wtorek, 10 września 2013

Jak należy patrzeć na wybór Izraela przez Boga?

Co pewien czas spotykam się z zarzutami i niezrozumieniem, dlaczego Bóg w Starym Testamencie wybrał sobie jeden naród, któremu szczególnie błogosławił i którym w sposób wyjątkowy się opiekował? Dla niektórych jest to nie do przyjęcia, bo taki Bóg nie pasuje do ich wyobrażenia. Uważają, że gdyby Bóg rzeczywiście w ten sposób postąpił, to byłby stronniczy, niesprawiedliwy skazując w ten sposób inne narody na ciemność i niewiedze. Wydaje mi się, że gdy zaczynamy rozważać ten problem pomija się bardzo ważne aspekty tego zagadnienia. A mianowicie patrzy się na Izrael, jako na naród, który Bóg sobie obrał, ale w pewnym sensie nie do końca to jest prawda. Bóg nie obrał sobie Żydów, jako narodu już istniejącego na wzór innych narodów. Bóg nie zaangażował się w historię tego narodu, gdy ta społeczność, była już rozwinięta na ziemi i zajmowała pewien terytorialny obszar. Zanim Bóg cokolwiek zrobił w sprawie tej społeczności to ich jeszcze nie było. I myślę sobie, że to jest główna przyczyna z powodu, której ludzie nie mogą zrozumieć tego wyboru. Na wybór Izraela trzeba popatrzeć z zupełne innej strony należy zobaczyć, że to Bóg jest stworzycielem tego narodu i uczynił go z człowieka nieomal obumarłego, którym był Abraham (Hebr. 11,12). Więc Izrael jest niczym dziecko zrodzone przez Boga dlatego jest wybrany i ukochany, a nie dlatego że Bóg odrzucił inne narody a ich wybrał. Biblia wyraźnie uczy, że istnienie narodu Izraelskiego jest cudem Bożym. Bóg powołał ten naród do istnienia i troszczył się przez całe wieki o dobro tej społeczności. Cud wzbudzenia tego narodu jest jasno ukazany przez narodzenie Izaaka, który został poczęty dzięki Bożej interwencji, bo Abraham i Sara byli już starzy i nie mogli mieć dzieci. W powołaniu tego narodu Bogu przyświecały dalsze cele nie tylko dla jednej społeczności, ale dla całej populacji ludzkiej. Tym celem było objawienie Siebie, swoich praw, sprawiedliwości, świętości, a celem nadrzędnym przygotowanie świata na przyjście swojego Syna Jezusa Chrystusa, którego łaska rozciąga się aż po krańce ziemi. Tak, więc jak my troszczymy się o nasze dzieci, bo są nasze z nas zrodzone tak Bóg troszczył się o Żydów, bo jest twórcą tego narodu od samego początku, podobnie jak w późniejszym okresie Bóg jest twórcą chrześcijańskiego kościoła. Dlatego w powołaniu narodu Izraelskiego istnieją pewne analogie i przesłanie mówiące o tym, że któregoś dnia Bóg powoła przez swojego Syna Jezusa Chrystusa duchową społeczność (Kościół) zrodzony przez Niego mocą Ducha Świętego. Jak niegdyś Izrael został powołany przez Boga w sposób cielesny z obietnicami na daleką przyszłość. Oczywiście należy oddzielać Kościół chrześcijański od Izraela. Początek kościoła ma miejsce 2 rozdz. Dziejów Apostolskich, początek narodu Izraelskiego ma miejsce przy powołaniu Abrahama w 12 rozdz. Ks. Rodzaju. Ale samo powołanie i istnienie Izraela jest wielkim świadectwem Bożego działania i zapowiedzią lepszej duchowej społeczności, którą będzie chrześcijański kościół.

Wracając do początku zagadnienia pragnę powiedzieć byśmy nie patrzyli na Boży wybór względem Izraela jako na niesprawiedliwe działanie ze strony Boga. Bóg chciał, by jakiś naród jakaś społeczność nosiła Jego obraz i przekazywała Jego prawa na ziemi, ale nie wziął żadnej istniejącej społeczności, która mogłaby to czynić. Postanowił samo stworzyć taki naród i przez niego objawić się światu, jakże niezgłębione są Boże drogi, a myśli Jego dla nas zbyt wzniosłe

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń