poniedziałek, 9 września 2013

Czym jest Kościół?

Uważam, że początek kościoła miał miejsce w Dziejach Apostolskich w 2 rozdz. niektórzy próbują upatrywać początków kościoła w Starym Testamencie, ale moim zdaniem nie jest to zgodne przesłaniem Biblii. Ludzie najczęściej przez słowo „kościół” rozumieją budynek, ale Nowy Testament wyraźnie naucza, że chrześcijański kościół, to ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa, odrodzeni przez Boga mocą Ducha świętego i przeznaczeni do społeczności z Bogiem. Kościół również jest świątynią Boga żywego (2 Kor 6,16) filarem i podwaliną prawdy (1 Tym 3,5) i dostał obietnice od Chrystusa, że bramy piekielne nie przemogą go (Mat 16,18). To wszystko oznacza, że Kościół Jezusa jest jedynym miejscem na ziemi gdzie w sposób szczególny przebywa Bóg podobnie jak niegdyś w starotestamentowej świątyni. A człowiek może znaleźć w kościele prawdę o Bogu, o sobie i cel oraz sens swojego istnienia. Kościół został założony przez Zmartwychwstałego Jezusa mocą Ducha Świętego by być widzialnym miejscem Bożej obecności w świecie. Bóg chce przez swój kościół docierać do mężczyzn i kobiet na całym świecie z przesłaniem ewangelii. Jezus w (Dz Ap 1,8) przykazuje uczniom, że kiedy otrzymają moc Ducha Św. mają świadczyć o Nim po krańce ziemi. Inną ważną funkcją kościoła jest uwielbianie i wywyższanie Boga przez pobożne życie zgodne z przesłaniem Słowa Bożego. Zadania te Kościół realizuje w świecie na wiele sposobów i różnymi dostępnymi narzędziami według łaski Bożej, której Bóg kościołowi udziela. Tak, więc te wszystkie rzeczy czynią kościół wyjątkowym miejscem gdzie człowiek może spotkać i spotykać Boga, wzrastać w poznaniu Go, doświadczać zachęty i pomocy ze strony braci i sióstr w kroczeniu z Bogiem i otrzymywać pomoc w problemach i moc do walki z grzechem w swoim życiu. Możemy powiedzieć, że kościół Jezusa Chrystusa jest swoistym duchowym szpitalem przyjmującym grzeszników, w którym doświadczają oni wolności od grzechu i doznają uzdrowienia we wszystkich dziedzinach swojego życia. Oczywiście to uzdrowienie nie zawsze przychodzi od razu, często stopniowo i jest zależne od wiary i zaangażowania człowieka w relacje z Bogiem. Niekiedy Bóg w swojej łasce uwalnia ludzi od wielu zniewoleń i nałogów w jednej chwili, a niekiedy wymaga to pewnego wysiłku z naszej strony. Ale w zmaganiach tych Bóg nie pozostawia nas samych, wspiera i dodaje nam siły we wszystkich naszych dążeniach zmierzających do tego, by być podobnym do obrazu syna Jego Jezusa Chrystusa.

Kościół moc swoją czerpie od Jezusa, Pan powiedział że bez niego nic nie możemy uczynić ( J 15,5) .Więc zdrowie kościoła zależy od tego czy utrzymuje silną więź z Chrystusem. Jeśli tak jest, to wtedy kościół przynosi duchowe owoce dla Boga i ma większy wpływ na otaczający go świat, jednocześnie się od niego różniąc. Pisząc „więź” mam na myśli posłuszeństwo Chrystusowi, Jego Słowu zapisanemu w Biblii i prowadzenie Ducha Świętego, którego Chrystus na kościół wylał i przez Niego w kościele przebywa. Gdy kościół traci tą więź przez grzech, zaniedbywanie społeczności z Chrystusem i nieposłuszeństwo Jego Słowu, to staje się podobny do świata w sposobie życia, załatwiania spraw, zarządzaniu, podejściu do kwestii materialnych i wielu innych. Bardziej wtedy przypomina święcką organizacje z funkcjonującymi strukturami niż miejsce gdzie grzesznicy otrzymują przebaczenie grzechów, życie wieczne, miłość, pocieszenie i wyzwolenie. Kościół bez Chrystusa staje się urzędem.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń