wtorek, 16 kwietnia 2013

Oszustwo rodzi podziały i niszczy najbardziej zażyłe relacje. Księga Rodzaju rozdz. 27


Właściwie od narodzenia Jakuba i Ezawa widać między braćmi rywalizacje o pierwszeństwo i aprobatę rodziców. Gdy Jakub się rodzi, to trzyma za piętę swego brata, ta sytuacja pokazuje, że ich życie będzie naznaczone tą rywalizacją (Rodz. 25, 26). W całej relacji nie spotykamy także próby rozwiązania tego konfliktu między braćmi przez rodziców. Wprost przeciwnie wydaje się, że Izaak i Rebeka przyczynili się do tego w ten sposób, że podzielili się synami i Izaak większymi względami darzył Ezawa, a Rebeka Jakuba (Rodz 25, 8).  

·         W tej historii jest ważna lekcja dla rodziców, żeby nie wywyższać jednego dziecka  nad drugie, bo to powoduje konflikt i podziały miedzy dziećmi. Takie postępowanie prowadzi do zazdrości między rodzeństwem, a w konsekwencji może prowadzić do nienawiści.
1 – 10 Jakub jest ulubieńcem matki, która usłyszała, że Izaak chce pobłogosławić Ezawa. Więc Rebeka umawia się ze swoim synem na oszustwo wobec Ojca żeby wyłudzić ojcowskie błogosławieństwo. Ojcowskie błogosławieństwo w czasach Izaaka było niezwykle ważne, a słowa wypowiedziane nad synami nawet były pewnym proroctwem, przepowiedzeniem przyszłości. Błogosławieństwa lub przekleństwa zawsze były traktowane poważnie i uważane za wiążące.
11 – 24 Jakub za namową matki przebiera się w ciuchy Ezawa i idzie z potrawą do ojca, którego podstępnie oszukuje, a nawet przeklina Boga, bo posługuje się Bożym imieniem dla swoich celów. Izaak jakby z początku ma pewne podejrzenia z powodu głosu Jakuba, ale po dotknięciu rąk Jakuba, na których była jakaś imitacja owłosienia Izaak upewnia się, że ma do czynienia z Ezawem. Po spożyciu potrawy jeszcze upewnia się w takim przekonaniu i błogosławi Jakuba myśląc, że to Ezaw.
28 – 29 Izaak błogosławi Jakuba słowami dobrobytu i pomyślności i wynosi Jakuba przed swego brata.
30 – 40 oszustwo wychodzi na jaw, gdy z polowania wraca Ezaw i przygotowuje potrawę dla swego ojca. Okazuje się, że Izaak pobłogosławił Jakuba, a dla Ezawa ma tylko trudne błogosławieństwo, a nawet przekleństwo. Chociaż dla nas może to tak wyglądać, raczej dostał mniejsze błogosławieństwo. Izaak wypowiadając błogosławieństwo do Ezawa prawdopodobnie mówił także o Edomitach nardzie, który wywodził się od Ezawa. Edomici mieli być poddanymi Izraela ale 2 Królewskiej 8, 20 – 22 zrzucają to jarzmo.
41 – To spowodowało, że Ezaw znienawidził swojego brata i podjął decyzje o zmordowaniu go.
42 – 46 Rebeka dowiaduje się o powziętym zamiarze i wysyła Jakuba do swego brata, by tam przeczekał, aż minie gniew Ezawa.


·         Ta historia jest taką przestrogą dla nas przed oszustwem i kłamstwem pokazując nam jak kłamstwo niszczy rodzinne relacje, rodzi nienawiść i niszczy całe społeczniości. Przykazanie 9 odnosiło się do mowienia fałszywego świadectwa, kłamstwa.
Słowo Boże przestrzega nas przed kłamstwem Kol 3, 9 nie okłamujcie się 1 Tes 4, 6 nie oszukiwać nikogo, Bóg widzi i sądzi
Kłamstwo nie tylko dotyczy mówienia nieprawdy, ale również dotyczy oszustwa, intrygi, oszczerstw, nieprawdziwych pomówień, zatajania prawdy.
·         Gdy kłamiemy i oszukujemy krzywdzimy ludzi, a także występujemy przeciwko samemu Bogu Ps. 101, 7 kłamca nie zamieszka w domu Pana. Kłamcy również są wymienieni na końcu księgi objawienia jako przeklęci przez Boga, aż trzy razy Obj. 21,8, 21,27, 22,15
·         Ta historia także uczy nas, że Bóg ma moc nawet grzech obrócić ku dobremu w życiu ludzi wierzących. Postępek  Jakuba jest zły, choć w tym fragmencie nie znajdujemy żadnej oceny moralnej jego postępowania, to jednak Biblia potępia podobny sposób zachowania. Ale ostatecznie Jakub staje się tym pierwszym, wybranym przez Boga. List do Rzymian 8,28 Bóg działa we wszystkim ku dobremu z wierzącymi.
·         Myślę, że warto zauważyć, że Ezaw wcześniej sprzedał pierworództwo swojemu bratu jakubowi, czyli niejako zrzekł się pierwszeństw, a pierwszy syn był przez ojca błogosławiony. Więc można powiedzieć,  że Jakub uzyskuje pierwszeństwo Ezawa i nabywa prawa do błogosławieństwa. Raczej wątpliwe jest, że Izaak wiedział o tym wcześniej w Jego oczach wciąż Ezaw był tym pierwszym.
·         Ta historia również uczy nas, że lepiej współpracować niż rywalizować. Życie Jakuba i Ezawa w dużej mierze składa się z wzajemnego uprzedzenia i konflikt narasta aż do finalnego oszustwa, które dzieli rodzinę. Ludzie często ze sobą rywalizują o względy, pozycje, a przy tym dopuszczają się intryg żeby zdyskredytować przeciwnika. Ale takie postepowanie powoduje, że rodzą się konflikty i rozkład społeczności. Zupełnie inaczej by było gdyby ludzie ze sobą współpracowali Gal 6, 2 – 4. Musimy się uczyć miłości i pomocy wzajemnej, a nie rywalizacji.
·         Poniżej przedstawiam tabelkę jakie owoce rodzi rywalizacja, a jakie współpraca.


Owoce rywalizacji
Owoce współpracy
Druga osoba widziana jako konkurent i zagrożenie, powoduje napięcia
Drugi widziany, jako bogactwo dopełniające moją osobę, rodzi pokój
Pragnienie zdominowania drugiego i chęć podporządkowania sobie osoby.
Partnerskie traktowanie drugiego, rodzi przyjaźń i współpracę
Jedyny cel – pokonanie drugiego i eliminacja
Pragnienie wspólnego osiągnięcia celu cieszenie się sukcesami innych
Indywidualna gra, brak współpracy sukces przede wszystkim.
Gra drużynowa, wspieranie innych i zachęcanie, prowadzi do rozwoju osób.
Czyhanie na błędy drugiego, obserwacja w celu wytknięcia błędów.
Pomoc w potrzebie gdy dostrzegam, że ktoś ma problemy, nie daje sobie rady.
Egoizm – myślenie tylko o sobie brak zainteresowania innymi.
Empatia – współodczuwanie z innymi, myślenie o drugich
Najważniejsze własne ja, despotyzm, narzucanie zdania.
Liczy się z innymi, bierze pod uwagę ich zdanie
Wzięcie na siebie całości zadania nie dopuszczanie innych do zadania.
Dzielenie się obowiązkami, radość z odnoszonych sukcesów innych


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń