sobota, 19 stycznia 2013

Pewne wyroki Boże Ewangelia Mateusza 2, 13 – 23


Drodzy dzisiaj zajmiemy się kolejnym fragmentem Słowa Bożego z Ew.  Mateusza 2,13 – 23. Ostatnio mówiliśmy o tym jak  Bóg zatroszczył się o to, by do Jezusa przybyli pogańscy mędrcy, żeby oddać Mu hołd i złożyć królewską cześć. Wiemy, że owi mędrcy szczęśliwie znaleźli Jezusa i  pokłonili się Jemu. Odeszli do swojego kraju nie idąc do Heroda i nie powiadamiając go o miejscu przebywania dziecięcia, było to  spowodowane wcześniejszą interwencją Bożą (w. 12). Jak już mówiliśmy herod wcale nie chciał pokłonić się dziecięciu, ale  chciał go zgładzić .  Obawiał się o swoją władzę i w proroctwach dotyczących Króla Izraelskiego widział zagrożenie. Ale zaraz po odejściu mędrców Bóg ostrzegł  w cudowny sposób Józefa o tym że herod będzie chciał zabić dziecię.
Pierwszą rzecz jaką chciałem podkreślić w dzisiejszym zwiastowaniu to, to że Bóg cudownie wyprzedza fakty. Czy dostrzegasz to w dzisiejszym fragmencie? Widzieliśmy to już w wcześniej w przypadku z mędrcami, widzimy w cudownym ostrzeżeniu Józefa, widzimy to w powrocie Jezusa do Izraela , ale także dostrzegamy to w całej Biblii. W całej służbie Jezusa i wszelkich Jego działaniach. Bóg zna przyszłość i ją kształtuje nic nie jest w stanie pokrzyżować Bożych planów. Zobaczcie,  że Boży plan nie jest nigdy zagrożony, z Bogiem nie jest tak jak z nami, że wynikły jakieś nieprzewidziane okoliczności.  Coś się stało o czym nie wiedzieliśmy i teraz musimy zmienić swoje zamierzenia. Nie, Bóg jest pełen mocy i wie wszystko, zna przyszłość na wskroś i zna myśli  i serca wszystkich synów ludzkich. Bóg też zna przyszłe, życie każdego człowieka, zanim jeszcze cokolwiek się  w jego życiu wydarzy.
Zwróćcie uwagę na teksty psalmu 139
Psalmów 139:4  Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, A Ty, Panie, już znasz je całe.
Psalmów 139:16  Oczy twoje widziały czyny moje, W księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, Gdy jeszcze żadnego z nich nie było.

Izajasza 46:10  Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę.

Pewnie słyszeliśmy to, nie jeden raz, ale często oswajamy się z tym i jakoś ta wiedza nie przenika nas i nie zachwyca, nie prowadzi nas do wniosku, że skoro Bóg wszystko wie i wszystko zna, to wspaniale jest powierzyć mu swoje życie, wtedy ono jest naprawdę bezpieczne. Skąd wynikają te wszystkie nasze lęki, obawy, strach i troska? Czy nie są spowodowane tym, że zbyt mało znamy naszego Boga, że zbyt rzadko dostrzegamy, że nic nie jest w stanie przeciwstawić  się  Jego woli, że Bóg działa dużo wcześniej i nie zaskakują Go okoliczności.?
Zobaczmy też na podstawie dzisiejszego fragmentu Słowa, że Bóg dużo wcześniej przygotowuje ratunek, przygotowuje wyjście. Herod planuje zabić Jezusa, ale czy może mu się to udać? Gdyby wiedział z kim ma do czynienia nigdy by nie próbował. Jeszcze raz chce podkreślić, żadna siła i żadna moc nie  jest w stanie pokrzyżować Bożych planów do naszego życia. Nie są w stanie zrobić tego ludzie, świat, grzech i szatan, te siły mogą stwarzać nam pewne problemy, mogą próbować,  ale z definicji kim jest Bóg są skazane na przegraną. Czy nie jest dla was to pocieszające, że jesteście całkowicie bezpieczni w rękach naszego Boga? Możemy być spokojni o naszą przyszłość  jeśli  znajduje się ona w Bożych rękach.
 Mateusza 10:30  Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Drodzy nie wiem co jutro będzie, nie wiem co się  stanie się za najbliższą godzinę, ale znam Boga, który to wszystko wie, i z tego powodu moje serce przepełnione jest  prawdziwą radością i spokojem o moją przyszłość.
Trzeba także powiedzieć, że z tego powody iż przyszłość jest pewna w rękach Boga, nie mogą  czuć się bezpiecznie wszyscy grzesznicy, wszyscy którzy łamią Boże prawo, odwracają się od niego, lub bluźnią mu. Nie ma nadziei dla nikogo kto  nie wzywa imienia Pańskiego. Dla tych ludzi przeznaczony jest największy mrok (2 Piotra 2:17), sąd i piekło. Nie  zrobią nic jeśli się nie upamiętają, żeby tego uniknąć. Ludzie bez Boga są zdani na ślepy los, na okoliczności, na łaskę i niełaskę przyszłości.
Zwróćcie uwagę że, Bóg we śnie mówi do Józefa „Bądź tam do czasu kiedy ci nie powiem, że masz wrócić”. Znajdujemy w Biblii przykłady tego gdy Bóg ratował swoich wybranych w różnych okolicznościach. Uratował  Noego przed potopem (Rodz. 6:14), Jakuba przed głodem w Kanaanie (Rodz. 42) Józefa po tym jak bracia go sprzedali, Daniela w jaskini lwów i wielu innych. Dzisiaj czytamy w naszym dzisiejszym tekście jak Bóg ratuje Józefa, Marie i swojego Syna. Uratował także i nas przed konsekwencjami grzechu, przed swoim gniewem i sądem i ratuje nas w różnych sytuacjach naszego życia gdy modlimy się do Niego i gdy Go wzywamy. Bóg ratuje nas skutecznie w odróżnieniu od ratunku obiecywanego przez ten świat czy ludzi, dobrobyt, lub własną zapobiegliwość. To co  widać w całym Słowie Bożym i w dzisiejszej historii, że Bóg jest w 100% skuteczny.
Daniela 4:32  …... Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu: Co czynisz?
Skuteczność Boga dla wierzących jest wspaniałym oparciem, nie musimy mieć obaw, że coś się Bogu nie uda lub będzie musiał zmienić swoje plany ze względu  na okoliczności. Nigdy tak się nie stanie jak zauważył Nebukadnesar czyni co chce i nikt nie może nic uczynić. Herod chciał zabić Jezusa, ale nie mógł nic uczynić.
Nie wiemy dokładnie jak długo Rodzina Jezusa wraz z nim przebywała w Egipcie możliwe, że był to okres kilku tygodni lub miesięcy, bo Herod zmarł w 4 roku p.n.e. Bóg zamierzał przyprowadzić rodzinę Józefa do Izraela dopiero wtedy gdy będzie bezpiecznie.
Ewangelista Mateusz w powrocie Jezusa z Egiptu dostrzega wypełnienie się proroctwa z Ks. Ozeasza:
Ozeasza 11:1  Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna.
To prowadzi nas do  drugiej lekcji z dzisiejszego fragmentu, a mianowicie Biblia jest Chrystocentryczna. W centrum całej Biblii znajduje się osoba Chrystusa. Ktoś kiedyś powiedział,” że historia istnieje tylko dlatego, że Chrystus miał przyjść”. I ja w pełni się z tym zgadzam. Zauważcie, że zaraz po upadku Adama i Ewy Bóg objawia  cień swojego przyszłego planu (rodz. 3,15). To jest to, proroctwo gdzie Bóg mówi, że potomstwo z kobiety zdepcze głowę węża. Chociaż stworzenie upadło, to Bóg od razu informuje je o planie ratunkowym. To właśnie Przyjście Jezusa, jego śmierć za grzechy, możliwość odnowienia wszechrzeczy przez Jego ofiarę nadaje sens historii ludzkości. Nie  byłoby sensu kontynuować kolejnych dni, miesięcy i lat gdyby nie było żadnej nadziei. Więc ze względu na swojego Syna i odkupieńczą Jego misje Bóg nie zniszczył tego świata. Dlatego zarówno Stary Testament jak i Nowy należy czytać pod kątem zbawienia w Jezusie Chrystusie. Chce powiedzieć, że od samego początku do końca jest, to jedna historia. Historia upadłej ludzkości  i historia Bożego  ratunku. Stary Testament jest przesiąknięty wieloma typami czy zapowiedziami Nowego Przymierza. Dlatego tak trudno zrozumieć co Bóg uczynił dla nas w Jezusie  Chrystusie jeśli nie czytamy w ogóle Starego Testamentu. Nowy Testament  jest komentarzem do Starego. Stary Testament natomiast jest zapowiedzią Nowego  Testamentu.  Czasami pojawiają się ludzie, którzy uważają, że nas interesuje tylko Nowy Testament i szkoda czasu na czytanie Starego. Jest, to błędne rozumowanie, nie da się w pełni zrozumieć historii zbawienia bez znajomości Starego Testamentu. Właściwe rozumienie Pism Starego Testamentu, praktyk, przymierzy i typów zapowiadających przyszłe  zbawienie  jest nieocenione i pozwala nam w dużo szerszym stopniu rozumieć wspaniały Boży plan zbawienia. (zachęcam do książki na temat świątyni pod tytułem  „Przybytek” wydawnictwo „Słowo prawdy.)
Mateusz cytuje proroctwo, z Ks. Ozeasza które pierwotnie odnosiło się do Izraela. Ale w Biblii często tak się zdarza, że proroctwa mają podwójne dno lub wypełniają się więcej niż raz. Tak jak  i w tym przypadku (w. 15).
Wielu biblistów uważa, że pobyt Jezusa w Egipcie jest związany z Izraelem, który był typem Chrystusa z tą różnicą, że Izrael jako „syn” nie okazał  posłuszeństwa. Chrystus został powołany z Egiptu jak Izrael następnie przebywał na pustyni 40 dni będąc doświadczanym i próbowanym, podobnie jak Izrael 40 lat. Tak więc pobyt Izraela w Egipcie, wyprowadzenie ich jest zapowiedzią lub typem służby Bożego  Syna. Można powiedzieć, że Bóg w wydarzeniach Starego Testamentu, służbie kapłańskiej i służbie ofiarniczej, ukrywa lub zapisuje Nowe Przymierze. Dzisiaj dzięki temu, że to się już  dokonało możemy, to dostrzegać. Wszystko  zmierza do finału, a tym jest Chrystus. Apostoł Paweł napisał o Chrystusie:
1 Koryntian 15:27  Wszystko bowiem poddał pod stopy jego…
  Co z tego wynika?  Bóg chce żeby w centrum naszego życia był  Jego Syn. Wszystko cokolwiek robię czym się zajmuje ma służyć na Chwałę Bogu przez Jezusa  Chrystusa. By tak się mogło stać Pan Jezus musi być Panem naszego życia  Musi Panować w życiu każdego z was. Należy uczynić Go Panem naszej rodziny, naszego wolnego czasu, naszego Hobby, naszych finansów i wszystkiego innego co  dotyczy mnie i ciebie.
 Następnie gdy Herod zobaczył, że mędrcy nie powiadomili go o miejscu przebywania dziecięcia, to się wściekł (w. 16). Ostatnio mówiliśmy o tym, że był podejrzliwy i okrutny, zamordował swoja żonę, teściową, swoich synów. Nawet jak umierał  wydał rozkaz  zamordowania w chwili swojej śmierci obywateli Jerozolimy myśląc, że w ten sposób upamiętni dzień swojego  odejścia. Tak więc nie dziwi nas, że powziął taki zamiar zgładzenia przyszłego konkurenta. Nie wiemy Dokładnie jaka była skala tych morderstw, żadne źródła historyczne nie odnotowują tego postępku Heroda. Ewangelista Mateusz jest też jedynym autorem Nowego Testamentu, który o tym wspomina. Na pewno nie było to,  tysiące czy setki dzieci, ale od 10 wzwyż max do 50. Betlejem nie było  dużym miastem, a brak rozgłosu o  tym wydarzeniu świadczy, że skala tego nie była ogromna. Dlatego niekiedy możecie się spotkać z krytyką autentyczności tych wydarzeń. Można zadawać sobie pytanie dlaczego  tylko w Ew. Mateusza czytamy o tych wydarzeniach? Prawdopodobnie dlatego, że Mateusz pisał do Żydów i kładzie szczególny nacisk na wypełnienie starotestamentowych proroctw. A w tym wydarzeniu widzi wypełnienie słowa z Ks. Jeremiasza
Jeremiasza 31:15  Tak mówi Pan: Słuchaj! W Ramie słychać narzekanie i gorzki płacz: Rachel opłakuje swoje dzieci, nie daje się pocieszyć po swoich dzieciach, bo ich nie ma.
Fragment ten pierwotnie dotyczył Izraela, który poszedł na wygnanie do Babilonu około roku 585 p.n.e. Dopiero Duch Święty objawił, że w słowach tych jest zawarty smutek po zamordowanych dzieciach w Betlejem.
 Jest bardzo ciekawy fragment,  który znajduje się w Ks. (Obj. 12,4 – 5 )
 Objawienie 12:4  a ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.
5  I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.
W tym fragmencie  znajdujemy, krótki i treściwy przegląd przyjścia Chrystusa na świat. Czytamy, że zaraz po narodzeniu smok czyli szatan chciał pożreć narodzone dziecko.

Zobaczcie że, my widzimy działającego Heroda ale, Biblia mówi że, za Herodem stał szatan, diabeł który od początku chciał zniszczyć Chrystusa. Herodem stał się jego narzędziem do zgładzenia dzieci w Betlejem. Widzimy,  że w całej misji Chrystusa diabeł próbuje na różne sposoby zniszczyć działo, którego On  ma dokonać.  Diabeł kusi Jezusa na pustyni, później próbuje kusić Go przez uczniów   (Mateusza 16:23). Potem stoi za uczonymi w Piśmie i faryzeuszami (Jana 8:44) gdy krytykują Go i atakują jego działalność. Następnie Diabeł posługuje się judaszem żeby wydać Chrystusa (J 13,2 J 13,27) a ostatecznie doprowadza do śmierci Chrystusa. W tym wszystkim myśli, że triumfuje ponosząc ostateczną klęskę. I tu mamy trzecią lekcje, że nawet przeciwnicy Boga w nieświadomy sposób przyczyniają się do  wypełniania Bożego  planu.
Zobaczcie jaki Bóg jest wielki. Herod próbując zabić dzieci w Betlejem wypełnia Boże proroctwa, diabeł który za nim stoi próbując zgładzić Chrystusa ostatecznie przyczynia się do Jego Triumfu. Czasami widzimy jakby zło triumfowało, widzimy grzech i niesprawiedliwość, widzimy, że przeciwnicy Jezusa chełpią się ze swojej niewiary, a prześladowcy kościoła szydzą z niego i wydaje się że, odnoszą zwycięstwo. Niekiedy nawet chrześcijanie wpadają z tego powodu w duchową depresje będąc przybitymi i smutnymi z powodu milczenia Boga.  Wydaje się im jakby  Bóg nie działał. Ale czy rzeczywiście tak jest?
Chce wam powiedzieć, że Bóg działa cały czas, nawet wtedy gdy grzech się mnoży, a diabłu się wydaje że właśnie zwyciężył. Często nie widzimy w pełni Bożych planów, ale możemy być pewni jednego: „Bramy piekielne Kościoła nie przemogą”  (Mateusza 16:18). Bóg jest w stanie uwielbić się  w najbardziej beznadziejnych przypadkach i okazać swoją moc. Posługuje się nawet swoimi przeciwnikami podczas gdy oni zupełnie nie są tego świadomi i myślą, że realizują swój plan.
Paweł w liście do Rzymian przedstawia nam moc Bożych możliwości gdy mówi:
Rzymian 8:28  A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.
Józef powraca z Egiptu za sprawą działania Boga gdy przeciwnicy Jezusa umarli (w. 20)
 ,ale nie poszedł do Judei bo obawiał  się syna Heroda Archelausa. Bóg potwierdza jego obawy i Józef udaje się w okolice Galilei i zamieszkał w mieście Nazaret z tego powodu był  nazwany Nazarejczykiem (w. 23)  Więc Jezus znany był pod nazwą Jezus Nazareński (Dzieje Apostolskie 2:22) taki napis umieścił też Piłat nad krzyżem (Jana 19:19) również  demony tak nazywały Jezusa (Łukasza 4:34).
Ewangelista  Mateusz mówi, że w ten sposób wypełniło się słowo prorockie, ale problem w tym, że nie znajdujemy w Biblii żadnego dosłownego proroctwa odnosnie zamieszkania Jezusa w  Nazarecie. Nazaret  było dosyć mrocznym miastem i nie cieszyło się  dobrą sławą, czego wyraz daje Natanael, któremu O  Jezusie powiedział Filip. Natanael odp. „Czy z Nazaretu może być coś dobrego”? (Jana 1:46) Co ciekawe Nazaret  nie jest też wspomniany na żadnym  miejscu w Starym Testamencie. Więc Gdy ewangelista Mateusz mówi o wypełnieniu proroctwa (w. 23) to nie ma na myśli dosłownej nazwy. Raczej odwołuje się do tego jak traktowano mieszkańców Nazaretu, uważano ich za ludzi drugiej kategorii gardzono nimi. Najwyraźniej Mateusz mówiąc o Jego  nazareńskim pochodzeniu odnosi do Jezusa proroctwa o obrzydliwości i wzgardzeniu nim:
 Izajasza 53:3  Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego.   
Psalmów 22:7  Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, Hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa.
8  Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, Wykrzywiają wargi, potrząsają głową:
Tak więc Jezusa gdy przyszedł na ziemię  świat ochrzcił wyrzutkiem. Podobnie będzie z  nami,  jeśli mu prawdziwie zaufamy i w niego uwierzymy nie liczmy na to świat będzie nas  kochał, Jezus powiedział:
Jana 16:33  To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.
Podsumowując:  Bóg wszystko wie i zna przyszłość dlatego ci którzy Mu zaufali kładąc swoje życie w Nim  uczynili najlepszą możliwą inwestycje. Jeśli znasz Boga możesz czuć się całkowicie bezpiecznie, bo twoja wygrana jest postanowiona, ale jeśli nie znasz Go, niczego nie możesz być pewny poza tym, że któregoś dnia będziesz musiał przed nim stanąć i zostaniesz potępiony. Kolejną rzecz którą powiedzieliśmy to, to że
Biblia jest księgą która opowiada jedną historię, a w jej centrum jest Jezus Chrystus więc pragnieniem każdego z nas powinno  być żeby Chrystus stał w centrum naszego życia ku chwale Boga Ojca.
 I ostatecznie nawet przeciwnicy Boga nieświadomie służą mu i przyczyniają się do rozgłaszania Jego Chwały co jest dla nas potwierdzeniem, że Bóg jest końcowym i Jedynym zwycięzcą Amen 


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń