wtorek, 29 lipca 2014

Co duchowe narodziny z Boga sprawiają życiu chrześcijanina?

Ostatnio mówiliśmy o tym czym są duchowe narodziny. Dzisiaj powiemy sobie o tym co sprawiają duchowe narodziny z Boga.
   1.      Narodziny z Boga umożliwiają stać się Bożymi dziećmi i mieć wyjątkową relacje z Bogiem.
Przede wszystkim duchowe narodziny sprawiają, że uzyskujemy z Bogiem unikalną i wyjątkową relację Biblia nazywa tych którzy narodzili się z Boga, Bożymi dziećmi. Inaczej traktujemy obcych,  a inaczej traktujemy swoje dzieci. Również Pismo Święte mówi, że Bóg w wyjątkowy sposób traktuje tych, których nazywa swoimi dziećmi, tych którzy narodzili się nie z cielesnej woli człowieka, ale z Boga
Ew. Jana 1,12; Rzymian 1,7; Rzymian 8,14-15; 2 Koryntian 6,17-18; Galacjan 3,26; Galacjan 4,6; 1 Jana 3,1
2.      Status Bożych dzieci powoduje, że jesteśmy pod Bożą ochroną i Bożą troską.
To że wierzący w Chrystusa są Bożymi dziećmi powoduje, Bóg dla wierzących staje się rodzicem i w sposób szczególny troszczy się o nich, staje się ich Ojcem.
Łukasza 18,17; Mateusza 7,11; 1 Piotra 5,7; Mateusza 6,9; Mateusza 10,29-30; Łukasza 15,20-24; Jeremiasza 31,33; Zachariasza 2,12 (Boża troska dla Izraela) Psalm 103,13
3.      Chrześcijanie są obiektem specjalnej Bożej dyscypliny.
To że jesteśmy Bożymi dziećmi powoduje, że Bóg nas dyscyplinuje jak rodzic dyscyplinuje swoje dzieci. Czasami jest to dla  nas przykre i ciężkie, ale w końcu służy dla naszego dobra. Poganom zaś często Bóg pozwala chodzić własnymi drogami, co dla niektórych może wydawać się dobre, ale  ostatecznie prowadzi na zatracenie.
Przypowieści Salomona 3,11-12; Powtórzonego Prawa 8,5; Hebrajczyków 12,5-11; Objawienie 3,19; Joba 5,17; Koryntian 11,27-32
4.      W wyniku nowego narodzenia stajemy się nowymi ludźmi i mamy żyć nowym Bożym życiem, powinniśmy mieć pragnienie sprawiedliwego dobrego życia
Nowe narodzenie z Ducha Świętego daje nam nowe pragnienie. Pragnienie społeczności z Bogiem i pragnienie dążenia do tego co jest miłe Bogu.
Efezjan 4,22-32; Kolosan 3,5-14; Jana 2,29
5.      Przez nowe narodzenie stajemy się członkami Bożej rodziny
Efezjan 2,19; 1 Piotra 2,9; Hebrajczyków 2,11-13
6.      Przez Nowe narodzenie powinniśmy chcieć Słowa Bożego
1 Piotra 2,2; Jana 8,47
7.      Przez nowe narodzenie mamy miłość do ludzi
1 Jana 4,7


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń