wtorek, 13 marca 2012

Studium Listu Ap. Pawła do kolosan 2,4-10

2,4  - Cała mądrość i poznanie jest w Chrystusie dlatego chrześcijanie nie powinni dać się zwieść rzekomo słusznymi twierdzeniami i wywodami, że nasze zbawienie zależy do czegokolwiek niż tego co zrobił dla nas Chrystus. Niekiedy pojawiają się takie twierdzenia, że nasze zbawienie zależy od jakiś szczególnych praktyk opartych na ludzkich wymysłach i tradycjach, a nie na Chrystusie. Takie twierdzenia mówił Paweł mogą się wydać ciekawe, a nawet widać w nich pewną dozę słuszności, ale są bezwartościowe, bo nie opierają się na tym co dokonał dla nas Chrystus na Krzyżu. Fałszywi nauczyciele zawsze budują swoje twierdzenia na jakiś domysłach, prawdopodobieństwach. Tak więc kościół Jezusa Chrystusa musi opierać się zwodniczym naukom, przeciwstawiać się im i cały czas trwać na stanowisku, że prawda jest w Chrystusie. A nie w ludzkich umiejętnościach, wiedzy, doświadczeniu, czy tajemniczym poznaniu.

2,5 Kościół powinna cechować dyscyplina jak mówi Apostoł Paweł powinien być ład, porządek. Wiara ludzi utwierdzonych w Chrystusie jest stała i wie na czym zasadza się prawda. Nie są oni jak chorągiewka na wietrze nie są rozchwiani i wiedzą co powinni robić jak żyć. W słowach Pawła widać zachętę i wezwanie do utwierdzania swojej wiary. Chrześcijanin, to nie jest tylko ktoś, kto poznał pewne fakty i nic dalej nie robi. Ale chrześcijanin utwierdza się w prawdzie ewangelii, wzrasta w niej poprzez słuchanie, działanie, poświęcenia dla tej prawdy.
Kościół powinien być niewzruszony stały odpierający wszelkie ataki i podejmujący działanie.

2,6 To życie chrześcijanina musi być oparte o osobę Chrystusa. Paweł zachęca Kolosan do kontynuowania swojej wiary jak przyjęli Chrystusa i zostali przez niego odrodzeni tak powinni się skupić na Jego osobie i chodzić w nim. Żeby uznali, że pełnie wiary i mądrości uzyskujemy przez łaskę w Chrystusie i w żaden inny sposób. Apostoł przypomina Kolosanom w jaki sposób zostali zbawieni, przez Chrystusa więc teraz powinni trwać w tym zbawieniu kontynuować i nie szukać niczego innego po za Chrystusem.
1 Koryntian 1:30  Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem,

2,7 Na czym ta nasza wiara się opiera? By ona miała wartość przed Bogiem i była wiarą zbawczą musi opierać się o osobę Chrystusa o Jego dzieło na Krzyżu. Słowo Boże wzywa nas byś zapuścili korzenie w Chrystusa, by żadne przeciwności nie zachwiały naszą wiarą. Chrystus jest fundamentem naszej wiary!
1 Koryntian 3:11  Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.
Od fundamentu zależy czy budowla będzie trwała i mocna. Gdy popełniamy błąd przy budowie na etapie fundamentu, to cała budowla jest do niczego.
Nawrócony chrześcijanin powinien dbać o to by robić w wierze nieustanne postępy, dokładać starań żeby jego wiara rozwijała się była pełna, dojrzała.
2 Piotra 1:5  I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem,
6  poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością,
7  pobożność braterstwem, braterstwo miłością.
8  Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.
9  Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów.
10  Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić; czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie.

2,8 Jeśli nie utwierdzamy naszej wiary prawdy opartej na Jezusie, to wtedy cofamy się i może dojść do tego, że nasza wiara będzie targana wątpliwościami. Paweł przestrzega kolosan, by uważali i nie dali się zwieść. Człowiek wierzący nie może bezkrytycznie przyjmować wszystkiego, ale musi opierać się na prawdzie Słowa Bożego. To jest nasz fundament. To na co mieli uważać chrześcijanie, to jakieś filozofie, rzekomo mądre nauki, owoce jakiś mędrców, myślicieli. Problemem tej filozofii, że mówiła ona o mądrości po za Jezusem Chrystusem. Ta ludzka filozofia chce poznać prawdę za pomocą ludzkiego intelektu, a tymczasem prawdę poznajemy przez objawienie od Boga taką pozorną mądrością jest teoria na temat ewolucji. Często dzisiaj jakieś tajemnicze nauki wzbudzają ciekawość człowieka i pociągają kolejnych naśladowców, ale nic nie dają w zamian. Ta rzekoma wspaniała droga zbawcza opiera się na człowieku i jego mądrości na tradycji ludzkiej, pustych urojeniach, żywiołach świata – ruchy planet, astrologia

2,9 Czego potrzebujemy żeby zbliżyć się do Boga? Potrzebujemy Chrystusa gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Wiele osób zaprzecza boskości Jezusa Chrystusa, ale Słowo Boże wielokrotnie objawia nam jego boską naturę. Niektórzy mówią, że jakaś część boskości mieszkała w Jezusie, ale Paweł mówi o pełni,
Jana 14:9  Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca?

2,10 Paweł w tym fragmencie bardzo często podkreśla osobę Jezusa by uświadomić nam, że nie potrzebujemy nic innego oprócz Jezusa do pełności naszej wiary. Fałszywi nauczyciele chcieli zmusić kolosan do zaakceptowania dodatkowego objawienia oprócz Chrystusa. Następnie do obrzezania, przestrzegania przepisów pokarmowych oraz dni takie jak odpowiednie święta i posty. Gdyby kolosanie, to zaakceptowali, to według fałszywych nauczycieli ich wiara miała być pełna. A tymczasem tylko w Chrystusie mamy, to czego potrzebujemy do życia i pobożności. Gnostycy byli bardzo przejęci tematem aniołów i znowu Paweł wyjaśnia, że Chrystus króluje w tym nadziemskim porządku. Nie powinniśmy czcić aniołów, ale Chrystusa.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń