poniedziałek, 2 czerwca 2014

20 Powodów dla których Maria matka Jezusa nie może wstawiać się za ludźmi

1. Nie ma żadnego przykładu w Biblii żeby modlitwa do kogokolwiek innego niż Bóg była akceptowana. Wprost przeciwnie mnóstwo przykładów, że taka praktyka jest grzechem.
2. Maryja nie może słuchać modlitw i zanieść ich do swojego syna, bo jest człowiekiem. Idąc do nieba nie stała się Bogiem. Tylko Bóg słyszy wszystko, wie wszystko, widzi wszystko.
3. Nie ma potrzeby kolejnego pośrednika oprócz Jezusa, skąd w ogóle ten pomysł? Gdyby był potrzebny kolejny pośrednik, to znaczyłoby że ofiara Jezusa jest niekompletna, niepełna.
4. Jezus wielokrotnie w swojej służbie odnosił się celowo dosyć chłodno do Maryi gdy próbowano w jakikolwiek sposób wywyższać ją a nie Boga.
5. Maryja potrzebowała tak samo zbawiciela jak każdy, bo była grzesznikiem. Sama nawet to wyznała mówiąc "wielbi dusza moja Pana Zbawiciela mego"
6. Kult Maryjny jest przeciw wielu przykazaniom szczególnie pierwszemu i drugiemu.
7. Żadnemu stworzeniu pod niebem, w niebie i pod ziemią i w całym wszechświecie nie należny się chwała prócz jednemu Bogu.
8. wstawiennictwo Maryi jest sprzeczne z Słowem Bożym, ona nie ma takiego prawa, bo nie odkupiła ludzi dla Boga.
9. Wszelka ofiara Maryi jako odkupicielki, wstawienniczki nie może być przez Boga przyjęta, bo jest nieczysta skażona. Bóg przyjął tylko ofiarę Jezusa.
10. Pierwsi chrześcijanie nie potrzebowali wstawiennictwa Maryi.
11. Człowiek wierny zasadzie "Tylko Pismo" nigdy nie doszedłby do kultu Maryjnego.
12. Kult maryjny zrodził się w wyniku odejścia od Słowa Bożego wiele wieków po Chrystusie. 13. Rolę wstawiennika obecnie pełni Chrystus, On zasiada po prawicy Bożej. Jak mi wiadomo nikomu takiej roli nie przekazał.
14. Bóg tylko na Chrystusie położył swoją pieczęć nie na Marii.
15. Żeby Maria mogła wysłuchać modlitw musiałaby być wszechmogąca, jak wiemy to tylko Boże przymioty.
16.Maria nie jest bliżej Jezusa niż każdy zbawiony chrześcijanin.
17. Argument z Kaną Galilejską zupełnie nie trafiony. Jezus wcale nie posłuchał Marii słuchał tylko Ojca, powiedział "czego chcesz niewiasto... Jana 2,4. Tak więc przemieniona woda wynika z woli Ojca a nie Marii.
18. Dlaczego opierać się tylko na Biblii w weryfikacji kultu Maryjnego? Biblia jako jedyna księga jest natchniona przez Boga, świadectwo jej natchnienia znajduje w niej samej 2 Tym 3,15-17 1 Piotra 1,18-21.
19. Bóg nie ma względu na osobę. Maria nic nie może u Boga załatwić.

20. Obecny wizerunek Marii jako obiekt kultu ma nie wiele wspólnego z Marią z Billi. Śmiało możemy powiedzieć za kultem Marii stoi diabeł i demony za Biblijną Marią stał Bóg.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń