środa, 10 lipca 2013

Boży ratunek zawsze przychodzi we właściwym czasie. Ks. Rodzaju rozdz. 41

Józef musi dwa lata pozostać jeszcze w więzieniu zanim pojawi się możliwość wyjścia na wolność (w. 1)
Po tych dwóch latach Faraon ma sny, których nikt nie może wyjaśnić (w. 8). To że Faraon wezwał swoich wróżbitów i mędrców do wyjaśnienia snu nie było niczym nadzwyczajnym. W tamtych czasach w Egipcie uważano, że Faraon jest namiestnikiem bogów na ziemi i ma z nimi szczególny kontakt. Uważano, że bogowie przekazują swoją wolę władcy między innymi przez sny. Tak więc władca miał rozbudowane służby wróżbiarzy, zaklinaczy, magów mędrców różnego rodzaju. Często ci ludzie pełnili obowiązki doradców faraona(w. 2 – 8). Najwyraźniej obecny sen faraona różnił się od tych, które miał wcześniej wskazuje na to poruszenie jakie wywołał. Również brak sensownego wytłumaczenia podniósł jeszcze atmosferą napięcia i chęci poznania tajemnicy.
Podczaszy królewski przypomina sobie Józefa, którego spotkał w więzieniu i dopiero teraz wspomina faraonowi o jego umiejętnościach (w. 13)
1.      Pierwsza rzecz jaką chciałem zauważyć w tym fragmencie to, to że nasze świadectwo ma znaczenie i działa jeszcze po wielu tygodniach, miesiącach, latach od złożenia go. Słowo Boże wielokrotnie zachęca nas do dobrego świadectwa byśmy świecili przed ludźmi. Gdyby Józef nie interesował się ludźmi w więzieniu w którym przebywał, gdyby martwił się tylko o siebie i swoją sytuacje z pewnością nie zostałby zapamiętany. Ale Józef wyróżniał się pośród innych więźniów i usługiwał im  i mógł wyjaśnić ich sny co przyczyniło się do późniejszego jego uwolnienia. Nigdy nie możemy bagatelizować naszego świadectwa i nie możemy twierdzić, że ono nie ma zbyt wielkiego znaczenia. Mateusza 5,13-16  Flp 2,15 1P 2,12. To jak żyjemy na tym świecie ma ogromne znaczenie dla ewangelii możemy być jej ozdobą, a możemy być zgorszeniem. Zauważyłem, że prawe dobre życie jeszcze na długo bywa pamiętane przez ludzi nawet gdy tego człowieka zabraknie.
2.      Druga rzecz to taka, że Bóg działa na świecie jako Pan i władca i też to pokazuje Faraonowi. W naszej historii przemawia do pogańskiego króla i objawia mu swoją wolę. Wola ta jest związana z narodem wybranym, ale w tej chwili jeszcze nikt tego nie wie. Bóg używa faraona w swoim planie i chociaż Faraon ma wielką pozycje, to jednak przez tą sytuacje Bóg daje mu do zrozumienia, że jest jednak ograniczony i od niego zależny. Również i dzisiaj w Bożej mocy są wszystkie sytuacje na świecie i wszyscy władcy na świecie, a Bóg sprawuje kontrolę według swej woli Mat 28,18 Dzieje 17,25 – 27  
3.      Trzecia rzecz, to Bóg przynosi wybawienie w swoim czasie. Chociaż Józef wcześniej próbował załatwić sobie wyjście z więzienia, to jednak podczaszy królewski zapomniał o tym. Józef mógł opuścić więzienie dopiero wtedy kiedy o tym zdecydował Bóg. Bóg ma zawsze najlepszy czas nie przychodzi ze swoją pomocą za wcześnie, ani za późno. Boża pomoc przychodzi wtedy kiedy trzeba rodz. 40,14. Gdyby Józef został zwolniony wcześniej z więzienia to cały naród Egipski by głodował, Jakub by głodował i wielu ludzie nie otrzymałoby żywności.
Treny 3:24  Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w nim mam nadzieję.
25  Dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa, dla duszy, która go szuka.
26  Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana.
Czasami trudno jest czekać, ale są chwile kiedy trzeba to robić i ufać Panu. Jeśli wydaje nam się, że już nie możemy czekać prośmy Boga o łaskę by wytrzymać odpowiedni czas.

4.      Nie zawsze tak jest, ale często gdy człowiek chodzi z Bogiem po trudnym okresie i doświadczeniach przychodzi błogosławieństwo jak w życiu Józefa. Józef wytrwał w wielu próbach, nie załamał się i nie stracił wiary i w końcu Bóg wywyższył go.
5.      Józef w swoich wykładach snów zawsze zwracał uwagę na Boga i mówił, że to On daje mądrości i umiejętności do wyłożenia wszystkich tajemnic. Widać, że Józef był ostrożny żeby nie odbierać chwały Bogu.
6.      Bóg także jest dobry i łaskawy dla tego kraju ostrzegając przed wielkim głodem, który miał nadejść oraz stawiając w Egipcie Józefa, który ma na tyle mądrości, że może przygotować kraj do takiej sytuacji. Dlatego powinniśmy modlić się o władze i mądrych rządzących, którzy byliby przewidywalni i prawi 1 Tym 2,2 Jer 29,7 Rzym 13,1 – 7
7.      Bóg działa tam gdzie nas jeszcze nie ma jak w przypadku Józefa. Bóg przygotował wcześniej całą sytuację i dzięki temu Józef mógł zostać zarządcą Egiptu. Czasami może nam się wydawać, że Bóg działa tylko w kościele albo tylko wśród wierzących. Nie Bóg także działa wśród niewierzących, wśród pogan i czyni tam swoją wolę jak w przypadku faraona.
8.      Tu również wypełnia się obietnica dana Abrahamowi że każdy kraj, który będzie błogosławił Jego naród będzie błogosławiony (Rodz. 12,3) Tak więc gdy faraon postanowił posłuchać Józefa doświadczył wielkiego błogosławieństwa. Z czasem okazało się, że tylko w Egipcie jest żywność i pozycja Faraona zyskała na znaczeniu.

   

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń