wtorek, 30 kwietnia 2013

Ks. Rodzaju rozdz. 29 Oszustwo Labana.


 Ks. Rodz. 29, 1 – 18 Jakub dociera do studni gdzie pojono zwierzęta i tam spotyka Rachele córkę Labana swojego stryja, w której się zakochuje i postanawia pojąć ją za zonę.

Lea – oznacza krowę
Rachela – jagnię, owieczka
Ruben – Oto syn!, Symeon – Ten który słyszy, Lewi – dołączony,  przywiązany, Juda – chwała, chwalić

ü  Miłość jest ślepa. W pewnym sensie tak można określić, to co stało się z Jakubem po tym jak ujrzał Rachelę i zakochał się w niej. Ślepa  w tym sensie, że Jakub zupełnie nie dostrzegał zagrożenia i nie zwrócił uwagi na zwyczaje jakie panowały w tej rodzinie (Rodz. 29,18)


ü  Chociaż Bóg powiedział, że ochroni Jakuba i będzie go prowadził, to jednak nie ochronił go przed oszustwem Labana jak myślicie dlaczego? (Rodz 28:15) Myślę, że były dwa powody takiego postępowania Boga.
1 . Pierwszy z nich, to Bóg przez tą sytuacje zmienia charakter Jakuba.
2. A drugim powodem jest Boży plan, jaki Bóg miał w stosunku do Jakuba i Izraela. Bóg pozwolił oszukać Jakuba przez Labana, bo miał zamiar posłużyć się jego postępowaniem.

ü  Myślę, że ta historia również pokazuje nam, że tam gdzie chodzi o interesy i dobra materialne, to nawet rodzina może nas oszukać. Laban zwracał się miło do Jakuba i wspaniale go przyjął, jego usta były słodkie, ale w sercu miał podstęp (Rodz. 29, 13 – 15). Może Laban od początku myślał o zysku i o tym z jakim dobytkiem przyszedł przyszedł po Rebekę Izaak. Więc gdy zobaczył Jakuba mógł pomyśleć, że dobrze na tym skorzysta.

ü  Po siedmioletnim okresie narzeczeństwa Jakub chce pojąć Rachelę za żonę i z nią obcować. Warto podkreślić, że obcowanie było zarezerwowane dla związku małżeńskiego. Laban wyprawia ucztę, ale nic nie mówi Jakubowi o swoich zamiarach, że zamierza do namiotu Jakuba przyprowadzić Leę a nie Rachelę. Hebrajskie słowo, które jest użyte w tekście na określenie uczty może również oznaczać „pić” „bankiet”. Prawdopodobnie Jakub sobie trochę podpił, a nadto Lea została przyprowadzona wieczorem (w. 23) i nie widział jej dokładnie (również tak to widzi tradycja Żydowska – Józef Flawiusz „Dawne Dzieje Izraela”. W ten sposób dał się oszukać.

Ø  W Biblii przynajmniej kilka razy mamy sytuację, gdy z powodu nadmiernego spożywania alkoholu dochodzi do złych konsekwencji. Gdy upija się Noe i przeklina swojego wnuka Rodz. 9:21 - 25  Upicie Lota i obcowanie z nim jego córek Rodz. 19, 30 – 36. Słowo Boże również przestrzega nas przed pijaństwem czy upijaniem się Przypowieści 20:1, 23, 29 Pijacy nie wejdą do Królestwa 1 Kor 6,10  
Ø  Przypomnijmy sobie również jak Jakub zwodzi swojego niewidomego ojca i wyłudza od niego błogosławieństwo Rozdz. 27, a teraz sam zostaje oszukany nie rozpoznając Lei. Myślę, że sprawdza się tu przysłowie „co siejesz to i zbierał będziesz”
Ø  Laban oszukuje Jakuba ale co ciekawe zwraca uwagę na prawo pierworództwa, które Jakub pogwałcił.
Ø  Bóg uczy Jakuba cierpliwości i czekania na wypełnienie obietnicy z Rodz. 25, 23  
Słowo Boże również nas wzywa do cierpliwości i czekania na wypełnienie Bożych obietnic. Jak 5, 7 – 8  Rzymian 8, 18 - 25
ü  Po 7  dniach otrzymał, również za żonę Rachelę chociaż później taka praktyka została zabroniona Księga Kpł. 18,18. Pan wstawił się za Leą bo była w niełasce lub niepożądana przez Jakuba Rodz. 29,31
ü  Warto zwrócić uwagę  na to, że tak jak Jakub i Ezaw wzrastali w atmosferze rywalizacji. Tak teraz podobną sytuacje Jakub ma w swoim domu. Kocha Rachelę i ją wynosi nad Leę. Co stwarza konflikty i smutek w Jego domu i właściwie całe Jego życie będzie tym naznaczone. Gdy urodzi się Józef będzie Jego wynosił nad swoich braci co spowoduje kłopoty i smutek.
Ostateczne wnioski:
1.      Jeśli chodzimy z Bogiem, Bóg zmienia nasze wnętrze i nasz charakter z oszusta robi uczciwego człowiek. Bóg zmienia nasze myśli i sposób postepowania. Kol 3,10
2.      Oszustwo, nieuczciwość, kłamstwo ma krótkie nogi i w końcu odbije się czkawką. Jeśli nie za naszego życia, to z pewnością na sądzie Bożym.
3.      Bóg realizuje swój plan i w jego realizacji posługuje się różnymi wydarzeniami. Niekiedy dopuszcza żeby stało się coś złego, by mogło z tego przyjść dobre.
4.      Bóg również uczy Jakuba przez tą sytuację jak ważne są prawa pierworodnego kiedy Lea nie mogła być wydana przed Rachelą Rodz. 29,26. Może Jakubowi się przypomniało  w tym momencie, że on te prawa pierworództwa pogwałcił i uważał je za nic
5.       Bóg również uczy Jakuba cierpliwości, by czekać na wypełnienie obietnic z rodz. 25, 23Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń