sobota, 3 września 2011

Studium Psalmu 14Psalmista nazywa głupcem kogoś kto dochodzi do wniosku że nie ma Boga.
·         Człowiek rzekł w swoim sercu.
·         Żyje tak jakby Boga nie było nie poświęcając mu uwagi.
·         Do czego prowadzi brak wiary w Boga?
·         Wszyscy ludzie odrzucili Boga Rzym 3,23
Izajasza 64:6  I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr.
7  I nie ma nikogo, kto by wzywał twojego imienia, kwapił się do uchwycenia się ciebie, gdyż zakryłeś swoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszych grzechów.

·         Bóg szuka ludzi którzy Jego szukają i co znajduje?
·         Na Czym polega Szukanie Boga, Co Bóg ma na myśli mówiąc o szukaniu Go?
·         Bóg szuka czegoś dobrego w człowieku czegoś co by mu się podobało zupełnie inaczej niż człowiek my mamy tendencje do dostrzegania najpierw wad, i uchybień.
·         Człowiek często nie dostrzega tego zepsucia, znieprawienia, ale nie Pan On to wszystko widzi, widzi duszę każdego człowieka i wie że nikt z ludzi nie ma szczerych pragnień szukania Boga. Jest wielu ludzi religijnych wielu chodzących do kościoła ale Bóg nie patrzy na to. On patrzy na serce czy kochamy Go sercem. Komu oddaliśmy nasze życie? Bóg nas zbadał i wie że każdy człowiek swoje serce oddał grzechowi, diabłu oraz temu światu dlatego potrzebujemy nawrócenia, opamiętania i zaufania Chrystusowi.


1 Kronik 16:11  Szukajcie Pana i mocy jego, Rozpytujcie się ustawicznie o oblicze jego!
Izajasza 55:6  Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!

darash – Szukać, pytać, wymagać. Jest to czasownik


1) uciekania się do, szukać, szukać z opieki, pytać, wymagać
1) uciekania się do, często (miejsce) (rozstaw miejsce)
2) konsultować się z zapytaniem, poszukiwania
3) poszukiwanie bóstwa w modlitwy i kultu
1) do poddania się radzie, konsultacji (tylko Boga)
2) należy szukać, dążyć do szukania Boga


14,4 Ludzie bezbożni żyją często kosztem innych kosztem sprawiedliwych kosztem biednych i nie szukają Boga ale tak tylko mogą żyć do dnia sądu

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń