środa, 4 listopada 2015

Boże ślady

Rzymian 1:19  Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
Boże ślady są widoczne w całym stworzeniu, więc nikt nie może powiedzieć przed sądem Bożym że nie wiedział o istnieniu Boga. Nikt przed Bogiem nie będzie mógł się usprawiedliwiać, że nie czcił Go, bo nie można było Go znaleźć. Gdziekolwiek się nie obrócimy możemy oglądać wspaniałą chwałę Boga. Możemy oglądać chwałę Boga w przyrodzie, którą oglądamy i podziwiamy każdego dnia. Możemy oglądać chwałę Boga w nieboskłonie nad nami w gwiazdach, kosmosie i wszystkim co nas otacza. Gdy człowiek się dokładnie przyjrzy i zaczyna rozmyślać nad tym wszystkim co istnieje zaczyna dostrzegać mądrość Stwórcy. Niewidzialną rękę, która czuwa nad tymi wszystkimi procesami, czuwa na wschodami słońca każdego dnia, czuwa nad porami roku, siłami kosmosu i nad wszystkim innym. Wszystko istnieje dla jakieś przyczyny, nigdzie nie ma chaosu, wszystko ma jakiś cel i zmierza w wyznaczonym kierunku.
Każdy średnio inteligentny człowiek widząc jakąś zaawansowaną maszynę stwierdziłby, że musi istnieć jej projektant. Aż dziwi, że gdy ludzkość przygląda się skomplikowanym organizmom, może dojść do wniosku, że powstało to samo, że jest efektem przypadku. Weźmy pod uwagę gałkę oczną, jest tak skomplikowana i zachodzi w niej tyle procesów, by obraz mógł docierać do naszego mózgu, że trzeba być naprawdę głupim, by twierdzić, że coś tak zaawansowanego powstało samo.
„Promienie świetlne odbite od otaczających nas przedmiotów, które obserwujemy, przechodzą najpierw przez rogówkę, potem światło przechodzi przez soczewkę i ciało szkliste. Promienie padające na rogówkę i soczewkę załamują się i skupiają w ognisku leżącym na siatkówce. Obraz jaki powstaje na siatkówce, jest rzeczywisty, pomniejszony
i odwrócony. Rolą ośrodka wzrokowego mózgu (znajduje się w płacie potylicznym kory mózgowej) jest właściwa interpretacja odbieranego obrazu i jego odwrócenie. Zanim sygnały nerwowe opuszczą oko i podążą nerwem wzrokowym do mózgu, zostają wstępnie obrobione i przetworzone przez komórki nerwowe siatkówki, które otrzymały „surowe dane” ze światłoczułych czopków i pręcików. Powstający obraz zostaje najpierw podzielony na części składowe lub cechy, takie jak zarys, kształt, barwa i ruch. Składniki te są następnie analizowane przez odrębne struktury pola wzrokowego kory mózgowej. Pole to składa wszystkie elementy w całość i porównuje otrzymany obraz z naszymi wspomnieniami i doświadczeniem, rozpoznaje go i nadaje mu sens. Proces ten zachodzi w ciągu ułamka sekundy i powtarza się wielokrotnie podczas obserwacji jakiegoś zdarzenia”.


I Apostoł Paweł mówi, że to wszystko jest jawne, namacalne, można to dostrzec, mamy ciągle przed nami wielką mądrość naszego Boga. mamy ją w każdym organizmie, w pasmach górskich, w wodzie która jest niezbędna do życia, w powietrzu którym muszą oddychać organizmy, w pokarmie które mogą przyjmować nasze żołądki, jest to wszystko jawne. Bóg ze swojej woli i w swojej dobroci odsłonił się przed nami w stworzeniu. Człowieku szukaj Boga! Szukaj Go w pachnącej łące kwiatów, szukaj Go we wspaniałych pejzażach którymi sycisz swoje oczy! Szukaj Go, gdy patrzysz na świat będąc w górach! Szukaj Go, gdy patrzysz na morze! Szukaj Go, gdy spoglądasz w gwiazdy! On uczynił całe stworzenie byśmy Go szukali, nie bądźmy ślepi na to wspaniałe objawienie Bożej chwały.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń