środa, 6 sierpnia 2014

Być sługą

Dzisiaj zajmiemy się ważnym tematem życia chrześcijańskiego i zobaczymy co  Biblia mówi na temat bycia sługą. W świecie bycie sługą innych często jest poniżające i brzmi poniżająco. Raczej każdy chciałby żeby ktoś jemu służył. Sługa kojarzy się z kimś kto jest mało ważny i mało znaczący. Ale Nowy Testament przedstawia status sługi w innym świetle, Jezus był sługą dla uczniów i mamy być sługami i służyć sobie nawzajem wtedy jesteśmy błogosławieni.
Co to znaczy być czyimś sługą? Być czyimś sługą znaczy wykonywać wolę tego komu się służy
   1.      Jezus był sługą chociaż był Bogiem.
Najwspanialszym przykładem bycia sługą jest przykład Jezusa. Jezus stając się człowiekiem stał się sługą Boga i sługą ludzi. W ten sposób dobrowolnie na jakiś czas porzucił swoją chwałę i stał się małym chociaż  był wielkim.
Słowo Boże często nazywa Jezusa sługą Izajasza 42,1; Izajasza 53,11; Jana 4,34; Jana 6,38; Filipian 2,5-8
Co dla Jezusa oznaczało być sługą Boga?
Co dla Jezusa oznaczało być sługą ludzi?
Kiedy Jezusowi mogło być trudno okazywać postawę sługi?
2.      Chrześcijanin jest sługą Boga
Przede wszystkim każdy chrześcijanin powinien być sługą Boga na wzór Jezusa Chrystusa. Co to znaczy być sługą Boga? Być sługą Boga to znaczy wypełniać Jego wolę. Rzymian 1,1 – Jak myślisz co Paweł chce na powiedzieć przez to, że jest sługą (niewolnikiem) Jezusa Chrystusa?
Jana 12,26 – Do czego Jezus wzywa swoich naśladowców? Jak myślisz co  to  znaczy iść za Jezusem? Zobacz Mateusza 11,28
Rzymian 12,11-12 – W jaki sposób mamy służyć Panu Bogu?
Mateusza 25,14-30 Czego Bóg wymaga od swoich sług? Zwróć uwagę na wersety 21 i 26.
1 Koryntian 4,1-2 – Jak apostoł Paweł rozumiał swoją służbę? Co to znaczy, że jesteśmy szafarzami tajemnic Bożych? Czego wymaga się od szafarzy?
3.      Chrześcijanin sługą ludzi?
Łatwiej nam mówić o tym, że jesteśmy sługami Boga, ale trudniej mówić o tym, że mamy być sługami sobie nawzajem, sługami ludzi. Być sługą Boga brzmi zaszczytnie i wzniośle, ale być sługą ludzi nie zawsze dobrze nam się kojarzy. Ale Słowo Boże nie pozostawia żadnych wątpliwości, bycie sługą  Boga prowadzi do służby ludziom. Miłość do Boga prowadzi nas do miłości ludzi.
Jana 13,1-14 – Mycie nóg należało do obowiązków sług domowych, niewolników wobec gości lub swojego Pana. Żaden uczniów nie chciał się podjąć tego zadania, bo według nich było to poniżej ich godności. Piotra nawet się obruszył gdy Jezus chciał mu umyć nogi.

Co Pan Jezus chciał pokazać przez umycie nóg uczniom? Jak myślisz w jaki sposób możemy umywać dzisiaj innym wierzącym nogi? Jak byś się czuł/ła gdyby poproszono cię o zrobienie czegoś co nie należy do twoich zadań lub uchodzi za mało ważne? Jaką postawę okazał pan Jezus wobec swoich uczniów? Czy obrażamy się jeśli ktoś nie potraktował nas w taki sposób jak uważamy, że na to  zasługujemy?
Mateusza 20,25-28
Jaki wzór pierwszeństwa Jezus wyznaczył swoim uczniom? Jakiej różnicy Jezus oczekiwał od chrześcijan w porównaniu ze światem w sprawowaniu służby?
Mateusza 23,8-12 – Do czego Jezus kazał nie dążyć w środowisku chrześcijan, do czego dąży świat?
Łukasza 14,7-11; Galacjan 6,2 – co  to znaczy nosić ciężary jedni drugich?
Galacjan 5,13-14 w jaki sposób zakon wypełnia się w miłości do ludzi?
Rzymian 15,1; Filipian 2,4-8 


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń