sobota, 17 listopada 2012

Prześladowanie chrześcijan


Obecnie na całym świecie prześladowanych jest około 100 milionów chrześcijan. Chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną  Religa świata. Badania prowadzone przez organizacje misyjne takie jak Open Doors dowodzą, że na dziesięć przypadków prześladowań osiem dotyczy chrześcijan. Wydaje, że coraz bardziej wypełniają się Słowa Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział:
 Mateusza 24:9  Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.
Widać, że duch tego świata chce stłumić prawdę o Jezusie Chrystusie wszelkimi możliwymi sposobami, ale mamy obietnice, że bramy piekielne kościoła nie przemogą (Mateusza 16:18).  Słowo Boże zapowiada prześladowania wobec chrześcijan Ap. Paweł powiedział rozważając swoją służbę powiedział:
 2 Tymoteusza 3:12  Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą.
Pan Jezus także w  Ewangelii Jana również zapowiadał prześladowania:
Jana 15:18  Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził.
19  Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
20  Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą; jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą.
21  A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał.
Można sobie zadać pytanie dlaczego świat nienawidzi chrześcijan skoro chrześcijanin, to ktoś kto kocha ludzi niesie im pomoc, pragnie by byli szczęśliwi. Głównym powodem nienawiści świata jest nieznajomość Boga i chęć pozostania w  swoim grzechu. Chrześcijanin to ktoś kto mówi ludziom  O Jezusie Chrystusie, ktoś kto nawołuje do porzucenia grzechu, samo życie prawdziwych chrześcijan oskarża ludzi dlatego że wierzący myślą w sposób Boży. Ludzie tego świata myślą i żyją  na wzór tego świata. Chrześcijanin to światłość, ludzie tego świata są w mocy ciemności jak  światło stoi w opozycji do ciemności tak chrześcijanin do świata.  Świat jest przywiązany do swojego grzechu, pan Jezus powiedział
Jana 7:7  Świat nie może was nienawidzieć, lecz mnie nienawidzi, ponieważ Ja świadczę o nim, że czyny jego są złe.
Ale gdy jako chrześcijanie znosimy prześladowania ze względu na imię Jezusa to jesteśmy błogosławieni.
 Mateusza 5:10  Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios.
11  Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!
12  Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

1 Piotra 4:14  Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży, spoczywa na was.

Gdy znosimy prześladowania to możemy mieć nadzieje, że Bóg wynagrodzi  nam wszelki ucisk , szyderstwa, niesprawiedliwe traktowanie, więzienie, czy cokolwiek złego by nas spotkało  ze strony świata ze względu na Chrystusa. Ale czas doświadczenia, nękania jest szczególnie  trudny, obecnie chyba najciężej żyje się chrześcijanom w Korei północnej wielu z nich przebywa w obozach koncentracyjnych. Szacuje się, że w Korei jest obecnie około  100 tys. chrześcijan w więzieniu. Więzienia dla chrześcijan są szczególnie ciężkie, praca ponad siły, brak żywności, znęcanie się psychiczne i fizyczne.
 Ktoś kto zostanie złapany na posiadaniu Biblii jest uznany za szpiega Korei Południowej i ukarany śmiercią często na miejscu, rodzina takiego człowieka jest aresztowana niekiedy nawet do trzeciego pokolenia wstecz. Tylko w zeszłym roku według statystyk rozstrzelano 400 osób. Dzieci są uczone w szkole żeby donosić na rodziców jeśli zobaczą coś podejrzanego lub Biblie w domu. Dyktatorom Korei Północnej przyznano status bogów i nakazano ich czcić. Równie ciężkie prześladowania są w Pakistanie, Iranie, Iraku Egipcie, Arabii Saudyjskiej, Afganistanie, Somali i w Indiach. Prześladowani chrześcijanie potrzebują  naszej modlitwy, wsparcia, zachęty. Oprócz modlitwy można napisać list lub wspomóc materialnie.   Odsyłam do  strony „Głos prześladowanych chrześcijan” tam możemy się dowiedzieć o konkretnej pomocy. Módlmy się by reżim komunistyczny w Korei upadł, by Bóg wspomógł cierpiących wierzących w Jezusa Chrystusa i wszystkich cierpiących niesprawiedliwie. Módlmy się o chrześcijan w krajach muzułmańskich,  by także wytrwali w prześladowaniach,  módlmy się o prześladowanych chrześcijan na całym świecie by nie ustawali w wierności Chrystusowi i jeśli trzeba byli gotowi zapłacić najwyższą cenę, położyć swoje życie.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń