wtorek, 13 września 2011

Czy istnieje życie na innych planetach?

Dzisiaj pragnę zająć się odpowiedzią na pytanie, czy istniej życie po za ziemią na innej planecie podobnej do naszej? Wielu ludzi także ze środowisk chrześcijańskich zadaje sobie pytanie, czy Bóg uczynił życie po za ziemią, a jeśli tak, to czy tamte stworzenia są podobne do nas? Czytając Słowo Boże zauważam, że Biblia również odpowiada nam na tego typu pytania. Oczywiście nie znajdziemy nigdzie w Biblii dosłownej odpowiedzi na nasze pytanie, ale wnikliwe studium Słowa rzuca pewne światło na ten temat. 
W Ks Izajasza znajdujemy taki fragment:
  Izajasza 45:18  Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios - On jest Bogiem - który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył: Ja jestem Pan, a nie ma innego.
Bóg wyraźnie odróżnia ziemię od niebios w tym wersecie i mówi, że uczynił ziemie w konkretnym celu. Uczynił ja na mieszkanie. Wiemy, że inne planety przynajmniej te, które znamy są pustkowiem i nie ma na nich żadnego życia. Bóg stwarzając wszystko, ziemie wyróżnił z pośród innych ciał niebieskich. Aby ziemia nie była pustkowiem sugerując, że inne ciała niebieskie są pustkowiem co potwierdzają dzisiejsze badania i nauka. Nie tylko nie ma na innych planetach typowego życia, ale nie ma także żadnych roślin. Bóg chciał wyróżnić ziemię z pośród innych planet stwarzając na niej życie co również świadczy o mądrości Bożej i wyjątkowości ziemi jej mieszkańców w Bożych planach. Gdyby było życie na innych planetach Bóg z pewnością poczyniłby o tym jakaś wzmiankę w Biblii. Słowo Boże podkreśla wyjątkowość naszej planety sugerując, że tylko na ziemi znajdują się żywe organizmy. Ziemia jest mieszkaniem dlatego, że panują na niej odpowiednie warunki do istnienia życia.
 Ziemia... "Jej wielkość jest właściwa dla rozwoju. Rozmiar Ziemi i odpowiadająca mu siła grawitacji zapewniają utrzymanie przy planecie cienkiej powłoki gazowej - składającej się głównie z tlenu i azotu - o grubości nieprzekraczającej 100 km. Gdyby Ziemia była znacznie mniejsza, istnienie atmosfery byłoby niemożliwe, podobnie jak w przypadku Merkurego.
ziemia znajduje się w odpowiedniej odległości od Słońca (waha się ona w ciągu roku o kilka procent). Zwróćmy uwagę na występujące wahania temperatury, w przybliżeniu w zakresie od -30 do +50 stopni Celsjusza. Gdyby nasza planeta znajdowała się nieco dalej od Słońca, wszyscy byśmy zamarzli. Gdyby Ziemia znajdowała się bliżej Słońca, groziłoby nam spalenie. Nawet nieznaczne odchylenie od obecnego położenia Ziemi względem Słońca spowodowałoby, że życie na naszej planecie byłoby niemożliwe. Ziemia zachowuje tę doskonałą odległość od Słońca, krążąc wokół niego z prędkością niemal 110 tys. kilometrów na godzinę. Ziemia obraca się również wokół własnej osi, co pozwala na codzienne ogrzanie i ochłodzenie większości powierzchni planety.
Oddziaływanie Księżyca powoduje formowanie się pływów oceanicznych i przemieszczanie olbrzymich mas wody, dzięki czemu ulega ona wymieszaniu, a - poza wypadkami tsunami - nie zalewa powierzchni kontynentów.
Woda... Bezbarwna, bezwonna i pozbawiona smaku, a jednak żadna żywa istota nie mogłaby się bez niej obyć. Rośliny, zwierzęta i ludzie składają się w większości z wody (woda stanowi około dwie trzecie masy naszego ciała). Właściwości wody okazują się doskonale współgrać z potrzebami różnych form życia na Ziemi.
Woda charakteryzuje się wysoką temperaturą wrzenia i niską temperaturą zamarzania. Pozwala nam funkcjonować w środowisku o znacznych wahaniach temperatury, zapewniając zachowanie stałej temperatury ciała na poziomie około 37 stopni Celsjusza.

Woda jest uniwersalnym rozpuszczalnikiem. Ta właściwość czynią z wody doskonały środek transportu wewnątrzustrojowego, dzięki któremu tysiące związków chemicznych, substancji mineralnych i składników pokarmowych dostaje się do najmniejszych naczyń krwionośnych i komórek naszego ciała.
Woda jest obojętna pod względem chemicznym. Nie wpływa na skład przenoszonych przez siebie substancji, dlatego substancje odżywcze, środki lecznicze i związki mineralne mogą być łatwo wchłaniane i wykorzystywane przez nasz organizm.
Dzięki procesowi dyfuzji prostej woda przedostaje się do wyższych części roślin wbrew sile ciążenia, dostarczając życiodajne soki i składniki odżywcze na szczyty nawet najwyższych drzew.
Woda zamarza zwykle w górnych partiach zbiorników wodnych, a warstwa lodu unosi się na wodzie, dzięki czemu ryby są w stanie przetrwać zimę.
Dziewięćdziesiąt siedem procent wody na Ziemi znajduje się w oceanach. Jest to woda słona, istnieje jednak system jej oczyszczania i dystrybucji, co zapewnia warunki do życia na naszej planecie. Woda oceaniczna unosi się w górę w procesie parowania i oddzielona od soli gromadzi się w formie chmur. Te są z łatwością przemieszczane przez wiatr i pozwalają na rozprowadzanie wody nad lądem w celu zaspokojenia potrzeb roślin, zwierząt i ludzi. Opisany system oczyszczania i dystrybucji umożliwia ponowne wykorzystanie wody i zapewnia warunki do życia na naszej planecie”.
Nie ma co do tego wątpliwości, że nasza planeta jest jedyna w swoim rodzaju. Inne fragmenty Słowa Bożego mówią po co Bóg stworzył gwiazdy i inne planety. Wiemy już, że tylko ziemia jest stworzona na mieszkanie dla ludzi. A inne gwiazdy i planety?
Powtórzonego Prawa 4:19  i abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski, nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu, i nie służył im, skoro Pan, twój Bóg, przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem
Jednym z powodów stworzenia gwiazd i całego nieba nad nami jest dostrzeżenie w nich bożego palca. Bóg dał nam możliwość przez takie niesamowite działa podziwiania swojej potęgi i swojej chwały. Uczynił, to dla wszystkich ludzi byśmy dostrzegali Jego Wielkość, Majestat, Wszechmoc, mądrość, byśmy zachwycali się Nim i dostrzegli w nim Boga. Przydzielił nam nie tylko ziemię, ale i część firmamentu nad nami byśmy nigdy nie doszli do wniosku, że te rzeczy nas uczyniły.
Psalmów 148:3  Chwalcie go, słońce i księżycu, Chwalcie go, gwiazdy świecące!
4  Chwalcie go, najwyższe niebiosa I wody nad niebiosami!
5  Niech chwalą imię Pańskie, Bo On rozkazał i zostały stworzone!
6  Ustanowił je na wieki wieczne, Ustalił porządek, który nie minie.
innym powodem uczynienia gwiazd i nieba jest to, że Bóg stworzył szereg planet i cały kosmos, galaktyki, gwiazdy i inne ciała niebieskie by oddawały mu chwałę i chwaliły Jego Święte imię. Jest to wielki temat całej Biblii. Wszystko jest uczynione przez Boga na Jego chwałę. W inny sposób oddają Bogu Chwałę zwierzęta, w inny człowiek i w inny natura nieożywiona taka jak morze ziemia planety, ale wszystko zostało uczynione dla wywyższenia Imienia Bożego. Podsumowując: Życie jest tylko na ziemi byśmy dostrzegli mądrość Boga Jego majestat i wyjątkowość zbawienia które jest w Chrystusie Jezusie. Jego jedyny Syn został posłany na ziemię nie na inną planetę, właśnie na ziemię, bo ziemia jest wyjątkowa we wszechświecie. Jezus przyszedł dla naszego zbawienia byśmy uwierzyli. Tak Bóg umiłował ziemię, że Syna swego dał abyś nie zginą, ale miał życie wieczne. Nie szukaj kosmitów, szukaj Boga stwórcę nieba i ziemi, a będziesz żył. Diabeł zrobi wiele żeby odciągnąć twoja uwagę od Boga, ale ty wiedząc o tym wcześniej oddaj chwałę Bogu i uwierz w Jego Syna.

12 komentarzy:

Tomek Chełkowski pisze...

Jestem praktykującym katolikiem, Wydaje mi się, że nie można wykluczać istnienia życia (nawet równie inteligentnego jak człowiek) na innych planetach.

Wydaje mi się, że do treści artykułu będą świetnie pasowały słowa mojej Pani doktor od statystyki:

"Statystycznie to niemożliwe, że jesteśmy sami we wszechświecie".

jaro pisze...

Przesłanie Ewangelii wyklucza istnienie życia na innych planetach. Mógłby podać bardzo wiele fragmentów biblijnych, które potwierdzają wyjątkowość ziemi w Bożym stworzeniu. Gdyby istniało życie na innych planetach, to znaczyłoby, że tamte istoty musiałby nie zgrzeszyć. Bóg miał tylko Jedynego syna, którego ofiarował jako przebłaganie za grzechy mieszkańców ziemi. Kolejnym argumentem jest Boży sąd w Ks Objawienia mamy obraz zgromadzenia Bożego stworzenia przed Jego Tronem i nie ma tam mieszkańców innych planet. opisuje to 20 rozdz. Ks Objawienia. Następnie mamy zapowiedź biblijną nowego nieba i nowej ziemi. Skoro będzie nowe niebo, to stare przeminie i zostanie zniszczone. Pismo Św mówiąc niebo 21 rozdz ks Objawienia posługuje greckim słowem "uranos" które oznacza wszechświat i sklepienie niebie. Bóg zniszczy stary wszechświat taki jaki znamy i uczyni nowy, ale nie mówi nam że gdzieś we wszechświecie są inne istoty. Myślisz, że Bóg mógłby zniszczyć swoje stworzenie nie ostrzegając go o tym? Bóg wspomina o zniszczeniu wszechświata, ale nic nie mówi o zniszczeniu innych istoto dlaczego? Myślę że odp. jest prosta bo takich nie ma. Mówisz o statystyce. Bóg, to nie statystyka, to On sam. Czyni cokolwiek zechce i kiedy zechce. Gdybyśmy ufali statystyce, to wiele biblijnych cudów nigdy by się nie zdarzyło dlatego, że żadna statystyka ich nie obejmuje. Ciesze się, że myślisz o tych sprawach niech Bóg da ci właściwe zrozumienie.

Anonimowy pisze...

Bóg jest jedynym że stworzył na planecie ziemi spaniałe życie w którym żyją ludzie i zwierzęta. Dzięki jemu mamy spaniałe miejsca na ziemi możemy podziwiać spaniałe krajobrazy na ziemi oraz rośliny, lasy,góry morza i oceany. oraz oddychać tlenem podziwiać słońce księżyc oraz podziwiać piękno na ziemi. Bóg nas kocha obiecuje życie wieczne na ziemi oraz w niebie. Pan Jezus nas bardzo kocha. Oraz musimy Boga poznać poprzez Modlitwę żeby nabrać sił i energię. Musimy uwierzyć w siebie że tylko jest jeden bóg który stworzył świat oraz wrzechświat oraz człowieka Adama i Ewę którzy mieli się romnożyć na całej ziemi w raju gdyby oni nie zgrzeszyli oraz nie spróbowali jabłko z drzewa zła dobra przez szatana toby żyli wiecznie i nie było by śmierci wojen orz przykrych zdarzeń. wszyscy byli zdrowi i szczęśliwi.i by ludzie szczęśliwie w raju oraz dzikie zwierzęta były przyjaźne z ludźmi. A ADAM z Ewą zgrzeszyli dlatego ludzie umierają oraz są na świecie wojny powozie wybuchy wulkanów oraz źle jest na ziemi szatan nas buntuje złą drogą prowadzi, buntuje ludzi na złe drogi.Musimy znaleść drogę wąską która nas prowadzi do wiecznego życia na ziemi.I postępować prawami Boga i co nam obiecał Jezus Chrystus który nas nauczał na ziemi oraz był bardzo dobrym i kochanym oraz za nas zginął a by nam ocalić życie na ziemi że żyć wszyscy raju oraz będziemy się wszyscy cieszyć oraz staną będą przywrócone do życia osoby które nie żyją.nie będzie chorób oraz wojen oraz chorych ludzi niepełnosprawnych i nie będzie starości. Oraz wszyscy będziemy zdrowi szczęśliwi pogodni będziemy się cieszyć życiem pięknem co nas otacza będziemy w przyjaźni ze zwierzętami oraz nie będzie awantur kłótni zadrości. będziemy wszyscy szczęśliwi młodzi i każdy będzie kochał drugiego.

Anonimowy pisze...

autorze, podważasz słowa Ojca Pio, który przywołując Boga mówi, że jest On wszechmocny, nie obowiązuje tylko na naszej planecie ale we wszechświecie, stworzył wiele istot i wiele światów, które go. Jesteś wierzący jak piszesz, więc powinieneś wiedzieć że moc boża jest nieograniczona.

jaro pisze...

Nie opieram się na relacjach Ojca Pio, ale na Słowie Bożym, które powinno być autorytetem dla każdego człowieka także dla Ojca Pio. Nigdzie nie zauważyłem, żeby Ojciec Pio mówił o życiu na innych planetach na podstawie Słowa Bożego. Wprost przeciwnie powoływał się na swoje prywatne objawienia. Tak więc nie są to żadne fakty ale jego subiektywne doświadczenie. Dla mnie autorytetem jest Pismo Św, a nie Ojciec Pio i tego będę się trzymał.

lektor85 pisze...

Nie ma doslownie tekstu ktory dowiodlby w biblii ze zycie poza ziemia nie istnieje, co najwyzej ziemia jest wyrozniona, ciekawe ze nawet ostatnio w 2008 jakis ojciec z Watykanu ktory zajmuje sie astronomia powiezial ze jest taka mozliwosc ze gdzies istnieje zycie, ze Bog nie byl ograniczony jedynie do stworzenia Ziemi, Nie jestesmy sami we wszechswiecie, czy tego chcemy czy nie. jest wiele dowodow odkrytko jednokomorkowe organizmy, wode na ksiezycach Jowisza i na Marsie oraz planety oceaniczne poza naszym ukladem, jestem pewien ze jest miliardy planet takich jak Ziemia, na ktorych Bog tez stworzyl jakies istoty. Biblia nie jest doslowna, czasem trzeba pomyslec bardziej naukowo, ale to juz zalezy od Was...

Anonimowy pisze...

Jednego nie rozumiem. Dlaczego wszyscy zakładają że opis stworzenia, raj i pierwsi rodzice, dotyczy Ziemi? Przecież tego w bibli nie ma.

jaro pisze...

Rodzaju 1:1  Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
2  Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.

Takie są fakty, nikt niczego w tym przypadku nie zakłada opis stworzenia odnosi się do ziemi. Zachęcam uważniej czytać Biblię.


Wyjścia 20:11  Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

Izajasza 44:24  Tak mówi Pan, twój Odkupiciel i twój Stwórca jeszcze w łonie matki: Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego, Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię - kto był ze mną?
Izajasza 45:12  Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi, moje ręce rozciągnęły niebiosa i Ja daję rozkazy wszystkiemu ich wojsku.
Izajasza 45:18  Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios - On jest Bogiem - który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył: Ja jestem Pan, a nie ma innego.

Anonimowy pisze...

Będę temat drążył.
"Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię"
tzn co? Tą planetę? a może inną? Skąd wiesz, że nie jest to opis symboliczny mówiący, np. o przymiocie Boga, Jego możliwościach?
A może jest opis stworzenia wszechświata, a wykorzystano to co widać aby lepiej było to zrozumiałe?

jaro pisze...

Gdy Bóg w Piśmie Św mówi o ziemi to, zawsze ma na myśli planetę na której żyjemy lub nową ziemię, która ma zastąpić naszą, nowe stworzenie, ale to kwestia przyszłości. Niebo w Biblii ma rożne odniesienia czasami chodzi o sklepienie nad nami innym razem chodzi gwiazdy i kosmos oraz inne ciała niebieskie, a jeszcze innym razem chodzi o miejsce przebywania Boga. Rozumienie zależy od kontekstu.Jeśli chcesz drążyć temat weź konkordancje biblijną i znajdź wszystkie słowa odnoszące się do ziemi. A wtedy zobaczysz czy chodzi o naszą planetę. Następnie znajdź w konkordancji biblijnej wszystkie słowa ze znaczeniem "niebo" i wtedy prześledź kontekst występowania tych słów i będziesz znał odpowiedzi na swoje pytania na podstawie Biblii. Bo jeśli masz już wyrobione przekonania, to wtedy i tak nic cię nie przekona. Pozdrawiam

Wika^^ pisze...

A to ciekawe, bo rzeczywiście nigdzie nie było wspomniane dosłownie, że nie istnieje życie na innych planetach.

Skąd to przekonanie, że zawsze o Ziemi? To Ty tak interpretujesz. Rozumiem, że jesteś pastorem i te sprawy, ja też jestem chrześcijaką, ale to już chyba lekka przesadą, nie sądzisz? Poza tym napisane było, że Ziemia jest wyróżniona, ale nie JEDYNA.

Pozdrawiam :)

jaro pisze...

Droga Wiki.
Brak życia po za ziemią wynika z gruntownego studium Biblii. Np w Ks. Objawienia wszyscy stoją przed sędziowskim tronem - wielcy i mali Obj 20,12. Ale nie ma tam żadnych kosmitów, stoją przed tronem ludzie. Później czytamy o Nowym niebie i Nowej ziemi, więc nadchodzi zmiana stare stworzenie przeminie, zostanie zniszczone. Czy Bóg zniszczyłby inne stworzenia i nikogo o tym nie poinformował? Ziemia jest jedyną zamieszkaną planetą, jest dziełem Boga, gdzie upodobało się Bogu umieścić życie. Poszukiwanie kosmitów, wiara w kosmitów, komunikaty dla kosmitów, to wszystko nadaremno, strata czasu i strata pieniędzy. Jedynie szukanie Boga ma sens, bo On naprawdę istnieje, przyszedł do nas 2000 tys lat wczesniej w osobie Chrystusa i dał liczne tego dowody przez cuda i zmartwychwstanie, posłanie Ducha Św, założenie kościoła.

Łączna liczba wyświetleń