czwartek, 27 sierpnia 2015

Bohaterowie wiary - przykład wiary Ap. Piotra

Okoliczności powołania Apostoła Piotra.
Piotr pochodził z Betsaisdy miejscowości położonej nad morzem Galilejskim J 1,44. Wcześniej jego brat Andrzej był uczniem Jana chrzciciela i on pierwszy spotkał Jezusa i przyprowadził Piotra J 1,40-41. Z pewnością Andrzej mówił Piotrowi o Jezusie, tym samym głosił mu ewangelię i przyprowadził go do Jezusa. Jest to wspaniały przykład jak najbliższa nasza rodzina może poznawać Pana Jezusa gdy my jesteśmy gorliwymi i aktywnymi uczniami Chrystusa. Jeden z największych apostołów Pana Jezusa nawrócił, bo jego brat nie bał się mówić mu Ewangelii. Jest to też dla  nas wspaniała zachęta, że nasza gorliwość w głoszeniu ewangelii innym może przyczynia się do nawrócenia ludzi, których Bóg może użyć w potężny sposób.
Co Jezus zrobił jak zobaczył Piotra po raz pierwszy? Jana 1,42?
Jezus wejrzał w Piotra w jego duszę i Jego serce, zobaczył Jego wnętrze. I powiedział mu kim się stanie.
Jak myślisz dlaczego Jezus zmienił Piotrowi imię po tym jak go zobaczył? Zob. Mat 16,18
Imię Szymon, które wcześniej pochodzi od hebrajskiego imienia Symeon i oznacza Jahwe wysłuchał. Jezus zmienia jego imię na Kefas po aramejsku, a w tłumaczeniu na grekę znaczy Piotr – czyli skała.
Przez zmianę imienia Piotra Jezus komunikuje mu charakter jego przyszłej służby oraz zmianę jaka zajdzie w Piotrze na skutek społeczności z Chrystusem. Piotra z człowieka porywczego z wielkim temperamentem miał się stać przewodnikiem i podporą dla uczniów Chrystusa oraz rybakiem ludzi.
Zwróćmy uwagę jakim człowiekiem był Piotr zanim Chrystus go przemienił? Mat 26,33-35 był człowiekiem przechwalającym się i prędkim w mówieniu nie zawsze tego co było zgodne z prawdą. Mk 14,37 – nie zawsze słuchał poleceń Jezusa, szybko się zniechęcał i poddawał.
Mt 14,28 szybko się zapalał do jakiegoś zadania, ale szybko też poddawał i często wątpił, Jezus powiedział że miał słabą wiarę. Widać również szybciej działał niż myślał, był porywczy Jana 18,10 – 11; Mat 16,22-23 był bojaźliwy i trwożył się o własne życie.
Zaparł się również Pana Łuk 22,57-61

Ale Jezus nie przekreślił go i dawał mu kolejne szanse a później powierzył mu przewodnictwo nad swoim kościołem i przepowiedział Mu że umrze męczeńską śmiercią Łukasza 22,32; Jana 21,15-16.
Podobnie jest w naszym życiu  też upadamy, popełniamy błędy, grzeszymy. Ale jeśli tylko żałujemy i odwracamy się od swoich grzechów Bóg nie przekreśla nas. Daje nam kolejną szanse byśmy mogli powstać i doznać przemiany pod wpływem łaski Bożej i społeczności z Bogiem.

Czy Piotr od razu poszedł za Jezusem przy pierwszym spotkaniu – Zwróć uwagę na inne fragmenty mówiące o Jego powołaniu Mat 4,18 – 20; Łuk 5,1 – 11
To co dopiero Piotra przekonało do pójścia za Jezusem, to cudowny połów ryb. Wtedy Piotr zrozumiał, że Jezus jest kimś wyjątkowym, kimś komu można zaufać i tak jego wiara wzrastała.
Podobnie jest w naszym życiu. Często mamy wiele wątpliwości i zastanawiamy się nad kim jest Chrystus, dokąd nas prowadzi, czy w ogóle nas prowadzi. Te wszystkie wątpliwości możemy rozwiać będąc otwartymi i pozwolić Chrystusowi działać w naszym życiu, okazywać  mu posłuszeństwo w małym a z czasem w coraz większych sprawach. Pod wpływem działania Chrystusa nasza wiara każdego dnia umacnia się i z czasem wiemy coraz więcej kim Chrystus jest i kim  jest dla mnie. Tak i Piotr odkrył kim On jest Mat 16,16; Jana 6,68.

Stan w jakim Chrystus powołał Piotra.
Co możemy powiedzieć o sytuacji życia w jakiej znajdował się Piotr w czasie swojego powołania przez Jezus.
Gdy Chrystus go powołał był już człowiekiem żonatym i ustatkowanym (Łuk 4,38-39). Wydaje się, że był zamożny skoro miał własne przedsiębiorstwo rybackie. Wygląda na to, że była to rodzinna firma w której pracował razem z bratem.
Z jakim wątpliwościami mógł się zmagać Piotr gdy Chrystus go powołał, by za nim poszedł?

Piotr chociaż był porywczy czasami krnąbrny to jednak potrafił przyjmować napomnienia i nie obrażał się. Mk 8,31-33; Gal 2,11; 2 Piotr 3,15.
Umiejętność przyjmowania napomnień jest ważną cechą w podążaniu za Jezusem. Gdy przyjmujemy napomnienia, to gdy zbłądzimy zawsze nasza droga może być wyprostowana. Ale gdy obrażamy nie chcemy słuchać, często uważamy że wiemy lepiej, to wtedy brniemy w naszej głupocie i grzeszności.

Jezus też uczył Piotra na temat przebaczania. Mateusza 18,21
Piotr zarówno samo musiał nauczyć się przebaczać w nieskończoność tym którzy upadli i byli gotowi się upamiętać. Jak również musiał zrozumieć, że pomimo  jego grzeszności i upadków Bóg jednak wybacza tak często pod warunkiem, że człowiek szczerze i w pokucie zwróci się do Niego

Z czasem Bóg przemienia Piotra w gorliwego dojrzałego przywódcę Zboru w Jerozolimie. To on ma przywilej otworzyć drzwi Ewangelii dla Żydów Dz Ap 2,14 a później dla pogan Dz. Ap 10,22


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń