, że ci którzy powołują się na Boży autorytet z powodu znaków i cudów, które rzekomo czynią, a głoszą to, co jest sprzeczne z Bożym słowem lub żyją niemoralnie, to pochodzą od diabła.
Też podobnie mówi Pan Jezus w kontekście czasów ostatnich, nie wierzcie im nie słuchajcie ich, nie idźcie za nimi, to nie pochodzi od Boga, to nie jest powrót Mesjasza, ale podstępna diabelska sztuczka, by doprowadzić do waszej zguby.  
Wydaje mi się, że cuda którymi będzie zwodził antychryst ludzi podczas wielkiego ucisku, będą naprawdę wyjątkowe. Będzie to coś, czego świat jeszcze nie widział, poza tymi które rzeczywiście pochodziły od Boga. Pan Jezus mówi że będą to wielkie, potężne znaki, silnie oddziaływujące na zmysły człowieka.
Spójrzmy na Ks. Objawienia 13 rozdz.
Objawienie 13:13  I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.
14  I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.
15  I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.
Zobaczmy, spuszcza ogień z nieba na ziemię podobnie jak czynił to Eliasz i dwaj świadkowie pochodzący od Boga wspomniani w Ks. Objawienia w 11 rozdz. Również sprawia że martwy posąg, obraz, zaczyna przemawiać i wszyscy są zachwyceni tymi cudami i oddają pokłon bestii.
Po prostu Antychryst chce we wszystkim podrobić Chrystusa, nawet w zmartwychwstaniu mając śmiertelną ranę od miecza, ale pozostając przy życiu.

Fałszywe powroty Chrystusa
I w historii kościoła to nie będzie pierwszy raz, gdy diabeł chce oszukać chrześcijan, że Chrystus już powrócił, że jest tu albo tam. Diabłu zawsze zależy by zachwiać wiarą dzieci Bożych i poprowadzić ją na fałszywe tory, by swoje zaufanie złożyli w fałszywym Chrystusie, fałszywej ewangelii i w fałszywej nadziei.
Już apostoł Paweł pisał do chrześcijan w Tesalonikach żeby nie dali się nabrać na fałszywe informacje o powrocie Pana mówiąc:
2 Tesaloniczan 2:1  Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia,
2  Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański.
3  Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia,
Widzimy, że podobnie jak w czasie wielkiego ucisku, ktoś próbował oszukać tesaloniczan, przez rzekome proroctwa, zmyślną mowę, a nawet fabrykowano listy, które miały pochodzić od apostoła Pawła.
Inny bardziej współczesny przykład fałszywych zapewnień o powrocie Mesjasza to Świadkowie Jehowy, którzy utrzymują że Chrystus już powrócił w sposób niewidzialny w 1914 roku i już założył swoje Królestwo do którego możesz wstąpić przez przynależność do organizacji.
Pan Jezus mówi, nie wierzcie im, nie słuchajcie ich, nie dajcie się nabrać tym oszustom, bo Mój powrót będzie nieporównywalny do czegokolwiek innego.

Powrót Chrystus jak błyskawica
Zwróćmy uwagę na 27 wiersz, jak to będzie z powrotem Pana Jezusa?
Mateusza 24:27  Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego,
Mówię wam, że gdy przyjdzie Pan Jezus nie przegapimy tego. Nie da się o tym nie wiedzieć, nikt tego nie przegapi, wszyscy w jednej chwili, cała ziemia, ujrzą Go, przychodzącego w wielkiej mocy i chwale na obłokach.
Będzie to fizyczne przyjście widoczne dla wszystkich i ogarniające całe niebo jak błyskawica z jednego krańca na drugi, od wschodu na zachód, wszyscy Go zobaczą, cała ziemia.
Nikt nie będzie miał wątpliwości, że to jest właśnie Mesjasz, bo moc, chwała i splendor jakie będą towarzyszyć Mu podczas Jego powrotu jest nieporównywalne z niczym, co do tej pory widziała ziemia.
W Ks. Objawienia czytamy, że wraz z chwilą Jego powrotu ujrzą Go wszyscy i nikt nie będzie musiał domyślać, czy to jest On i pytać innych, czy czasem się nie pomylił
Objawienie 1:7  Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen.
Gdy spojrzymy na 19 rozdz. Ks. Objawienia widzimy Pana Jezusa przychodzącego w wielkiej chwale na białym koniu
Objawienie 19:11  I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.
12  Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam.
13  A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże.
14  I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior.
To nie będzie tak, że tylko jakaś mała grupa wybrańców będzie wiedziała o jego przyjściu jak Świadkowie Jehowy czy inni, ale w jednej chwili w oka mgnieniu, w wielkiej chwale, na obłokach ze swymi aniołami i wszystkimi świętymi Pan się ukarze.
I wtedy nastąpi sąd nad narodami, a każde moralne zepsucie będzie ukarane co wyraża 28 wiersz.
Mateusza 24:28  Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy.
Właściwie jest to przysłowie ludowe, które oznaczało że w naturalny sposób sępy ciągną do padliny. Mateusz na sępa używa greckiego słowa aetos, które w niektórych przekładach jest tłumaczone jako orły, ale sęp jest bardziej poprawnie.
Pan Jezus chce powiedzieć tutaj, że wraz z chwilą jego przyjścia wszyscy Jego przeciwnicy zostaną zniszczeni, są jak padlina która zostanie pożarta przez sępy.
Albo jeszcze prościej, Pan Jezus przyjdzie jak sęp do martwej padliny. Każdy z nas musi sobie uświadomić, że grzeszne niemoralne i zepsute życie ściąga Boży sąd. I nie da się tego uniknąć. Jeśli ktoś myśli, że może żyć w grzechu bez konsekwencji, że jego nieprawości nigdy nie zostaną odkryte i ukarane, że w jakikolwiek sposób mu się upiecze, albo Bóg przymknie oko na jego złe czyny, bo jest wielu gorszych od niego, to grubo się myli. Grzech zawsze ściąga Boży gniew, Bóg nigdy nie pozostawia go bez kary, gdzie jest padlina tam pojawiają się sępy.
 Teraz w tej chwili świat dojrzewa do Bożego sądu i kiedy dojrzeje Pan Jezus powróci, by wymierzyć mu sprawiedliwość. Dlatego bądźmy gotowi na Jego powrót, na nasze spotkanie z Nim chwytając Chrystusa przez wiarę i dążmy do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana.
On powiedział:
Objawienie 22:12  Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Amen

wtorek, 13 marca 2018

Wykupieni za wysoką cenę – Studium 1 Listu Piotra 1,17 – 21



w. 17.
Chrześcijanin to ktoś, dla kogo Bóg się stał Ojcem.
Pismo Św. mówi że Bóg jest stworzycielem wszystkich ludzi, ale Ojcem tylko dla tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Te osoby stały się Bożymi dziećmi Ew. (Jana 1,12) i mają prawo nazywać Boga swoim Ojcem (Rzym 8,14 – 17)

Do czego powinno prowadzić nas ojcostwo Boga?
Piotr mówi, że jeśli Bóg prawdziwie stał się naszym Ojcem, to powinno nas to prowadzić do bojaźni przed Bogiem, która z kolei prowadzi nas do pobożnego świętego życia.
Jak myślisz dlaczego poznanie Boga jako Ojca prowadzi nas do bojaźni przed nim i pobożnego życia?
Chodzi o to, że chrześcijanin poznał Boga i wie kim On jest. Wie że Bóg nie jest kimś pobłażliwym, kimś z kim można pogrywać, kogo można ignorować czy lekceważyć, wie że Słowo Boga jest wiarygodne i w żadnym razie nie można go lekceważyć.
Chrześcijan zaczyna rozumieć, że Bóg nie ma względu na osobę jak mówi Piotr i jeśli ktokolwiek będzie lekceważył Boga, to kimkolwiek by nie był, poniesie tego srogie konsekwencje.
ü  Chrześcijan zaczyna rozumieć że Bóg prawdziwe nas osądzi z naszych uczynków 2 Kor 5,9-10
To wiec teraz skoro poznaliśmy Boga, poznaliśmy kim jest, Jego naturę i charakter, to w żaden sposób nie chcemy nadużywać Jego dobroci i miłosierdzia wobec nas. Mając  na uwadze, że Ojcostwo którym nas obdarzył, to wielki przywilej. Nadużywanie Jego ojcostwa w celu pomnażania grzechu, czy nazywanie Boga Ojcem w Chrystusie by mieć usprawiedliwienie dla swojego grzechu jest zupełnym nieporozumieniem. Oznacza to, że jeśli ktoś tak czyni, to tak naprawdę nigdy nie poznał Boga jako Ojca.
Poznanie Boga zawsze prowadzi nas do Bojaźni przed Nim i do większego szacunku wobec Niego oraz Jego Słowa. (Hebrajczyków 12,28-29; Filipian 2,12; Psalm 111,10; Jon 28,28)

Chrześcijan to człowiek, który wciąż pamięta, że jest tylko tymczasowo na tej ziemi, jest pielgrzymem zdążającym do swojej ojczyzny w niebie (Filipian 3,20)

w.18 - 19
Każdy wierzący musi pamiętać, że za Jego wolność od grzechu i potępienia Bóg zapłacił bardzo wysoka cenę. Ta cena jest o wiele wyższa niż by była gdyby została zapłacona w największej ilości złota czy pieniędzy. W rzeczywistości nie ma takiej ziemskiej ceny, która mogłaby człowieka wykupić od grzechu i sądu Bożego. Jedyną ceną za wolność chrześcijanina jest śmierć Pana Jezusa Chrystusa na Krzyżu. Jest to najwyższa cena jaka kiedykolwiek mogłaby być zapłacona za życie drugiego człowieka, cena którą złożył sam Bóg z samego siebie w Chrystusie.

Termin okupu jaki złożył za nas Bóg wywodzi od wykupu więźnia wojennego. Każdy człowiek jest więźniem swoich grzechów które prowadzą go na potępienie wieczne. Bóg w Chrystusie postanowił uratować ludzi dając swojego syna jako okup za nich. Jeśli w niego ludzie uwierzą ich wina zostanie im darowana, a kara zaliczona na poczet Pana Jezusa.

Jak myślisz komu Bóg zapłacił okup za człowieka?
Bóg zapłacił okup sobie samemu. Jego sprawiedliwość i świętość żądała osądzenia człowieka i potępienia go. By Boża sprawiedliwość została zaspokojona Bóg dał swojego syna, który złożył okup Bogu Ojcu ze swojego życia, by ci którzy uwierzą w Chrystusa zostali uwolnieni od potępienia i mocy grzechu. (Rzym 3,24; Gal 4,4-5; Efez 1,7; Tyt 2,14; Hebr 9,11-12)

Jak Piotr nazywa nasze postępowanie przed nawróceniem i od jakich wzorców odbiorcy listu się odwrócili?
 Piotr nasze postępowanie przed nawróceniem nazywa marnym. Życie które wiedliśmy było życiem na zatracenie, a przejęliśmy je od naszych ojców, którzy również tak żyli. Wiele osób mówi, że nie można porzucać tradycji ojców. Ale chrześcijanin to ktoś, kto ze względu na prawdę ewangelii porzuca stare ojcowskie tradycje, starą religie, stare postępowanie jeśli ono nie podoba się Bogu (Mateusza 15,2-9). Często ludzka tradycja do której przodkowie są przywiązani zniewala nas i usuwa Boże przykazania, by tylko podtrzymać swoje przekonania.
Jakie znasz ludzkie tradycje, które usunęły Boże przykazania?

Co to znaczy że Jezus jest barankiem bez skazy?
Nazwanie Pana Jezusa barankiem bez skazy jest odniesieniem do Jego ofiarnej funkcji. Chrystus stał się barankiem, ofiarą za grzech na wzór starotestamentowych ofiar. On sam nigdy grzechu nie popełnił dlatego jest bez skazy jak niegdyś miały być składane baranki co miało znaczenie duchowe wskazujące na Jezusa Wyj 12,5:1 Piotra 2,22-24; Jana 8,46; 2 Kor 5,21

w. 20
Bóg od początku miał Plan, by wydać Chrystusa za grzechy ludzi, jeszcze przed stworzeniem świata. Bóg od początku wiedział jak się potoczą losy ludzkości i jeszcze zanim Adama z Ewą zgrzeszyli Bóg zaplanował ratunek dla świata w Chrystusie (Dz Ap 2,23; Rodz. 3,15; 2 Tym 1,9). Jednak plan posłania Chrystusa wypełnił się w czasie ostatecznym. Tymi czasami statecznymi jest czas od śmierci Pana Jezusa aż do teraz.

w.21
Musimy wiedzieć, że wiara którą posiadamy jest łaską. Bóg pociągnął nas do Chrystusa (Jan 6,44) Chrystus zaś objawił nam Ojca. Dzięki niemu wierzymy w Boga i poznaliśmy Go? Mat 11,27; Jan 17,2-3
Ten to Chrystus chociaż umarł, to jednak został wzbudzony z martwych przez Ojca i Bóg przywrócił mu chwałę, którą miał w niebie zanim powstał świat Jana 17,4-5; Filip 2,9-11; Obj 1,12-18 Kiedyś chwałę miał wyłącznie Bóg, teraz ma ją Bóg-Człowiek.

Zmartwychwstanie Chrystusa czego jest gwarantem?
Zmartwychwstanie Chrystusa jest gwarantem naszej nadziei, że nasza nadzieja w Chrystusie to nie mrzonka, czy niespełnione marzenie. Przed tronem Bożym mamy naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa jako wystawiennika za wierzących , którego Bóg przyjął i przez którego dopilnuje, by wypełniły się wszystkie dane nam obietnice.
Dlatego fakt zmartwychwstania jest taki ważny. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, tro nie moglibyśmy mieć żadnej nadziei, a tak mamy pewność odkupienia.



piątek, 9 marca 2018

Świętymi bądźcie Studium 1 listu Piotra 1,13-16



Teraz Piotr przechodzi do praktycznych kwestii w związku z tym, że zbawienie które Bóg oferuje dla świata to wielka sprawa. Musimy pamiętać że kwestia zbawienia nie dotyczy wyłącznie jakiejś intelektualnej akceptacji z naszej strony. Oczywiście to też ma znaczenie, ale Zbawienie nie polega tylko na tym żeby je rozważać w sensie intelektualnym, czy zastanawiać się nad nim. Jest całe grono teologów i naukowców, którzy zajmują się tymi tematami wyłącznie od strony intelektualnej. Badają proroctwa, czas powstania ksiąg, tekst Biblii, poruszają kwestie teologiczne i najbardziej istotne tematy w niej zawarte. Jednak poza zaangażowaniem intelektualnym ich życie się nie zmienia.
1,13
Piotr mówi, że to wielkie Zbawienie nas wzywa, Chrystus nas wzywa do przyjęcia zbawienia i poddaniu się Jego mocy, by Boża łaska przemieniła nasze życie.
1.      Po pierwsze oryginalny zwrot mówi, że mamy przepasać swoje umysły. Bardziej dokładne to uporządkować lub okiełznać myśli. 
Zwrot ten wywodzi się  ze starożytnej praktyki, która służyła uporządkowaniu swoich szat w celu ułatwienia ruchu podczas pośpiechu. Na wschodzie noszono długie luźnie szaty i należało podczas przyśpieszenia kroku związać je.
Jak mylisz o co Piotrowi chodzi, gdy mówi, że chrześcijanin to ktoś, kto okiełznał swój umysł, związał go?
Chodzi o to, że teraz gdy się objawiło zbawienie naszego Boga i on nas powołał do Jego Królestwa mamy skupić całkowicie swoją uwagę na Zbawieniu i utwierdzaniu się w prawdzie Słowa Bożego. To znaczy, że człowiek ma okiełznać swe myśli, odrzucić wszelkie pokusy oferowane mu przez ten świat.
Jak myślisz w jaki sposób świat próbuje zdobyć naszą uwagę?
Słowo  Boże wielokrotnie nas wzywa, by skupić swój umysł na życiu wiecznym i nie pozwolić by cokolwiek rozpraszało nas. Kolosan 3,2; Filipian 4,8; Rzymian 12,2
Dążenia chrześcijanina i jego wybory ściśle związane są z tym, co on ma w głowie i na czym skupia swoją uwagę.
Jakiś czas temu w naszym Zborze pojawił się człowiek, który chciał tu kupić dom. Ale zanim to uczynił, to zobaczył czy w pobliżu jest jakiś Zbór i jaki to Zbór. Jest to jeden z przykładów jak sprawy duchowe stawia się na pierwszym miejscu. Przypomnijmy sobie Lota, który wybrał piękną krainę koło Sodomy nie zważając na to, że tam mieszkali bardzo grzeszni ludzie i w konsekwencji wszystko stracił (rodz. 13,10-13)? Przemieniony, okiełznany umysł zawsze w pierwszym rzędzie kieruje się duchowymi kwestiami, a później fizycznymi.

Następna kwestia to umysł ma być trzeźwy, trzeźwe myślenie „trzeźwymi będąc”. Dotyczy to właściwie poukładanych priorytetów. Będąc chrześcijaninem, nie czynić już głupich rzeczy, rzeczy które zajmują dużo naszego czasu, ale nie służą budowaniu Królestwa Bożego. (Efez 5,15-17)

Płożyć całkowicie swoją nadzieje w łasce Jezusa Chrystusa
Mamy położyć całkowicie swoją ufność w Chrystusie, czekając na dzień Jego przyjścia. Mamy wyczekiwać Pana z nieba, czekać gorliwie na Jego powrót lub nasze odejście do Niego. Czekać na dzień naszego odkupienia, kiedy Chrystus się okaże. Wtedy nastąpi wspaniały triumf i wywyższenie wszystkich chrześcijan.
Chrześcijanin powinien cały czas żyć rychłą perspektywą powrotu Pana Jezusa, mieć świadomość że Pan Jezus może przyjść w każdej chwili. Taka perspektywa pobudza nas do czuwania i odpowiedniej postawy przed Panem (Mat 25,1-13)
Co bym dzisiaj zmienił gdybym wiedział, że Pan Jezus przyjdzie pod koniec tygodnia, albo będę musiał się z Nim spotkać dzisiaj?
Czy może tak być że po 2000 lat od słów Pana Jezusa o Jego powrocie trudniej nam jest dzisiaj czuwać i dlaczego?

1,14
Teraz Piotr wzywa chrześcijan, że skoro poznali prawdę, cel i sens życia jakim jest służba Panu Jezusowi Chrystusowi byśmy już nie pozwalali na to, by nami kierowały grzeszne pożądliwości jak w czasach, gdy żyliśmy bez Chrystusa.
Każdy z nas powinien sobie przypomnieć jak żyliśmy zanim uznaliśmy Chrystusa naszym Panem i jakie pożądliwości nami targały. (Rzymian 13,12-14; Efez 4,17-19; Gal 5,19-21)
Apostoł Jan podzielił pożądliwości jakie nami targają i które mamy odrzucić na trzy grupy 1 Jana 2,16
ü  Pożądliwość ciała
Pożądliwość ciała do ludzkie dążenie by zaspokajać swoje cielesne apetyty ponad swoje potrzeby, dogadzać sobie. Dotyczy to, jedzenia, picia, nałogów, seksu i wszelkiej nieczystości, szeroko pojmowania i dostępna rozrywka oraz poświęcanie jej całego czasu. 
ü  Pożądliwość oczu
Pożądliwość oczy dotyczy tego co wiedzieliśmy gdzieś i pragniemy to osiągnąć. To jest wszystko to, co pobudza nasze zmysły, tak np. działają reklamy.
Świat przez obrazy i przedstawienie swojej propozycji życia nęci nas by dążyć do realizacji tego wszystkiego co nam oferuje. Szczególnie dzisiaj gdy żyjemy w świecie stymulacji obrazem, w telefonach, telewizorach, komputerach, reklamach jest to bardzo silne.
ü  Pycha życia
Pycha życia natomiast którą należy odrzucić do wszelkie dążenie do wielkości, wywyższanie się, chęć lansu, chęć zaistnienia, bycia chwalonym, podziwianym, zabieganie o uznanie, by świat mnie widział jaki odniosłem sukces.
W rzeczywistości nie tylko powinniśmy odrzucić stary sposób życia kiedy oddawaliśmy się pożądliwością ale nawet mamy się go wstydzić i nie rozkoszować się nim (Rzym 6,20-21)

1,15-16
Skąd chrześcijanin ma czerpać wzór do życia?
Wzorem do życia dla każdego chrześcijanina ma być Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Chrześcijanin ma starać się w każdym postępowaniu, w mowie, myśli i uczynkach dążyć do świętości.
Piotr w swoim liście przywołuje fragmenty Starego Testamentu, gdzie Bóg wzywa swój lud do świętego życia na swój wzór. Zawsze jak Bóg to czyni, to zaraz wymienia Izraelitom czego mają nie czynić lub co mają czynić 3 Mój 11,44; 19,2;20,7-8.
Chrześcijanin musi zdawać sobie sprawę, że teraz po swoim nawróceniu reprezentuje Boga w świecie i jest kojarzony z Bogiem. Z tego powodu powinien Jego Słowo traktować z wielkim szacunkiem. Życie chrześcijańskie pokazuje światu właściwy lub niewłaściwy obraz Boga. Oddawanie Bogu chwały zawiera wywyższanie Go jak i święte życie dla Jego chwały. (Mat 5,48; Efez 5,1)
Słowo Boże uczy nas że pragnieniem chrześcijanin powinno być święte, bogobojne życie. Oczywiście będąc na ziemi w naszym grzesznym ciele do  całkowitej świętości nigdy nie dojdziemy, ale z całego serca i z całej siły mamy do niej dążyć. Hebrajczyków 12,14; 1 Tes 4,3-7

1.      Wszystko zaczyna się od myśli, chrześcijanin ukierunkowuje swój umysł w stronę Królestwa Bożego. Przez co, coraz bardziej się utwierdza i doskonali w prawdzie.
2.      Chrześcijan ma walczyć przeciw grzesznym namiętnością i pożądliwością, nie poddawać się i zwyciężać je.
3.      Chrześcijanin ma dążyć do świętości na wzór Boga, który jest Święty.

Łączna liczba wyświetleń