czwartek, 5 września 2013

Studium: Pewność Zbawienia

Kiedy przyjęłaś Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana parę rzeczy dokonało się w twoim własnym życiu.  Chciałbym tobie wytłumaczyć dokładnie jak wygląda teraz twoje życie i co to znaczy być dzieckiem Bożym.  


Kto ma Syna? (1 List Św. Jana 5, 11-13 str. 1327) Czytaliśmy już o tym że kto ma Syna ma żywot więc zobaczmy co to znaczy mieć żywot i mieć Syna Bożego

·         W pierwszym liście Świętego Jana, Apostoł Jan napisał że jeżeli mamy Syna Bożego w naszym życiu to mamy żywot wieczny.  Co to znaczy „mieć Syna Bożego ?”
J 17:3 A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś."
Jan 14:23  Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy.
Jan 1:12  Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,

·         W jaki sposób przyjęliśmy Jezusa Chrystusa do naszego życia? Jezusa Chrystusa przyjmujemy do naszego życia przez wiarę Ew. Jana 20,31 Gal 3,26 J 3,15 -16
·         Gdzie jest źródło żywota wiecznego? Źródło żywota wiecznego jest w Jezusie Chrystusie J 8,24 J 13,19 – 20 J 6,32 - 40  Dlaczego jest to ważne? Bo od tego zależy nasze życie wieczne czy będziemy je mieli czy nie.


Owce Jezusa (Ewangelia Św. Jana 10, 27-30 str. 1152)

·         Z wersetu 27 jaki jest jeden identyfikator owiec Jezusa? Owce Jezusa słuchają Jego głosu i są posłuszne słowom Jezusa. Wskazuje to również na zażyłą społeczność między Jezusem a Jego owcami. Jezus zna swoje i one znają Jego głos co znaczy, że prawdziwi chrześcijanie znają Jezusa i podążają za Nim.
W jaki sposób słuchamy głosu Jezusa? Głosu Jezusa słuchamy przez Posłuszeństwo  Słowu Bożemu J 14,23 przez relacje z nim w modlitwie i przez poddanie Duchowi Świętemu który nas prowadzi
·         Wielokrotnie jest napisane że Żywot Wieczny jest dany od Boga, poza tym czy jest możliwie ażeby ktoś mógł wydrzeć nas z ręki Ojca?


Pieczątka Boga (List do Efezjan 1, 12-14 str. 1261) Bóg pieczętuje przez Ducha Św. tych którzy mają być zbawieni.
·         Jaki jest przebieg zbawienia według Pisma Świętego?
1.      Usłyszeć Ewangelię
2.      Uwierzyć Ewangelii
3.      Zostaliśmy zapieczętowani
·         Co to znaczy być „zapieczętowanym”?
1.  Jan 14, 16-21 (str. 1158)
2.  Jan 16, 7 (str. 1160)
·         Wracając do naszego wersetu, w jakim sensie jest Duch Święty naszą rękojmią?
            1. Popatrzymy na list do Tytusa  3,5 (str. 1294) Bóg czyni nas nowymi ludźmi przez moc Ducha Św. który od momentu nawrócenia zamieszkuje w nas i prowadzi nas uświęceniu. Pomaga nam również żyć dla Boga i sprawia że przynosimy od momentu nawrócenia Bogu duchowe owoce.
2.   Co to jest „odnowienie Ducha Świętego”? Odnowienie przez Ducha Św.  to nowe narodzenie do nowego życia z Bogiem. Tak jak każdy człowiek musi urodzić się w  naturalny sposób by prowadzić ziemskie życie. Tak również każdy musi się narodzić z Boga by prowadzić życie niebieskie z Bogiem J 3,3- 5 J 1,13 Jk 1,18 Ef 2,5 1 P 1,3.

Jakie są „znaki”  tego nowego życia?  2 Kor 5,17? Nowe stworzenie z nowym postępowaniem Ef 4,17 – 24 Kol 3,1


Do następnego studium chciałbym żeby nauczyć się na pamięć Jan 16,24 i Jan 15, 5 .Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń