niedziela, 23 stycznia 2011

Rozważanie na temat psalmu 139

Psalm został napisany przez Króla Dawida, a wiemy że Dawid jak mało kto w Izraelu kochał Boga. Dawid też mówi o wszechobecności i wszechwiedzy Boga oraz o tym że to Bóg jest twórcą człowieka i dawcą życia. Wydaje się, że większość ludzi z tym się zgadza, ale zupełnie zmienia się perspektywa gdy zdamy sobie z tego sprawę w sercu i zaczniemy rozmyślać o tych słowach.

Wers 1 Bóg zbadał i nas zna jest tu użyty termin medyczny świadczący o tym, że to nie jest powierzchowna znajomość, ale bardzo głęboka jak lekarz, który dobrze zna pacjenta i wie co mu dolega, tak Bóg dobrze zna każdego człowieka
(Wers 2)
·         Bóg  zna nasze działanie On wie kiedy siedzimy i wstajemy.
Bóg wie o naszej pracy, szkole o naszych relacjach z przyjaciółmi i sąsiadami. Wie o każdym naszym działaniu. Dawid mówi, że Bóg jest żywy i przygląda się naszemu życiu. Bóg tez widzi nasze hobby i nasz odpoczynek. Wszystko to jest dla Boga jawne. Nawet gdybyśmy próbowali ukryć nasze czyny przed Bogiem, to nie jest, to możliwe.
Niekiedy ludzie myślą że może Bóg widzi tylko w kościele naszą pobożną postawę lub nasze pobożne modlitwy i wtedy starają się być szczególnie pobożni nawet my sami możemy wpaść w taką pułapkę przychodząc do kościoła z odpowiednią miną i odpowiednią postawą, a po za kościołem możemy się zachowywać tak jakbyśmy nie mieli świadomości że Bóg patrzy na nasze życie. On widzi wszelkie nasze działanie.

Nikt z nas nie widzi Boga i z tego powodu wielu ludzi dochodzi do wniosku że Bóg nie może widzieć jest to typowe ludzkie myślenie i bardzo płytkie w teologii nazywa się to antropomorfizm – przypisywanie Bogu ludzkich cech. Często zapominamy że Bóg nie jest człowiekiem i nie wygląda jak człowiek nawet myśli jak człowiek choć człowiek został stworzony na Jego podobieństwo.
Przypowieści Salomona 15:3  Oczy Pana są na każdym miejscu i śledzą złych i dobrych.
Przypowieści Salomona 5:21  Gdyż przed oczyma Pana jawne są wszystkie drogi człowieka i On zważa na wszystkie jego ścieżki.
W kontekście sprowadzenia Żydów do swojej ziemi Bóg mówi
Jeremiasza 16:17  Gdyż moje oczy patrzą na wszystkie ich drogi, nie są one utajone przed moim obliczem i nie jest ich wina zakryta przed moimi oczami.

Hebrajczyków 4:13  i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę.

I tu zaczyna się początek nawrócenia. Kiedy zdamy sobie sprawę z tego że jest żywy Bóg, który przygląda się naszemu życiu i każdy z nas będzie musiał odpowiedzieć ze swojego życia przed Nim.

Psalmów 73:10  Dlatego lud mój zwraca się do nich I nagannego nic w nich nie znajduje.
11  I mówią: Jakożby mógł dowiedzieć się Pan? Czy Najwyższy wie o tym?

Psalmów 94:6  Zabijają wdowę i przybysza i mordują sieroty
7  Mówiąc: Pan nie widzi tego. I nie zważa na to Bóg Jakuba.
8  Zrozumcie, o nierozumni wśród ludu, A wy, głupcy, kiedyż zmądrzejecie?
9  Czy ten, który uczynił ucho, nie słyszy? Czy nie widzi ten, kto ukształtował oko?
10  Czy ten, co wychowuje narody, nie karci; On, który uczy człowieka poznania?
11  Pan zna myśli ludzi, Bo są marnością.
·         Bóg nie tylko widzi działanie ale rozumie i widzi myśli człowieka, plany ukryte głęboko w sercu i widzi motywacje z jakimi działa każdy człowiek.
 To że Bóg widzi nasze działanie może być do przyjęcia, ale to że widzi nasze myśli, w sercu i nasze motywacje może dla wielu wydawać się czymś niezwykłym i niesamowitym. Ale tak jest moi drodzy wielokrotnie w Biblii odnajdujemy fragmenty i historię gdy Bóg wiedział co myśli sobie jakiś człowiek lub dlaczego postępuje w taki sposób a nie inny.
Tak więc by podobać się Bogu nie możemy dbać tylko o to w jaki sposób się zachowujemy ale przede wszystkim powinniśmy dbać stan swego serca i umysłu aby w naszym myśleniu i naszym sercu oraz naszych planach podobać się Bogu. Jeśli nasz umysł będzie skupiony na tym by szukać Boga to wtedy niejako nasze ciało będzie przez niego prowadzone.
Izj 29:15  Biada tym, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, których działanie odbywa się w ciemności i którzy mówią: Kto nas widzi? Kto wie o nas?
Ludzie często w sercu maja różne myśli. Kiedyś słyszałem o takim pewnym porównaniu gdyby teraz w tej chwili można by było wyświetlić na tym projektorze o czym myślimy i co głównie zajmuje nasze serce to co by tam się znalazło. Czy byłyby to myśli które Bóg by sobie upodobał . Czy Bóg przyznał by się do tej projekcji.
·         Bóg widzi nasze działanie widzi nasze myśli, ale jeszcze więcej czytamy w tym psalmie, że Bóg zna nawet nasze słowa, które jeszcze nie padły oraz całe nasze życie przyszłe.
Wers 4 , Wers 16
Nikt z nas nie wie co się wydarzy w przyszłości i nikt z nas nie wie jak potoczy następna godzina. Oczywiście robimy plany i mamy nadzieje, że będziemy mogli je zrealizować, ale tak naprawdę póki ich nie wykonamy nie możemy mieć żadnej pewności, że do nich dojdzie. Ludzie często chcieliby znać przyszłość i wiedzieć w jaki sposób potoczy się ich życie niektórzy z czystej ciekawości inni mają nadzieje że poprzez poznanie przyszłości przygotują się na przyszłe wydarzenia.
Z tego też powodu wielu ludzi udaje się do wróżek, w wyniku  przepowiadania  przyszłości ludzie chcieliby poczuć się bardziej pewnie.
Jest jeszcze inna grupa ludzi którzy twierdzą, że życiem rządzi ślepy traf jednego spotyka pech innego szczęście i nie ma sensu się nad tym zastanawiać po prostu zwyczajnie musimy pogodzić się z losem.

Słowo Boże mówi nam, że nie tylko Bóg zna przyszłe dni, ale kształtuje nasze przyszłe wydarzenia i przez nasze życie wypełnia się jego wola.
To znaczy, że nie jesteśmy zdani na ślepy los, ale możemy Bogu powierzyć nasze życie i prosić go o naszą przyszłość. W jakiś tajemniczy dla nas sposób ta wola człowieka zgrywa się z Bożą wolą. Ale musimy pamiętać o tym, że Boga przyszłość nie zaskakuje to my jako ludzie jesteśmy zaskoczeni przyszłością i ludzie chcą się poczuć pewnie odnośnie przyszłości, ale nie chcą zaufać Bogu. Tylko wtedy kiedy naszą przyszłość powierzymy w ręce naszego Boga możemy o nią się nie bać.
"Nie jest głupcem ten kto oddaje coś, czego nie może zatrzymać by zyskać to, czego nie może stracić" Jim Elliot misjonarz który zginął w Ekwadorze z głoszenie ewangelii w 1956 roku.
Możesz być całkowicie pewien swojej przyszłości jeśli powierzysz ja w Boże ręce niekiedy nawet Bóg informował ludzi którzy byli mu mili odnośnie swoich zamiarów dotyczących przyszłości choć nie musiał tego robić.
I tak poinformował Abrahama o planie zniszczenia sodomy lub poinformował o Noego o tym że ześle potop na całą ziemię.
Bóg również zna dzień naszej śmierci i wie w jaki sposób zakończy się nasze życie. Układaj z Bogiem swój plan życia.


·         (Wers 7)
Przed Bogiem nie możemy się skryć. Dawid mówi dosyć poetycko, ale wymienia miejsca i sposoby ukrycia, które wydawałoby się, że są bardzo sprytne. Gdziekolwiek byśmy się ukryli Bóg nas widzi i nie uciekniemy przed jego wyrokami.
Gdy człowiek upadł w grzech to jedna z pierwszych rzeczy jakie zrobił, to skrył się przed Bogiem
Rodzaju 3:9  Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś?
10  A on odpowiedział: Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się.
I wtedy po raz pierwszy człowiek  zaczął chować się przed Bogiem i zaczął przed nim uciekać.  I mimo tego, że od tamtych wydarzeń minęło bardzo wiele lat. Zmienił się sposób ubioru, rozwinęła się technika i poznanie świata jest inna moda i filozofie to jedno się nie zmieniło. Człowiek wciąż ucieka przed Bogiem chowa się przednim i nie chce podporządkować się Jego woli. Jakże często ludzie są zainteresowani wszystkim. Grami komputerowymi, filmami, zarabianiem pieniędzy, pracą, nowymi plotkami i na to wszystko mają wiele czasu, ale często nie mają czasu na Obcowanie z Bogiem uciekając przed nim wywalając Biblie do kosza, nie chcą uczestniczyć w studiowaniu Bożego słowa, a nawet wtedy kiedy Bóg ich dotyka i wzywa do zmiany życia to próbują zagłuszyć głos Ducha Św. zatwardzając swoje serce. Człowiek nie chce by Bóg decydował o jego życiu a tym bardziej, by za nie pociągnął go do odpowiedzialności.
Ale niezależnie od naszych starań by uciec z przed Bożego oblicza, to jest  niemożliwe zarówno dotyczy, to Bożego sądu nikt z nas nie uniknie go, ale też nikt z nas nie uniknie Bożych wyroków.
Na przykład Jonasz próbował uniknąć Bożej woli i tak musiał poddać się Bogu a czyniąc to jeszcze wpędził w kłopoty tych którzy zabrali go na statek.
Jon 1:3  Lecz Jonasz wstał, aby uciec sprzed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jaffy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. I zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu.
Jon 1:4  Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie.

Unikanie Boga jest naprawdę głupie i wszyscy ludzie którzy nie chcą poddać się Bogu w końcu okażą się głupcami i tak musimy przed nim stanąć nie ma sensu opierać się mu.
Psm 139:14  Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje I duszę moją znasz dokładnie.
·         (Wers 19)
Dawid jako człowiek wierzący i kochający Boga pragnie aby w końcu Boża sprawiedliwość zatriumfowała, a grzech został osądzony. Zarówno wyraża on swój wstręt do grzechu i pragnie zachować czyste serce. Czuje pewną odrazę do wszelkiego grzechu a nawet nie chce mieć nic wspólnego z ludźmi którzy pragną trwać w grzechu.

·         (Wers 23) 
Psalmista ma świadomość kim jest Bóg. I chce poddać się mu wiedząc, że sam jest grzeszny i jego myśli plany i drogi nie zawsze są takie same jak Boże drogi i Boże myśli. Więc Dawid nie chce uciekać przed Bogiem, ale przeciwnie chce, by Bóg pokierował jego życiem.
Dawid także wie, że to co Bóg zamierza w jego życiu jest dla niego najlepsze. Niekiedy czytamy Boże Słowo słuchamy kazań i Bóg wzywa nas do działania czasami to jest modlitwa innym razem porzucenie jakiegoś grzechu niekiedy to są jakieś działania w kierunku Bożego Królestwa może to być podzielenie się z kimś ewangelią lub jakieś przedsięwzięcie, ale w naszym sercu sporo jest naszych planów i naszych myśli i one nijak dają się pogodzić z tym co chce Bóg. Dawid Mówi by Bóg pokierował jego sprawami i jest gotowy mu się poddać. Czy my chcemy Bogu się poddać? Czy mamy odwagę powiedzieć by Bóg zbadał nasze życie? Co On znalazł w naszym sercu gdy przed nim je otworzymy? Czy powierzamy Bogu swoje plany życiowe, a jeśli tak robimy, to czy jest tam miejsce na zmianę?

Jeśli podążamy swoją drogą i nie interesuje nas czy Bogu się to podoba czy nie, to Słowo Boże mówi, że jest to droga zagłady. Większość ludzi chce podążać drogą zagłady. Ta zagłada polega na tym, że zmarnujemy swoje życie. Oczywiście może nam się wydawać, że Ono jest bardzo wartościowe, ale w naszych oczach a nie Bożych
Łukasza 9:25  Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie?
Ale gdy przyjmiemy Boże wskazania to będziemy podążać drogą bożej sprawiedliwości, która prowadzi do wieczności.

1.      Bóg może we właściwy sposób poprowadzić nasze życie i sprawić, że ono nie będzie zmarnowane.
2.      Nie ukrywajmy przed Bogiem zamysłu swoich serc. Inaczej mówiąc nie udawajmy bądźmy prawdziwi w wierze i postępowaniu. Jeśli coś robimy dla Boga to róbmy to ze szczerego serca.
3.      Nie ukrywajmy przed Bogiem naszych grzechów jak czytaliśmy i tak nie możemy tego zrobić. Wyznajmy je Bogu i odwróćmy się od nich.
4.      Poddajmy Bogu swoje życie, a On z niego uczyni najlepsze co można – Dawid zaprasza Boga do swojego życia i prosi Go o prowadzenie. Czy ty zapraszasz Boga do swojego.

4 komentarze:

Anonimowy pisze...

poco wyznawać bogu coś o czym on wie to głupie (on wie ja też ) amen - bóg egipski

jaro pisze...

Chociażby po to, że Bóg tego chce byśmy tak robili, a mamy mu okazywac posłuszeństwo. Człowiek również potrzebuje relacji z Bogiem. Pan Jezus powiedział nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem pochodzącym od Boga. Tak więc mamy przychodzic do Boga, szukać Go, modlić się do Niego i wyznawać mu nasze grzechy, byśmy mogli otrzymac przebaczenie i posilenie od Niego. To nier Bogu jest potrzebne by człowiek coś mu wyznawał, to my tego potrzebujemy.

Anonimowy pisze...

Bardzo pomocne duchowo i rozumowo dla mnie są te rozważania na temat psalmu 139, wiele rzeczy zrozumiałam i zupełnie inaczej zaczęłam postrzegac swoje myśli i czyny. Bóg zapłać.

Jarek Korzeniowski pisze...

Cieszę się że mogłem pomóc

Łączna liczba wyświetleń