piątek, 1 marca 2013

Studium Księgi. Rodzaju Rozdział 1


1,1 – Początek istnienia wszystkiego, co miało miejsce u Boga. To Bóg uczynił niebo i ziemię. Nie powstały one na bazie ewolucji czy jakiegoś wielkiego wybuchu. Bóg stworzył całą materię mocą swego słowa.
·         Wyjścia 20:11  Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.
Początek wszystkiego miał miejsce u Boga, Bóg jest sprawcą stworzenia jego pomysłodawcą i wykonawcą.
·         Powtórzonego Prawa 10:14  Oto do Pana, twego Boga, należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje,
·         Psalmów 24:1 - 2  Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, Świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach I utwierdził ją na rzekach.
·         Jeremiasza 51:15 - 18  Ten, który stworzył ziemię swoją mocą, założył okrąg świata swoją mądrością i swoim rozumieniem rozpostarł niebiosa -  gdy On wyda swój głos, to szumią wody na niebie, obłoki unoszą się od krańców ziemi, On tworzy błyskawice na deszcz i wyprowadza wiatr ze swoich komór.  Głupi jest każdy człowiek, gdy nie rozumie, że każdy złotnik okryty jest hańbą z powodu bałwana, gdyż oszustwem jest to, co ulał, i nie ma w tym ducha.  Są one marnością, robotą wartą śmiechu, zginą, gdy przyjdzie na nie kara.
·         Izajasza 45:18  Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios - On jest Bogiem - który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył: Ja jestem Pan, a nie ma innego.
 Tekstów w Biblii na temat stworzenia jest dużo więcej ja wybrałem najbardziej istotne. Wierze że Bóg chce byśmy mieli pewność w jaki sposób powstała ziemia i całe życie i kto jest Panem tego wszystkiego.
1, 2 – Bóg uporządkował ziemię przygotował ja do zamieszkania byśmy mogli organizować na ziemi życie.
Na samym początku mamy pierwszą wzmiankę o duchu Bożym. Duch Boży to Bóg, Duch Św. to Bóg.
 Rz 8:14 bw "Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi."
1Kor 3:16 bw "Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?"
1,3 Bóg uczynił światłość dzięki mocy swego słowa. Człowiek żeby coś uczynić musi coś posiadać. Nie może niczego stworzyć, ale Bóg w swej mocy stwarza wszystko swoim słowem. Czyni coś z niczego
1,4 Boże stworzenie jest przemyślane krok po kroku nie niema tu żadnych przypadków. Bóg stwarza i przygląda się temu widzi że, to jest dobre.
1,5 Pewna teoria zwolenników pogodzenia treści biblijnej z ewolucją mówi, że każdy dzień trwał tysiące lat i w taki sposób stworzenie osiągnęło swój pełny stan. Jakby miało czas na to by wyewoluować. Niby Bóg używał ewolucji. Ale  Biblia wyraźnie mówi że nastał poranek i wieczór i był to cykl jednego dnia taki jak mamy dzisiaj.
1,6 Bóg oddzielił wody od wód
1,14  Bóg stworzył  czas i jego upływ.

1,19 - 22 następnie, gdy Bóg uporządkował martwą materie przyszedł czas na istoty żywe. Bóg także błogosławił stworzeniu by mogło się rozradzać i napełniać ziemię.
1,21 – 24 Bóg stworzył istoty żywe według ich rodzaju. Całkiem możliwe, że stworzył jedną parę psów i innych rodzajów zwierząt, od której swój początek wzięły inne rasy.
1,25 – 26 Bóg przygotował ziemię na mieszkanie dla człowieka. Podobnie jak my, gdy robimy remont wprowadzamy się, gdy wszystko jest gotowe. Bóg postanowił stworzyć człowieka, kiedy wszystko było przygotowane.
·         26 wers wskazuje na to, że Bóg komunikuje się z kimś, kto to jest? Z pewnością jest to jego Syn Jezus Chrystus.
·         Kolosan 1:15  On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia,
16  ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.
        17  On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane,
Jest kilka rzeczy, które należy zauważyć. Człowiek różnił się od zwierząt i ptactwa.
·         Nosi w sobie Boży obraz, w pewnym sensie przypomina Boga, jest istotą rozumną mogącą planować  i realizować zadania. Człowiek też ma możliwość osądu spraw, posiada sumienie, podejmuje świadome decyzje potrafiąc przewidzieć ich konsekwencje. Panuje nad ziemią i zwierzętami.
·         Bóg chciał by człowiek nosił obraz Boga przed całym stworzeniem, by Boży plan co do stworzenia wypełniał się na ziemi przez człowieka.
·         Człowiek to zarówno mężczyzna jak i niewiasta
·         Bóg dał prawo człowiekowi do ziemi do Panowania do zarządzania do czynienia jej sobie poddanej, ziemia  i całe stworzenie ma służyć człowiekowi, a człowiek ma  tym zarządzać w taki sposób by realizować Bożą wolę.
·         Bóg błogosławi człowieka i każe mu napełniać ziemię mieć potomstwo.
·         Prawdopodobnie pierwsi ludzie nie spożywali zwierząt, ale rośliny i owoce. Dopiero po upadku zaczęto jeść mięso. Rodz. 9,2
·         Zwierzęta także nie zjadały się nawzajem i nie było między nimi agresji.

1.      Wnioski: Teoria ewolucji jest fałszem i fikcją. Całe stworzenie pochodzi od Boga i Bóg jest jego Panem.
2.      Człowiek został stworzony, by realizować Boży plan i zamiar, tylko wtedy jest spełniony i szczęśliwy.
3.      Całe stworzenie było doskonałe bez skazy, zmazy czy jakiegokolwiek zła.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń