wtorek, 24 września 2013

Wspominamy Śmierć Jezusa Chrystusa Ew. Mat 26,17 – 30

Ostatnia wieczerza Jezusa z uczniami miała miejsce podczas żydowskiej Paschy. Wśród żydów było to bardzo ważne święto, które upamiętniało wyzwolenie żydów z niewoli egipskiej oraz przypominało Izraelitom, że Bóg ochronił ich podczas przejścia anioła śmierci. To ochroną była krew zabitego jednorocznego baranka, którą Izraelici mieli oznaczyć odrzwia i próg domu. Gdy anioł śmierci widział oznaczone krwią domy omijał ich i tylko pozbawił śmierci Egipcjan. Ks wyj. 12,1 – 14 12,21 - 28
Więc Jezus przez wieczerze wyraźnie nawiązuje do tamtego wydarzenia.
Wtedy ofiarą miał być jednoroczny baranek bez skazy teraz ofiarą ma być Syn Boży. Podobnie jak wtedy każdy Żyd, który pokropił swój dom krwią baranka został ochroniony przed gniewem Bożym tak i dzisiaj każdy, kto uwierzy w Chrystusa ten zostanie oczyszczony z grzechów i nie musi obawiać się sądu Bożego piekła. Zostanie zachowany przed nadchodzącym gniewem Bożym, który spadnie na wszystkich ludzi za ich grzechy. Dzisiaj nauka o potępieniu w piekle i Bożym gniewie nie jest popularna i uchodzi za niepoprawną politycznie, ale Biblia wielokrotnie naucza, że ci którzy nie uwierzą w Chrystusa muszą ponieść karę za grzechy
2Tes 1:8  w płomienistym ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa.
 1:9  Jako karę poniosą oni wieczną zagładę [z dala] od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego
Pascha która dosłownie oznacza przejście była symbolem wyjścia z niewoli do wolności. Izraelici zanim wyszli z Egiptu przez ponad 400 lat mieszkali w Egipcie, aż stali się niewolnikami. Bóg swoją potężną mocą wyzwolił ich przez sąd nad Egiptem i przeprowadził Izraela Morze Czerwone. Żydzi za każdym razem, gdy uczestniczyli w święcie Paschy wspominali te wydarzenia, jak byli niewolnikami i jak Bóg w potężny sposób ich uratował. Tak więc Pascha była również świętem przejścia z niewoli do wolności.
Teraz Jezus jest naszym barankiem i On zamienił dla chrześcijan paschę na wieczerze. Za każdym razem, gdy obchodzimy Wieczerze Pańską powinniśmy wspominać co Pan dla nas uczynił, że stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, że wierząc w Niego w Jego zastępczą śmierć za nas, zostajemy wyzwoleni z niewoli grzechu, spod władzy szatana by służyć Bogu.  Czynimy to pamiętając jak wielka cena została zapłacona byśmy bez trwogi i bez bojaźni mogli dzisiaj stanąć śmiało przed Bogiem. Chleb, który łamiemy jest symbolem umęczonego ciała Jezusa, które On za nas wydał, wino które pijemy przypomina nam o przelanej krwi naszego Pana za nasze grzechy.
Podczas wieczerzy spoglądamy wstecz i patrzymy w przód. Cofamy się do tego wydarzenia kiedy Jezus został za nas ukrzyżowany, a przyjęcie Jego ofiary zostało potwierdzone przez zmartwychwstanie, ale patrzymy także w przód, spoglądamy na naszą ojczyznę w niebie jak mówi Paweł liście do filipian:
Filipian 3:20 "Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa,"
W innym miejscu Słowo  Boże mówi, że mamy to czynić, aż Pan przyjdzie (1Kor 11,26) w ten sposób wyrażamy, że jesteśmy oczekujący, że nasze nadzieje nie są związane z tą ziemską rzeczywistością, że czekamy na coś lepszego na wypełnienie się wszystkich obietnic, które Bóg zostawił kościołowi.
Gdy Izraelici spożywali posiłek paschalny w Egipcie mieli być gotowi do drogi Ks. Wyj. 12,11 my mamy dzisiaj być gotowi na spotkanie z Panem, gdy przyjdzie byśmy okazali się dobrymi sługami.
Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń