czwartek, 13 października 2016

Studium List Pawła do Efezjan 5,15-21 Wykorzystywanie czasu


Dzisiaj będziemy mówić o tym, żeby dobrze wykorzystywać czas który został nam dany od Boga tutaj na ziemi. Gdy Słowo Boże mówi o wykorzystywaniu czasu, to przede wszystkim ma na myśli służbę Bogu, a nie realizowanie własnych ambicji. Wykorzystywać dobrze czas w świetle Pisma Św. to nie marnować już więcej pozostałego nam życia na bezsensowne i bezowocne działania, które nie przynoszą Bogu chwały.

5,15
Więc Paweł wzywa do mądrego ostrożnego zachowania, by nie działać pod wpływem impulsu, emocji, dlatego że ciało pożąda przeciwko duchowi i te dwie rzeczy są sobie przeciwnie. Działanie pod wpływem uczuć, emocji często może być zwodnicze.
Mamy wybierać i czynić to co dobre, mamy kierować się rozsądkiem, rozumem i tym, co mówi Boże Słowo. Mamy wybierać to, co chce Bóg, a nie to, co nam w sercu zagra.
Tylko wybory człowieka zgodne z wolą Bożą są wyborami mądrymi.
Jak myślisz dlaczego wybieranie Bożej woli jest najmądrzejszym wyborem?
 Psalm 1,1; Mat 7,13-14; Mat 7,24;27: Psalm 127; Mat 16,26

Jakie postępowanie Słowo Boże nazywa głupim? Psalm 14,1; Rzym 1,22

Jak myślisz dlaczego Bojaźń Pana jest początkiem mądrości, a brak bojaźni Boga głupotą? Psalm 111,10; Przyp 9,10
Jak myślisz czy ludzie dzisiaj boją się Boga i dlaczego? Mat 10,28

5,16
Te słowa Pawła są zaczerpnięte z języka handlowego. Jak Kupiec wykorzystuje czas gdy ma dobrą cenę na jakiś produkt, by pomnożyć majątek, tak chrześcijanie mają wykorzystywać czas, by lepiej służyć Bogu.
Kolejnym mądrym postępowaniem jest wykorzystywanie czasu. Chodzi o to, by wierzący w Chrystusa nie marnował ziemskiego życia. Biblia mówi, że ludzie, którzy nie znają Chrystusa marnują życie na bezowocne uczynki ciemności i realizowanie swoich pragnień. Człowiek Boży ma starać się każdą chwilę wykorzystywać na uwielbienie i służbę Bogu oraz głoszenie ewangelii, by pozyskać ludzi dla Chrystusa.
1 Piotra 4,2
Jako wierzący musimy być świadomi tego jak krótkie i kruche jest nasze życie i wiedzieć, że tak naprawdę nie mamy zbyt wiele czasu, bo rychło przyjdzie nam spotkać się z Panem Psalm 39,5-7; Ps. 89,48; Jak 4,14
 Jak myślisz w jaki sposób uświadomienie sobie że mamy mało czasu pobudza mnie do czynienia tego co właściwe?
Co Paweł ma na myśli mówiąc że dni są złe?
Chodzi o to, że dany nam czas na czynienie dobra jest ograniczony. Wkrótce czas łaski się skoczy i nie będziemy mogli już nic zmienić. Wtedy wiele osób będzie żałowało tego w jaki sposób przeżyli swoje życie. Wielu wierzących będzie żałowało zmarnowanego czasu widząc innych którzy otrzymali nagrodę za to, że nie marnowali ani chwili i cały swój potencjał oraz czas poświęcali na służbę Bogu.5,17
Dlaczego chrześcijanie mogą nie rozumieć jaka jest wola Pańska?
Gdzie jest wola Boża objawiona 2 Tym 3,16-17?

Chrześcijanie, którzy są zbytnio wpatrzeni w ten świat, rozmiary zła, w pogoń tego świata za rzeczami materialnymi i własnymi pragnieniami, oraz wykonywanie codziennych obowiązków życiowych mogą pogubić się w tym, co jest wolą Pańską i stać się nierozsądnymi.
Musimy wiedzieć że grzech, świat i szatan potrafią zwodzić i oszukiwać oraz zakrywać to, co jest naprawdę ważne. Tak więc jeśli nie trwamy w Słowie Bożym, nasz obraz tego co ważne i słuszne jest przymglony, a to prowadzi do duchowej apatii i marnowania czasu.

Ignorancja wobec spraw duchowych, zaniedbywanie duszy oraz służby Bogu wobec sytuacji, gdy zbliża się Boży sąd i wszystko co robimy, mówimy, jak się zachowujemy, o czym myślimy i do czego dążymy będzie miało znaczenie jest głupotą. To tak jakby nie przygotowywać się do egzaminu prawa jazdy, czy jakiegoś innego ważnego egzaminu wiedząc że za chwilę on będzie miał miejsce.
2 Kor 5,10; Efez 6,7-8

5,18
Paweł napomina tych, którzy balowali upijając się .
Słowo Boże na każdym miejscu potępia pijaństwo i upijanie się 1 Kor 6,10; 1 Tym 3,8; Przyp. 23,29
Słowo Boże nigdzie nie daje całkowitego zakazu spożywania alkoholu, jednak potępia pijaństwo i libacje alkoholowe. Jeśli alkohol w jakiś sposób zaczyna rządzić naszym życiem i bez niego nie możemy wytrzymać i z powodu alkoholu mamy problemy, to powinien być dla nas znak, że postępuje wbrew Bogu i grzeszę.
Powinniśmy prosić Boga o wolność w tej dziedzinie życia, jeśli trzeba należy skorzystać z chrześcijańskiego ośrodka dla uzależnionych. Niekiedy Bóg uwalnia ludzi w sposób cudowny uzdrawiając ich z nałogu innym razem czyni to przez terapię.
Prawdopodobnie Paweł napomina Efezjan by nie brali udziału w pogańskich świętach podczas których następowało upijanie się, by wejść w kontakt z bóstwem. W 1 Kor 10,19. Paweł nazywa takie praktyki piciem z kielicha demonów.
Również i dzisiaj chrześcijanie nie powinni brać udziału w pijackich i świeckich imprezach podczas których ludzie upijają się. Nie powinni brać udziału w dyskotekach w życiu nocnych klubów itp. Oczywiście jest to kwestia sumienia, ale należy rozsądzić po co idę do takiego miejsca, czy tam mogę chwalić Boga w myśl zasady cokolwiek robicie, czyńcie to na chwałę Bożą.

Jak można osiągnąć prawdziwe zjednoczenie z Bogiem?
Poganie często myśleli że zjednoczenie z Bogiem osiągają przez wprowadzenie się w stan ekstazy np. przy pomocy alkoholu lub narkotyków. Apostoł Paweł mówi, że chrześcijanie takie zjednoczenie osiągają przez chodzenie w Duchu Bożym.
Jak myślisz co Paweł ma na myśli gdy mówi, że mamy być pełni Ducha?
Paweł używa trybu rozkazującego oznaczającego, że chrześcijanin powinien wciąż żyć w posłuszeństwie Słowu Bożemu, być kontrolowanym przez Ducha, podać się Bogu we wszystkim. Wypełnienie Duchem Św. to życie w ciągłej obecności Pana Jezusa Chrystusa i dążenie do tego by wszystko co robimy i czynimy było na chwałę Boga. Tak jak żył Pan Jezus Chrystus (Łuk 4,1-2).

5,19-21
Dalej Paweł przedstawia jak wygląda życie człowieka pełnego Ducha Św.
1.      Taki człowiek ma czystą duchową mowę, zachęca innych do społeczności z Bogiem przez cytowanie Pisma Św., śpiewanie pieśni duchowych, wzywa innych publicznie do służenia Bogu. Czyni tak również w sercu, jego serce raduje się i jest tam pieśń dla Pana. Możemy powiedzieć, że na ustach i w sercu pełnych Ducha Bożego chrześcijan jest radosna pieśń i wychwalająca Boga. Duchowe życie dla Boga charakteryzuje się radością, człowiek ma pokój z Bogiem, jest radosny w sercu (Dzieje Ap 13,52; Dz 2,46; Dz 5,41; Rzym 14,17)
2.      Człowiek pełny Ducha Św. to człowiek w którego sercu jest nieustanne dziękczynienie dla Boga przez Imię Pana Jezusa. Postawa dziękczynienia to postawa wdzięczności Bogu i zaufania do Niego, że wciąż mnie prowadzi, że mnie nie zostawia, nie porzuca. Dziękujemy Bogu za to kim jest i co dla nas uczynił w Chrystusie Jezusie 1 Tes 5,18; 2 Kor 4,15; Filipian 4,6 Przez dziękczynienie oddajemy Bogu chwałę. Ludzie najczęściej narzekają na to, co im brakuje z czym mają problem, ale chrześcijanie mają dziękować. Jeśli ktokolwiek ma powody do dziękczynienia wierzący w Chrystusa mają największe, bo otrzymaliśmy najwięcej.
3.      Człowiek Pełny Ducha Św. daleki jest od kłótni, nienawiści, pretensji. Jest pokorny i uległy wobec braci i sióstr w kościele. Jeśli ma nawet jakiś powód do skargi przeciw komuś to przebacza i zapomina. Czyni tak dlatego, bo boi się Boga, ma szacunek do Boga i wie że jakakolwiek nienawiść, czy złość na innych wierzących nie podoba się Bogu. (Filip 2,3; 1 Piotra 5,5) 
Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń