czwartek, 16 lutego 2017

Zbroja Boża - studium listu do Efezjan 6,14-20


Dalej Paweł omawia czym konkretnie jest zbroja chrześcijańska, którą należy nosić by odeprzeć szatańskie ataki.
6,14
Zwróćmy uwagę, że mamy odważnie przeciwstawić się wszelkim podstępom i pokusom diabelskim. Słowo Boże wzywa nas byśmy stanęli odważnie w walce z wszelką potęgą wroga. Nie chodzi o to, by teraz wszędzie szukać szatana by go zwalczać, ale chodzi o to, że gdy on nas atakuje, odważnie dać mu odpór. Walka duchowa chrześcijanina nie polega na gonieniu szatana, ale naśladowaniu Chrystusa. Gdy naśladujemy Chrystusa szatan krąży wokół nas jak lew ryczący i będzie nas atakował. Chce w ten sposób zwalczać dzieło Chrystusa w nas i czynione przez nas.
Zauważmy, że Bóg w walce z siłami zła nie zostawia nas samych, ale daje nam odpowiednie narzędzia do wygrania tej wojny. Problem naszych przegranych nie polega na tym, że Bóg nam nie pomaga, ale na tym że nie zawsze korzystamy ze wszystkich elementów uzbrojenia. Efez 4,27.
 Wcześniej Paweł (13 wiersz) mówi, że mamy przywdziać całą zbroje Bożą, nie kawałek czy jej część. Każdy brakujący element zbroi duchowej będzie nas osłabiał i przyczyniał się do naszych duchowych porażek. Żołnierz na polu bitwy może walczyć bez pełnego uzbrojenia, ale zdolność bojowa nie będzie taka jak wtedy, gdyby miał wszystkie elementy żołnierskiego wyposarzenia.

Pierwszym elementem uzbrojenia chrześcijanina jest pas prawdy. Pas żołnierzowi rzymskiemu był potrzeby do związania wszystkich luźno zwisających elementów tuniki. W czasie bitwy bardzo ważne było, by mieć swobodę ruchów co zapewniała luźna tunika, ale wymagała ona by spiąć ją jeszcze pasem. Dopiero wtedy żołnierz bez przeszkód mógł walczyć. Jeśli żołnierz nie posiadałby takiego pasa, to zaplątałby się podczas walki we własną odzież.
Jak myślisz czego dotyczy pas prawdy?
Pas prawdy dotyczy dwóch rzeczy:
·         Dotyczy tego w co wierzymy
·         I dotyczy tego co robimy
Pierwsza rzecz, to diabeł chce zaszczepić chrześcijaninowi wiarę w fałszywe doktryny, wierzenia i kulty, by osłabić jego duchową moc. Demony sieją doktrynalny zamęt na świecie, a także wśród kościołów i w ten sposób utrudniają służbę dla Boga i powodują, że chrześcijanie którzy przyjmą fałszywe doktryny swoją uwagę skupiają na nieprawdziwych rzeczach. Swój czas poświęcają na bezowocne działania nie przynoszące Bogu chwały.
Stanie w prawdzie, to stanie w Słowie Bożym, tak jak mówi słowo Boże 2 Tym 4,4; Tyt. 1,14. Danie posłuchu baśniom wprowadza podział, niszczy potencjał kościoła i w końcu doprowadza do rozłamu i zwiedzenia.

Kolejna rzecz, która dotyczy pasa prawdy to nasze życie, by było życiem w prawdzie, w uświęceniu, by wróg nie mógł się do niczego doczepić. Żydzie chrześcijanina powinno być czyste, przejrzyste, moralne by ci którzy nas obserwują nie mogli nam nic zarzucić. Tak więc jaki powinien być chrześcijanin?
Powinien być prawdomówny, godny zaufania, moralny stroniący od złego. Życie wierzącego powinno być godne ewangelii Chrystusowej Filip 1,27; Kol 1,10.
Chrześcijanin musi się strzec hipokryzji, podwójnego życia, które diabeł z pewnością wykorzysta do osłabienia chrześcijańskiego świadectwa i skutecznej walki duchowej.

Pancerz sprawiedliwości – Pancerz sprawiedliwości to część uzbrojenia zakładana na klatkę piersiową i chroniąca żołnierza przed ciosami na korpus.
Jak myślisz czym jest pancerz sprawiedliwości?
Wierzący chrześcijanin zawsze powinien stać w sprawiedliwości Chrystusa i świętości. Pancerz sprawiedliwości jest uchwyceniem się całkowicie sprawiedliwości Chrystusa i tego, że On zapłacił Krzyżu wszystkie nasze długi, grzechy 2 Kor 5,21; 1 Kor 6,11 Kol 2,14; 1 Piotr 2,24. Pancerz sprawiedliwości dotyczy również świętości chrześcijanina, nie tylko stoimy w sprawiedliwości Chrystusa, ale posiadamy również praktyczną świętość wynikającą z naszego nowego narodzenia. Jeśli posiadamy praktyczną świętość diabeł nie może nam nic zarzucić i nie może nas oskarżać.
6,15 - 17
Buty żołnierza – Rzymscy żołnierze nosili specjalne buty z ćwiekami, które pozwalały im utrzymywać bardziej pewną pozycje w walce.
Podobnie i chrześcijanin powinien trwać mocno w przekonaniu że ewangelia to moc Boża i powinien odważnie dzielić się nią w każdej sytuacji (Rzym 1,16-17).
Ciągle powinniśmy być gotowi, by dzielić się poselstwem ewangelii przy każdej okazji.
Jeśli nie dzielimy się ewangelią, boimy się nią dzielić lub wstydzimy się jej, albo nie do końca dowierzamy że jest to Boża moc ku zbawieniu człowieka, to wtedy oddajemy pole diabłu. Rzym 10,14-17. Tak więc buty do zwiastowania ewangelii to są najpiękniejsze buty jakie człowiek może założyć.

Tracza wiary – Tarcza to część zbroi żołnierza która chroniła całe jego ciało. Chodzi tutaj o dużą tarczę, którą używał rzymski żołnierz.
Jak myślisz co jest tarczą wiary dla chrześcijanina?
Paweł ma tutaj na myśli ufność Bogu, oparcie się całkowicie na Bogu (Psalm 27). Jest tutaj mowa o zawierzeniu Bożym obietnicom, zaufaniu trosce Bożej w każdej chwili naszego życia. Zaufanie Bogu szczególnie wtedy jest potrzebne, gdy mamy problemy lub musimy podjąć decyzje zgodne z Bożym Słowem. Wtedy tak naprawdę objawia się, czy nasze zaufanie do Boga jest odpowiednio duże.
Pomyślmy o tym, że duża część  grzechów bierze się z tego, że człowiek ulega kłamstwom szatana, że zaoferowana nam przyjemność da nam szczęście, spełnienie i radość. Wtedy człowiek zaczyna wątpić, że to Boże Słowo daje nam prawdziwe spełnienie i radość i odrzuca posłuszeństwo i błogosławieństwo.
Gdy trzymamy tarcze wiary, czyli niezachwianie trzymamy się Bożych obietnic nie wątpiąc, to wtedy pociski szatana i demonów odbijają się od niej. Wtedy kłamstwa szatana tracą moc i szatan nie może nas zwodzić. Ogniste pociski diabła to pokusy, którymi szatan chce nas odwieść od posłuszeństwa Bogu lub doświadczenia które mają na celu wypróbować nas.   Przyp. Sal 30,5-6

Jak myślisz jakie kłamstwa diabła przyjmujemy kiedy nie mamy tarczy wiary?

Przyłbica Zbawienia – Hełm miał chronić głowę żołnierza w bitwie, bo głowa zawsze stanowiła główny cel, głowa to centrum dowodzenia.
Jak myślisz co to jest przyłbica zbawienia?
Przyłbica zbawienia jest pewnością zbawienia jaką ma chrześcijanin przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli uwierzyliśmy w Chrystusa i narodziliśmy się na nowo z Ducha Św. możemy być całkowicie pewni swojego Zbawienia, bo wiemy, że Pan Jezus zapłacił nasze długi na Krzyżu golgoty. Zapłacił za wszystkie nasze grzechy, za te które popełniliśmy w przeszłości, popełniamy i jeszcze popełnimy.
Diabeł chce zachwiać nasza pewnością Zbawienia, ze Bóg nam czegoś nie przebaczy, że bycie pewnym to wyraz pychy duchowej. Ale jesteśmy pewni nie dlatego, że my coś uczyniliśmy, ale jesteśmy pewni ofiary Chrystusa. J 6,37-39; 10,28, 1 Piotr 1,3-5; 1 Jana 5,11-13

Miecz ducha –  Jak miecz był jedyną bronią żołnierza, tak Słowo Boże jest jedyną bronią którą ma posługiwać się chrześcijanin przed siłami ciemności.
Chodzi o to, że mądrość Słowa Bożego i właściwy jego wykład objawiają podstępne ataki złego diabelskie fałszywe doktryny, uwalniamy tych ludzi którzy są w diabelskiej niewoli, a którym diabeł zamyka oczy na ewangelię (2 Kor 10,3-5); Hebr. 4,12.

6,18
W wierszu 18 Paweł mówi jak powinno wyglądać życie modlitewne wierzącego.
ü  Modlitwa powinna być różnorodna – w każdej modlitwie. Powinniśmy się modlić w różnych sytuacjach i o różne sprawy, właściwe wszystko przynosić Bogu w modlitwie każdą troskę, każdą sprawę, każdego człowieka, zbory i wszystkich ludzi których znamy i mamy z nimi kontakt. Modlitwie powinno towarzyszyć uwielbienie, dziękczynienie i prośby.
ü  Druga rzecz pokazuje jak często powinniśmy się modlić. Powinniśmy się modlić o każdym możliwym czasie Rzym 12,12; Filip 4,6; 1 Tes. 5,17
ü  Trzecia rzecz mówi, że mamy modlić się w Duchu Św. przede wszystkim chodzi o to, że gdy się modlimy to mamy się skupić na modlitwie zgodnej z Bożą wolą, mamy modlić się o te sprawy i w taki sposób jak Bogu się podoba. Trzeba się poddać i dopasować do Bożej woli Rzym 8,26-27.
ü  Należy być czujnym właśnie przez modlitwę i reagowanie na duchowe potrzeby. Moce ciemności chcą nas odwieść od modlitwy, osłabić jej moc przez przekonanie nas, że nie jest ona taka ważna i konieczna Jak 5,17; Mat 26,41
ü  I ostatnia rzecz odnośnie modlitwy to należy modlić się wytrwale nie ustawając. Wiele modlitw nie zostało wysłuchanych, bo zostały porzucone w pół drogi.
6,19
Jak myślisz z czym zmagał się Paweł przy zwiastowaniu ewangelii?
Najwyraźniej Paweł zmagał się ze wstydem i nieśmiałością czym atakuje szatan każdego chrześcijanina zwiastującego ewangelię. Diabeł zapewnia nas, ze to głupie, że będą się z nas śmiali, że nasze imię będzie poniewierane, gdy będziemy odważnie dzielili się ewangelią. Paweł prawdopodobnie miał chwile gdy wszystko mu mówiło, żeby to zostawić, ale, zmuszał swoje ciało do posłuszeństwa Chrystusowi by On był przez niego uwielbiony.
Powinniśmy modlić się o tych którzy zwiastują ewangelię i podjęli się zwiastowania słowa. Często są na pierwszej linii frontu i potrzebują naszego wsparcia w modlitwie.
Podobnie jak Paweł będziemy atakowani przez szatana żeby wstydzić się zwiastowania i dbać o nasze dobre imię i dobra opinię w oczach świata.

6,20
Paweł nie uważał odsiadki w więzieniu za zwiastowanie ewangelii jako porażki, ale i tam chciał służyć Bogu, głosić ewangelię i przynosić owoce dla Chrystusa Filemona 1,10.
Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń