czwartek, 27 sierpnia 2015

Bóg który się Objawia


Hebrajczyków 1:1  Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków;
Czasami pojawiają się pytania dlaczego chrześcijaństwo miałoby być wyjątkowe? Dlaczego chrześcijanie są tak przekonani, że jedynie ich wiara i ich Bóg jest Bogiem prawdziwym i jedynym? Jestem pewny, że jedną z odpowiedzi jest, że Bóg chrześcijan objawia się w historii człowiekowi. Bóg chrześcijan nie jest wymysłem jednego człowieka, czy wymysłem grupki filozofów, ale jest żywą osobą, Która od stworzenia świata i przez wieki, poprzez historie objawiała się ludziom w różnych czynach zbawczych. Czyny te były doświadczalne i namacalne np. wyprowadzenie narodu Izraelskiego z Egiptu. Ludzie byli świadkami i uczestnikami tych czynów zbawczych. Objawienie to, nie było tylko wymysłem jakiegoś jednego człowieka, który twierdził że widział Boga, rozmawiał z Nim, ale po za nim nikt Jego nie doświadczył. Nawet jeśli Bóg wybierał sobie jakiegoś szczególnego człowieka przez którego działał jak np. Noe, Abraham czy Mojżesz, to, to co przekazywali w wyniku objawienia Bożego było potwierdzone przez działanie Boga, którego świadkami mogli być wszyscy.
I jak mówi autor listu do Hebrajczyków, wielokrotnie i na wiele sposobów przemawiał Bóg. Czyli mamy do czynienia z Bogiem, który nam się objawia z Bogiem, który chce być poznany, z Bogiem, który nie jeden raz czy dwa wychodzi do człowieka. Ale cała  Biblia jest pełna świadectw ludzi, którzy z tym Bogiem mieli do czynienia. I gdyby Bóg nam się nie objawił nie moglibyśmy Go poznać, może byśmy mieli jakieś przekonanie o tym, że jest, może byśmy próbowali Go jakoś szukać po omacku jak to jest powiedziane odnośnie pogan (Joba 19,25). Może byśmy stworzyli jeszcze jedną lub kilka religii, by odkryć kim jest Bóg, ale nic by to nam nie dało, bo Bóg jest po za naszym zasięgiem. On jest stwórcą my jesteśmy stworzeniem, On jest Nieskończony i Nieograniczony, my podlegamy wielu ograniczeniom. Nie jesteśmy w stanie równać do Jego poziomu, dlatego to On musiał objawić się nam, byśmy mogli Go poznać. W kwestii poznania Boga jedyne na co możemy liczyć, to na Jego łaskę. Bez Jego łaski i chęci okazania się Nam jesteśmy skazani na błądzenie i duchową ślepotę, jesteśmy zagubieni jak małe dzieci, które zostały pozostawione przez rodziców w wielkim tłumie.  I jest wielka różnica między wszystkimi religiami świata, a chrześcijaństwem. Ta różnica nawet jest widoczna wtedy, kiedy z chrześcijaństwa  człowiek czyni ludzką religię. Ta różnica polega na tym, że we wszystkich religiach, to człowiek próbuje odkryć Boga. W chrześcijaństwie natomiast, to Bóg objawia się człowiekowi, to Bóg do niego wychodzi, to On wchodzi w naszą historię w nasze życie i daje nam  się poznać Kim jest, to On się nam odkrywa. Już samo to świadczy, że mamy do czynienia z Bogiem żywym i prawdziwym, bo jeśli jest Bogiem, to  jedyna szansa na poznanie Go to, to że On zrobi ten pierwszy krok w naszym kierunku, że odsłoni się przed nami.
I gdy mówimy o objawianiu Boga musimy wspomnieć o dwóch  sposobach na które Bóg nam się objawił. Mówimy o objawieniu ogólnym i o objawianiu szczegółowym. Po omówieniu tych dwóch pojęć będę starł się powiedzieć jak Bóg może objawiać się nam w naszym życiu w moim życiu. Skoro Bóg o którym  mówimy jest żywy i działa, to jak ja mogę go doświadczyć? Czy mogę coś zrobić, by poznać Go lepiej, głębiej? Ale o tym powiemy sobie później. Teraz przechodzimy do Objawiania ogólnego.
Objawienie ogólne
Objawianie Ogólne to objawienie się Boga dla wszystkich, jakby wszyscy przez to objawienie mogą poznać, że Bóg jest. Np. Apostoł Paweł mówi o takim objawianiu do pogan, do ludzi którzy Boga nie znali, a powinni w Dziejach Ap.
Dz. Ap 14:16  Za czasów minionych pokoleń pozwalał On wszystkim poganom chodzić własnymi drogami;
14:17  Jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze.
Objawienie ogólne obejmuje możliwość dostrzeżenia Boga w przyrodzie i dziełach które uczynił.
Innym sposobem przez który człowiek może dostrzec Boga jest ludzkie sumienie, które świadczy o jakieś wewnętrznej wbudowanej moralności. Gdybyśmy byli produktem ewolucji jak mówią ewolucjoniści, to skąd w ogóle w każdym człowieku jakiś biologiczny zegar rozróżniający między tym co dobre, a złe? Oczywiście ludzkie sumienie nie jest doskonałe, ma na nie wpływ, wychowanie, kultura i środowisko w jakim wyrastaliśmy.  Nie mniej jednak ono jest i świadczy na rzecz Boga, który włożył je w nasze wnętrze. Sumienie nasze  dowodzi, że istnieje Ktoś, Kto ostatecznie wie co jest dobre i złe i doskonale to rozróżnia.   
W Piśmie Św. mamy wiele fragmentów które doskonale oddają charakter objawienia ogólnego np. Ks. Hioba rozdz. 37, czy w kazania Pawła w Dziejach Ap. również wiele na ten temat znajdziemy w psalmach. Ja chce przywołać dwa fragmenty:
Psalm 19:2  Niebiosa opowiadają chwałę Boga, A firmament głosi dzieło rąk jego.
3  Dzień dniowi przekazuje wieść, A noc nocy podaje wiadomość.
4  Nie jest to mowa, nie są to słowa, Nie słychać ich głosu...
5  A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk I do krańców świata dochodzą ich słowa... Tam na nich słońcu postawił namiot,
6  A ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, Raduje się jak bohater, biegnąc swą drogą.
7  Z jednego krańca niebios wychodzi I biegnie do drugiego krańca, I nic się nie ukryje przed jego żarem.
Zwróćmy uwagę, że Dawid mówi 2-3 wierszu iż Bóg objawia się przez stworzenie w sposób nieustający. O każdej porze nocy i dnia widać na niebie chwałę Boga. Widać chwałę Boga przez zachody i wschody słońca, widać chwałę Boga przez gwiazdy i kosmos. Widać chwałę Boga przez góry, lasy i morza. Widać chwałę i mądrość Boga przez otaczającą nas przyrodę  i promienie słońca padające na naszą twarz. Każdy bystry obserwator powinien zacząć się zastanawiać czyja ręka uczyniła to wszystko. Widać wyraźnie, że w tym wszystkim jest zmysł inteligentnego projektanta dlatego, że wszystko ze sobą współgra, uzupełnia się nawzajem, istnieje dla jakiegoś celu. Nie ma w stworzeniu chaosu, wszystko współpracuje ze sobą w jak dobrze przemyślanej maszynie, którą skonstruował jakiś inżynier. Każdy kto zobaczy wspaniałą maszynę, powiedzmy silnik może się nim zachwycać, ale za chwilę zacznie zadawać pytania o jego projektanta. „Chce poznać projektanta tego wspaniałego urządzenia”. Skoro jego dzieło jest tak niezwykłe i błyskotliwe jak musi być mądry sam konstruktor. Podobnie ma się sprawa z objawianiem ogólnym. Objawienie to jest dla człowieka zrozumiałe, człowiek potrafi w tym objawieniu dostrzec rękę stwórcy i dlatego nic nie ma na swoją obronę odrzucając Go. Nie potrafi jednak powiedzieć kim On jest, ale widzi, że mądrość i wspaniałość otaczającego go środowiska dowodzi, że istnieje ktoś większy niż człowiek, ktoś kogo palce widać w stworzeniu. Poselstwo to dotyka dwóch prawd; mówi o chwale Boga i wielkości Boga. Jednak to wszystko jest niewystarczające do bliższego poznania Boga. Przez objawienie ogólne nie możemy pozna charakteru Boga i woli Boga. Nie możemy również poznać Ewangelii o panu naszym Jezusie Chrystusie. Gdyby Bóg zostawił ludzkość tylko z objawianiem ogólnym na całej ziemi byłoby mnóstwo fałszywych religii, ale żadnej prawdziwej.
Drugim fragmentem odnoszącym się do objawienia ogólnego jest fragment z listu Ap. Pawła do Rzymian 1,18-32.
Fragment ten mówi, że Bóg gniewa się na ludzi, którzy pomimo ogólnego objawiania Bożego i dostrzeżenia w nim Boga, odrzucają Go i prawdy o Nim zawarte w stworzeniu. Nawet ludzie chełpiący się tym, że nie wierzą w Boga muszą we własnym sercu zaprzeczać temu wewnętrznemu przekonaniu, że Bóg jest. Objawienie wokół nich mówi, że istnieje  Bóg, mają poczucie Boga we własnym sercu, mają sumienie. Ale ich umysł występuje przeciw temu objawianiu i sprzeciwiają się. I chociaż taki człowiek robi wszystko, by zagłuszyć to objawianie Boga, próbuje to ośmieszyć, walczy przeciw temu, to nie jest w stanie tego usunąć.
Gniew Boga ma dwie przyczyny. Pierwszą z nich jest, że człowiek nieustannie przekręca cel Bożego objawienia (Rzym 19-23). Objawienie Boga w stworzeniu świadczy o Bożej chwalę, mądrości, dobroci i Jego miłosierdziu. To co Paweł powiedział do mieszkańców Listry, że Bóg nieustanie karmił ich i dawał im czasy urodzajne. Człowiek powinien uwielbić za to Boga, dziękować Mu i oddać mu cześć. Jednak nie uczynił tego i zwrócił się do  marnych bałwanów.  Bóg objawił się dając znać, o swoim miłosierdziu, dobroci i łaskawości do swojego stworzenia. Pan Jezus mówił, że Bóg jest dobry nawet dla złych i niewierzących, dając deszcz na ich pole, daje im zdrowie i pracę, daje nam  chleb każdego dnia. Z powodu tego kim jest, chce być uwielbiony i wywyższony. Właściwie to jest cel stworzenia uwielbiać Boga. Człowiek jednak odwraca się od Niego.

Drugą przyczyną gniewu Bożego jest zamiana chwały nieśmiertelnego Boga na marne bałwany uczynione ludzką ręką i wymyślone na ludzki obraz (w 23.25). Logiczne jest, że odrzucenie prawdziwego Boga musi człowieka prowadzić do uczynienia sobie fałszywego. Człowiek z natury jest istotą religijną więc musi coś czcić. Jeśli nie czci Boga, będzie czcił bóstwa, jeśli nie czci Stwórcy będzie czcił stworzenie.   
Rezultatem Bożego gniewu wynikającego z odrzucania Boga jest  przyzwolenie Boże, by pożądliwości człowieka opanowały go, a człowiek pogrążył się moralnej ciemności.

Objawienie szczegółowe
Drugim rodzajem objawienia, o którym właśnie mówi autor listu do Hebrajczyków na początku tego  listu, to objawianie szczegółowe. Objawienie ogólne nie wystarczy byśmy mogli poznać Boga. W objawieniu ogólnym dostrzeżemy tylko zarys Boga. Dostrzeżemy Bożą moc, Bożą wielkość, zauważymy Jego mądrości w przyrodzie w harmonii w skomplikowaniu organizmów. Ale nie zobaczymy tam jego łaski, Jego miłości wobec nas, Jego prawa, Jego woli, Jego charakteru i nie zobaczymy w objawieniu ogólnym Pana Jezusa Chrystusa. Tak więc jak mówi Paweł Liście do Rzymian w 1 rodz. Objawienie ogólne wystarczy, by potępić człowieka (Rzym 1,20), ale nie wystarcza by go zbawić. Dlatego niezbędne było, by Bóg objawił się w sposób bardziej szczegółowy człowiekowi. A co  to znaczy? To znaczy że Bóg wkroczył w naszą historię. W historię życia poszczególnych ludzi, a także w historię ludzkości. Bóg objawiał się na przestrzeni wieków w różny sposób różnym ludziom. Bóg objawiał się przez to, że przemawiał do ludzi: dawał im sny, wizje, przekazywał im swoją wolę, przekazywał informacje tego kim jest i z kim mają do czynienia. Bóg w objawieniu szczegółowym objawiał się ludziom na wiele sposobów. Objawiał się przez to, że przemawiał do ludzi i kazał wykonać im konkretne zadania jak np. Noemu, któremu kazał zbudować arkę czytamy „I rzekł tedy Bóg do Noego” (Rodz 6,13)  lub Abrahamowi któremu nakazał wyjść z ziemi w której mieszkał do ziemi, którą miał mu wskazać „I rzekł Pan do Abrama” (Rodz 12,1). Bóg przemawiał również w potężny sposób do Mojżesza
 Wjścia 33:11  I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem, po czym wracał Mojżesz do obozu…
Inny fragment mówi
Liczb 12:6  I rzekł Pan: Słuchajcie moich słów: Jeżeli jest u was prorok Pana, To objawiam mu się w widzeniu, Przemawiam do niego we śnie.
7  Lecz nie tak jest ze sługą moim, Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym.
8  Z ust do ust przemawiam do niego, I jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on…
Tak więc Bóg nie ograniczył się tylko do objawienia ogólnego, Bóg przemówił do ludzi. Przemówił do ludzi ich językiem, użył ich mowy i w ten sposób przekazał im swoją wolę i objawił samego siebie. Za każdym razem gdy otwieramy Biblię, Słowo Boga, to zwróćmy uwagę jak często padają słowa „i przemówił Pan”. Czyli mamy do czynienia z Bogiem, który chce być poznany, z Bogiem który się odkrywa, z Bogiem który w sposób werbalny wyraża swoją wolę.
Bardzo ważną częścią Bożego objawienia jest potwierdzenie słów, które Bóg przekazywał ludziom. Gdybyśmy mieli tylko zapis czy informacje, że ktoś rozmawiał z Bogiem lub ktoś powiedziałby nam, że rozmawiał z Bogiem skąd moglibyśmy być pewni że to rzeczywiście miało miejsce? Wielu ludzi na przestrzeni wieków i w historii kościoła twierdziło, że Bóg do nich przemówił. W czasach Jeremiasza było wielu fałszywych proroków mówiących że mają wyjątkową społeczność z  Bogiem i Bóg przemawia właśnie przez nich. Gdy prześledzimy uważnie historie kościoła znajdziemy tam takie ruchy jak Mormoni (Kościół Jezusa Chrystusa w dniach ostatnich) których założycielem był   Joseph Smith. Twierdził on, że otrzymał nowe objawienie i napisał Ks. Mormona na podstawie rzekomych tablic przekazanych mu przez anioła Moroni jako nowy przekaz Boga do ludzi. Jednak nie istnieje żaden dowód, że tak naprawdę się stało. Innym przykładem jest charyzmatyczny ruch trzeciej fali gdzie nowi prorocy i apostołowie powołują się na nowe objawienie od Boga i rzekomo w jego autorytecie przemawiają, ale również nic nie mają po za samymi słowami i prywatnymi objawieniami.
Jednak biblijne świadectwa ludzi do których Bóg przemówił zostały potwierdzone przez późniejsze zdarzenia. Po tym jak Noe zbudował arkę z rozkazu Boga nastał potop, po tym jak Abraham usłuchał Boga Sara urodziła mu syna Izaaka, który był kontynuatorem obietnic Abrahama i protoplastą narodu Izraelskiego. Po tym jak Bóg przemówił do Mojżesza wyprowadził on naród izraelski z Egiptu i wody morza czerwonego rozstąpiły się,  a w czasie swojej służby wiele razy potwierdził  że za jego przekazem stoi Bóg. Podobnie było ze wszystkimi biblijnymi prorokami, ich proroctwa wypełniały się i wypełniają się nadal. Przypomnijmy sobie historie proroka Eliasza gdy miał konfrontacje z prorokami pogańskiego bóstwa Baala na górze Karmel (1 Król 18,20-40). To Bóg Eliasza okazał się prawdziwym Bogiem. Ale kiedy się okazał? Dopiero wtedy kiedy słowa Eliasza zostały poparte przez działanie Boga. Dopiero wtedy, gdy rzeczywiście na słowa Eliasza ogień spadł z nieba i pochłonął ofiarę którą Eliasz przygotował w przeciwieństwie do proroków Baala, którzy wołali do swojego Boga przez wiele godzin i nie stało się nic. Podobnie postąpił Pan Jezus gdy uzdrowił sparaliżowanego. Wcześniej powiedział, że odpuszcza mu grzechy na co ludzie się oburzyli. A on powiedział co łatwiej jest rzec, odpuszczam ci grzechy, czy wstań i chodź? Na świadectwo, że Bóg rzeczywiście się przez Niego objawiał uzdrowił sparaliżowanego. Tak więc biblijne objawianie zostało potwierdzone przez Boże działanie, które było możliwe do zaobserwowania, zbadania i miało wielu naocznych świadków. Ap Jan swój list zaczyna właśnie od świadectwa, że objawienie zostało potwierdzone przez świadków, przez ręce które dotykały, przez oczy które widziały, przez uszy które słyszały.   
Bóg również zadbał o to, by objawienie szczegółowe było dostępne dla wszystkich ludzi. Dał ludziom swoje Słowo, Biblię. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że Biblia jest wyjątkową księgą. Spisywana przez około 1500 - 1600 lat ma ponad 40 autorów na trzech kontynentach w Azji, Afryce i Europie, a mimo to niezwykle spójna, traktująca o Bożym odkupieniu, trzymająca temat, uporządkowana, zrozumiała i  wiarygodna oraz ponad czasowa księga. Słowa Biblii w każdym pokoleniu są tak samo świeże i żywe jak były wtedy, gdy zostały napisane. Tysiące ludzi na przestrzeni wieków czerpało z niej inspiracje, zachętę, dawała nadzieje, podnosiła z upadku ludzi na dnie i pchała ich naprzód. Nie przesadzimy gdy powiemy, że ma największą liczbę czytelników, największe oddziaływanie społeczne, moralne i kształtuje obyczaje w wielu krajach. Jak dotąd żadna inna książka nawet nie zbliżyła się swoim nakładem do Biblii.
Bóg doskonale wie, że ludzki przekaz ustny jest ułomny i  po pewnym czasie zostałby wykrzywiony. Gdyby pozwolił na to, że Jego objawienie byłoby jedynie przekazywane z ust do ust z czasem przekazywane historie uległyby zniekształceniu podobnie jak w zabawie w głuchy telefon.
Dlatego apostoł Paweł mógł powiedzieć o Biblii
2Tymoteusza 3:16  Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
17  Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
 Tak, w Biblii jest wszystko co powinniśmy wiedzieć o Bogu, jest wszystko co Bóg chciałby żebyśmy o nim wiedzieli, jest wszystko co Bóg nam objawił.
On na kratach tej księgi ludzką ręką zapisał prawdy o sobie. Posłużył się do tego ludźmi, których natchnął swoim Duchem tak, że nie spisywali tego co chcieli, ale jak mówi Piotr w swoim liście, spisywali to co Bóg im przekazywał. Cały stary Testament 39 ksiąg oraz 27 Nowego, to słowa Boga do człowieka. Widać wyraźnie w Piśmie Św. że Bóg odsłania się stopniowo, że Objawienie się rozwija. Dlatego gdybyśmy czytali tylko jedną Ks. Starego testamentu np. ks. Rodzaju to nie wiedzielibyśmy tego wszystkiego co Bóg chciałby byśmy o nim wiedzieli.
Najpierw objawienie jest niewielkie, Boży plan wydaje się tajemniczy i nie zrozumiały, ale z czasem Bóg odsyłania coraz więcej przez zapowiedzi, proroctwa, typy i ceremonie zmierzając do objawienia się w najpełniejszy sposób, przez Jezusa Chrystusa. My dzisiaj mamy przywilej widzieć ten plan w pełni, ale Boży słudzy na przestrzeni wieków przepowiadający te wydarzenia chcieli wiedzieć kiedy ta Boża pełnia nadejdzie, kiedy proroctwa się wypełnią.

Objawienie przez Syna
No i w końcu nadeszła, w końcu Bóg przemówił przez syna. Wielokrotnie i na wiele sposobów przemawiał wcześniej, objawiał się wcześniej, ale teraz Bóg objawił się nam w wyjątkowy sposób, objawił się przez wcielenie (Hebr 1,2). Objawienie przez Syna jest finałem, jest zrealizowaniem odwiecznego planu zbawienia w jakim Bóg chciał się ludziom dać poznać. W swoim synu Jezusie Chrystusie Bóg daje poznać się nam w wyjątkowy sposób. Dotąd objawiał się w historii ludzkiej przez słowa i różne wydarzenia, teraz sam Bóg staje się częścią tej historii, teraz Bóg staje się człowiekiem, by dzielić z nami nasz los. Objawienie przez syna jest najmocniejszym i najpełniejszym objawieniem siebie jakie Bóg mógł dać człowiekowi. Cały Nowy Testament w sposób bezpośredni koncentruje się na objawieniu Boga w osobie Jezusa Chrystusa.
List do hebrajczyków mówi
Hebrajczyków 1:2  Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.
3  On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach.
Bóg przez syna objawił się w potężny sposób, przez znaki i cuda które Jezus czynił. Objawił się przez łaskę i miłosierdzie które Jezus okazywał ludziom. Objawił się przez zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Św. dając poznać wszystkim odwieczną tajemnice woli swojej, którą było powołanie kościoła - nowego Bożego ludu przez który Bóg się uwielbi.
Bóg przez wieki mówił na różne sposoby, ale teraz przemówił w sposób ostateczny i pełny. Przemówił w sposób w jaki jeszcze nigdy wcześniej nie przemówił. Posłał na ziemie swego syna by ze sobą nas pojednać.
Przypomnijmy sobie spotkanie Pana Jezusa z samarytanką przy studni. Przypomnijmy sobie co ona mówi o czasach mesjańskich
Jan 4:25  Rzekła mu niewiasta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz (to znaczy Chrystus); gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi.
Wszystko co mamy wiedzieć o Bogu zostało nam przekazane ostatecznie w Jezusie Chrystusie. Objawienie zostało zakończone. Ks. Objawienia jest ostatnią księgą Biblii. Dodawanie nowego objawienia do biblii lub powoływanie się na jakieś dodatkowe objawienie,  które Bóg rzekomo ludziom daje jest bluźnierstwem. Nie bez powodu Bóg umieścił na końcu Biblii ostrzeżenie, że ujmowanie z tej księgi lub coś do niej dodawanie jest zbieraniem sobie sądu na dzień sądu.
Tak więc Bóg dzisiaj objawia nam się przez swego Syna. Pan Jezus Chrystus jest jedyną drogą do pojednania z Ojcem. Jedyną prawdą, jedyną osobą która może nam objawić Ojca.
On o sobie mówił
Jan 14:6  Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i PRAWDA i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.
W innym miejscu o Jezusie powiedział ap Piotr
Dz Ap.  4:12  I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.
Jeśli chcemy zbliżyć się do Boga, poznać Boga, mieć nadzieje na społeczność z Bogiem musimy przyjąć Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyć w Niego i zaakceptować jako swojego Pana i Zbawiciela. To właśnie Pan Jezus objawia nam Ojca
Mateusza 11:27  Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
Wobec tego nie potrzebujemy też objawień dodatkowych, uzupełniających, objawień jakiś szczególnie świętych osób, objawień maryjnych czy objawień wynikających z innych religii np. Islamu, hinduizmu, czy buddyzmu, nie potrzebujemy tego bo pełnia prawdy jest w Jezusie, prawda jest w Jezusie (Efez 4,21). Wszystkie inne objawienia, czy inne religie nie tylko nic nie dodają do prawdy, ale rozmywają ją, wprowadzają chaos i zwodzą serca ludzi.

Dlaczego Bóg się objawia?
Wobec tego wszystkiego możemy zadać pytanie dlaczego Bóg w ogóle chce nam się objawiać? Skoro mamy tak wiele dowodów objawienia Boga, zarówno w objawieniu ogólnym jak i szczególnym nie możemy mieć wątpliwości, że jednak Bóg daje się poznać. Przecież Bóg mógłby się ukryć przed nami i w ogóle nie objawić siebie. Mógłby trzymać się z daleka od naszej historii od  naszego życia i wszystko co byśmy wiedzieli o Bogu oparte by było o nasze domysły i wyobrażenia. A jednak zrobił tak wiele, by każdy człowiek na ziemi mógł się o Nim dowiedzieć.
Wydaje mi się, że odpowiedzią na to jest fragment z pierwszego listu Jana.
 1Jna 4:10  Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.
Najwyraźniej to co spowodowało, że Bóg nam się objawił, to jego miłość do swojego stworzenia. Bóg chce się objawić człowiekowi, bo człowiek Go potrzebuje choć może nie być w pełni tego świadomy. Ale Bóg doskonale wie jaki jest opłakany stan każdego człowieka, który Go nie poznał. Więc potrzebujemy jego łaski, jego przebaczenia, Jego posilenia i społeczności z Nim. Człowiek potrzebuje Bożego ratunku, Bożego zbawienia, potrzebuje przebaczenia grzechów, które może uzyskać jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Człowiek w końcu potrzebuje społeczności ze swoim stwórcą, przypomnijmy sobie słowa Pana Jezusa „nie samym chlebem żyje człowiek ale każdym słowem  pochodzącym z ust Bożych”. Nasze życie nie polega tylko na tym co tu i teraz, nasze życie zostało nam dane, byśmy wielbili i szukali Boga. Wygląda na to, że Bóg jest o wiele bardziej świadomy naszych potrzeb niż my sami, więc wychodzi nam naprzeciw i objawia się nam. Odrzucając Boga nie  jesteśmy w stanie sami sobie pomóc dlatego,  że jak mówi Paweł w liście do Efezjan jesteśmy martwi przez grzechy i upadki, nie możemy sami siebie zabawić. Zostaliśmy oddzieleni od Boga w dzień upadku w grzech i nie byłoby dla nas żadnej nadziei, gdy Bóg nie uczynił czegoś pierwszy. On jednak zmiłował się nad nami, On umiłował nas wtedy kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami i wydał na śmierć własnego Syna jako przebłaganie za grzechy nasze.

Szukanie Boga
Z jednej strony Bóg nam się objawia, a z drugiej wzywa  nas do tego żeby go szukać. Czyli mamy tutaj mocną zachętę ze strony Boga, że jeśli go szukamy On pozwoli nam się znaleźć i objawi nam samego siebie.
Gdy Bóg ostrzega Izraela przed bałwochwalstwem tak do nich mówi
Pwt Prawa 4:27  I rozproszy was Pan między ludami, a pozostaniecie tylko nieliczną garstką wśród narodów, do których was Pan zaprowadzi.
28  A tam będziecie służyli bogom będącym dziełem rąk ludzkich z drzewa i kamienia, którzy nie widzą i nie słyszą, nie jedzą i nie wąchają.
29  I będziecie tam szukać Pana, swego Boga. Znajdziesz go, jeżeli będziesz go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą.
Widzicie kiedy Bóg mówi, że Go znajdą? Znajdą go wtedy kiedy będą go szukać z całego swego serca. Chodzi tutaj o nawrócenie od bałwanów do prawdziwego Boga. w tym szukaniu Boga zawiera się zwrócenie w stronę Jego przykazań, w stronę Jego słowa i szukanie z nim społeczności w modlitwie i posłuszeństwie Jemu. Wtedy kiedy Izrael tak uczyni Bóg obiecuje, że zwróci się w ich stronę i objawi się im.
Podobnie Bóg mówi do Izraela w Ks. Jeremiasza że po powrocie z niewoli  Babilońskiej, gdzie zostali uprowadzeni za nieposłuszeństwo Bogu, Bóg  zacznie wyświadczać im dobroć jeśli będą Go szukać
Jeremiasza 29:12  Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was.
13  A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem,
Również wielki sługa Boga, Dawid mówił o tym, że szuka Boga całym swoim sercem, mając na myśli to, że zaangażował wszystkie swoje siły, swój czas, swoje myśli i wszystkie swoje dobra w starania, by zbliżyć się do Boga
Psalm 119:10  Z całego serca szukam ciebie, Nie daj mi zboczyć od przykazań twoich!
Dawid wierzył, że jeśli On szuka Boga, Bóg udziela mu swojej łaski i podtrzymuje Jego życie w taki sposób, żeby On mógł kroczyć Bożymi drogami.  Jestem pewny, że jeśli chcemy bardziej poznać Boga, czy poznać Go w ogóle i pragniemy by Bóg nam się objawił po prostu musimy Go szukać. Również Pan Jezus mówił o szukaniu Boga jeśli pragniemy by Bóg w naszym życiu działał. Pan Jezus w Kazaniu na górze mówił o szukaniu Królestwa Bożego na pierwszym miejscu, wtedy kiedy to czynimy doświadczymy działania Bożego (Mat 6,33) mówił o tym aby prosić a będzie nam dane, szukać a znajdziemy, kołatać a otworzą nam (Mat 7,7).

Jak Bóg nam się objawia dzisiaj?
Drodzy mówiliśmy już o tym, że Bóg objawia nam się w Chrystusie, ale teraz trochę czasu chce poświęcić na to jak On nam się objawia w naszym życiu.
Myślę, ze warto zaznaczyć, że nie dla każdego z nas On objawia się tak samo i przychodzi do naszego życia w takich samych okolicznościach. Dlatego też nasze świadectwa wiary gdy Pan nam się objawił różnią się. I nie powinniśmy oczekiwać, że ktoś inny musi nawrócić się czy doświadczać Boga w takim sam sposób jak ja. Oczywiście zawsze objawia się w zgodzie ze swoim słowem, ale w sposób różny dla każdego z nas. Komuś z nas Bóg objawił się w kłopotach finansowych, komuś innemu objawił się gdy tkwił w swoich nałogach i Chrystus wyzwolił go z tego. Ktoś jeszcze inny jak np. Ap. Paweł był gorliwy dla swojej religii dopóki Bóg nie otworzył mu oczy i nie pokazał, że była to gorliwość nierozsądna, ktoś jeszcze inny spotkał się z ewangelią w zwykłych codziennych trudach życia  i zrozumiał że życie jest czymś więcej niż jedzenie, picie i praca.
1.      Bóg objawia się przez Słowo Boże
Przede wszystkim Bóg w naszym życiu objawia się przez działanie Słowa Bożego
Izajasza 55:10  Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb,
11  Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem.
Lub inny fragment mówi
Hebrajczyków 4:12  Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca;
Tak więc za każdym razem gdy poświęcamy czas na społeczność z Bogiem przez czytanie, słuchanie i rozważanie Jego Słowa możemy doświadczyć działania Bożego w  naszym życiu. Bóg przez słowo swoje mówi do nas, zachęca nas, inspiruje do działania, napomina i buduje naszego ducha oraz sprawa, że wzrastamy w poznaniu pana naszego Jezusa Chrystusa. Wszystko cokolwiek ma miejsce w życiu chrześcijanina powinno być poddane ocenie Słowa Bożego tzn. nasze myśli, przekonania i plany.
Zakres objawiania się Boga w naszym życiu przez Słowo Boże jest bardzo szeroki i nie może ograniczać się tylko do czytania, ale obejmuje słuchanie zwiastowanych kazań, udział w grupach biblijnych, konferencjach czy innych spotkaniach gdzie Słowo Boże jest zwiastowane i wykładane.
2.      Bóg objawia się nam w odpowiedzi na modlitwę.
Kolejnym sposobem przez jaki Bóg objawia się nam dzisiaj to Jego działanie w naszym życiu w odpowiedzi na modlitwę. Wtedy kiedy modlimy się do Boga, wołamy do  Niego, szukamy Jego woli i przedkładamy Mu nasze sprawy możemy oczekiwać że On będzie działał. Jednak musimy pamiętać, że modlitwa zanoszona do Boga i odpowiedzi, które Bóg nam daje nigdy nie mogą być sprzeczne z tym co Bóg objawił już w swoim Słowie Bożym. Jeśli nasza modlitwa zanoszona do Boga nie jest zgodna z jego wolą, a odpowiedzi jakie otrzymujemy są sprzeczne z Bożym słowem z pewnością, to nie Bóg do nas przemawia.
Bóg przez Ks. Jeremiasza kieruje do nas wspaniałą zachętę do modlitwy.
Jeremiasza 33:3  Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz!
Tak więc wołajmy do Pana byśmy doświadczali Jego działania w naszym życiu.
3.      Bóg objawia się w naszym życiu przez swoją opatrzność.
Wspaniałym przykładem jak Bóg działa w życiu człowieka przez okoliczności jest życie biblijnego Józefa sprzedanego przez braci. Od samego początku Bóg był z nim. Był z nim gdy mieszkał w swoim domu razem z ojcem, był z nim gdy został sprzedany do Egiptu i trafił do domu Potyfara, był z Nim gdy został fałszywie oskarżony i wtrącony do więzienia, był z Nim gdy został wyniesiony na wysokie stanowisko premiera w Egipcie. Bóg był z nim i kierował tymi wszystkimi wydarzeniami sprawiając, że Boża wola w życiu Józefa, a przez Niego w życiu Jakuba i jego synów wypełniła się.
Józef po wielu  latach wspaniale podsumowuje to jak Bóg go prowadził
Rodzaju 50:20  Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje: zachować przy życiu liczny lud.
Musimy zaufać Bogu, że on kieruje każdą sprawą pod niebem, kieruje również i naszym życiem, dlatego powinniśmy bacznie obserwować okoliczności naszego życia w których Bóg nas stawia, by widzieć jak On wspaniale się objawia. Do zakresu opatrzności Bożej należą wszystkie okoliczności życia w jakich się znajdziemy, niezwykłe sytuacje w których Bóg nas prowadzi oraz ludzie jakich spotykamy.
Bóg do Dawida w Psalmie 32 mówi w ten sposób
Psalm 32:8  Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść; Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie.
Pan Jezus Chrystus przed swoim odejściem do Ojca również dawał nam obietnice, że będzie z nami, aż po wszystkie dni do skończenia świata. Chrześcijanin powinien patrzeć na swoje kroczenie z Bogiem jako na wspaniałą przygodę w której każdego dnia może coraz bardziej poznawać swojego Boga i widzieć jak on się objawia.
4.      Bóg objawia się w naszym życiu również przez działanie Ducha Św. w nas.
Pismo Św. poucza nas, ze każdy odrodzony chrześcijanin otrzymał dar Ducha Św.
Pan Jezus w Ew. Jana złożył taką obietnicę dla każdego kto w Niego uwierzy
Jan 14:23  Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy.
Duch Św. który nam jest dany inspiruje nas i pobudza do społeczności z Bogiem, dotyka naszego ducha poddając nam myśli i słowa oraz pobudza do działania. Zarówno słowo Boże jak i historia kościoła zawierają wiele przykładów kiedy Bóg przez swego Ducha zainspirował jakiegoś człowieka do podjęcia konkretnych działań w jakieś sprawie. Jednak zważywszy na to, że nasze odczucia są subiektywnie i nie zawsze jest łatwo odróżnić nasze myśli od Bożych w naszym życiu, znowu powinniśmy poddawać je ocenie Słowa Bożego i kościoła.
Duch  Św. dotyka również naszego sumienia i sprawia, że staje się ono bardziej wrażliwe na grzech i Bożą wolę. Duch Św. objawia nam Ojca i syna. Słowo Boże mówi, że Ojciec pociąga (J 6,44) nas do Syna, a Syn objawia nam Ojca (Mat 11,27). Ale jak to Bóg czyni, ano czyni to właśnie przez Ducha św. który bada wszystko nawet głębokości Boże (2 kor 2,10).
Dzięki Duchowi Św. nasze poznanie Boga oraz nadziei życia wiecznego do którego Bóg nas powołał w Chrystusie wykracza po za nasze intelektualne zrozumienie. Duch św. daje nam objawienie Boga wewnętrzne w naszym sercu, jest to głębokie wewnętrzne unikalne poznanie, które otrzymuje każdy chrześcijanin, że Bóg jest jego Ojcem, a Pan Jezus jego Panem.


5.      Bóg objawia się przez swoje ciało którym jest Jego kościół
Ostatnią rzeczą o której chciałem wspomnieć, przez którą Bóg objawia się w naszym życiu jest Kościół. Kościół jest to wyjątkowe zgromadzenie powołanych przez Boga ludzi i połączonych przez Ducha Św. w jedno ciało tak, że stajemy się jednym organizmem będąc w duchowej jedności i wewnętrznej zależności. Dlatego Bóg często używa innych osób z kościoła, by prowadzić nas i pomagać nam. Bóg działa też w  sposób wyjątkowy w kościele i przez kościół w ten sposób realizując swoje cele w świecie. Tam gdzie kościół się gromadzi na nabożeństwa czy innych spotkaniach, by uwielbiać Boga, Bóg jest razem z Nimi i działa pośród  nich budując go. Jeden ze znanych kaznodziejów Martyn Lloyd-Jones z wielkiej Brytanii mawiał, że każde opuszczenie spotkania kościoła powoduje, że tracimy możliwość spotkania się z Bogiem w wyjątkowy sposób. „A co by było - zadał pytanie kiedyś – gdyby podczas tego spotkania Bóg wylał na to zgromadzenie swojego Ducha a  ciebie by tam  nie było”?
Kościół to miejsce gdzie Bóg używa innych dojrzałych chrześcijan, by rozwijać naszą wiarę, budować nas i przemawiać do nas.

Starałem się w tym wykładzie przedstawić nam, że Bóg chrześcijan jest żywy i prawdziwy, że objawiał się w historii, objawienie rozwijało się, a sumą Bożego objawienia było to, że przemówił do nas przez Syna. Teraz obecnie objawienie jest zakończone, ale to nie znaczy, że Bóg do nas nie przemawia. Przemawia przez środki które ustanowił, a które wymieniłem wyżej. Celem Bożego objawienia jest, by każdy człowiek mógł Go poznać, i zostać zbawiony przez wiarę w Jezusa Chrystus. Motywem Bożego działania jest objawienie swojej chwały i nieustająca miłość Boga do człowieka. Więc w związku z tym mam jedno wezwanie z listu do Hebrajczyków.
Hebrajczyków  3:15 …Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, Nie zatwardzajcie serc waszych…
Nie bądźmy ślepi i głusi na to objawienie, które Bóg zostawił nam w tym celu byśmy mogli Go poznać. Jeśli tylko przyjdziemy do Boga przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa On przyjmie nas i objawi nam samego siebie. Amen 

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń