środa, 21 września 2011

Prawdziwa Wolność.

Jana 8:34  Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.
35  A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze.
36  Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.
 Pan Jezus powiedział, że każdy człowiek jest niewolnikiem grzechu. Wszyscy ludzie są grzesznikami. Na całej ziemi nie ma człowieka, który by dobrze czynił i nie grzeszył. Tak się przedstawia straszny stan ludzkości wobec Boga. Ktoś może zapyta, a czym jest grzech? Grzech jest przestępstwem Bożego prawa, grzech jest nieprawością. Bóg jako Stwórca i Prawodawca dał nam zasady, swoje prawo według którego będzie nas sądził.  Każdego człowieka pociągnie do odpowiedzialności za swoje czyny. Akt oskarżenia będzie sporządzony w oparciu o Boże Prawo. Każde choćby najmniejsze przekroczenie Bożych przykazań jest w oczach Boga przestępstwem zasługującym na najwyższy wymiar kary. Dla nas złamanie Bożych przykazań może wydawać się czymś błahym, niewielkim wykroczeniem, ale sprawa grzechu nie tak wygląda dla Boga. Każdy nasz grzech obraża Świętego i Sprawiedliwego Boga, podważa Jego Boskość, Jego prawo i autorytet. Decydując się na łamanie Bożych przykazań, dajemy Bogu znać, że Jego przykazania nic nas nie obchodzą i sami wiemy jak powinno wyglądać nasze życie. Czyniąc tak jesteśmy w ciągłym konflikcie z Bogiem. W takim stanie jedyne co od Boga możemy otrzymać i co nam się słusznie należy, to Jego sprawiedliwy gniew, który się objawia wobec wszelkiej bezbożności. Gniew, który wyleje  się na każdego grzesznika. Pismo Święte mówi, że „zapłatą za grzech jest śmierć” zarówno fizyczna jak i wieczna. Potępienie na wieki w piekle za grzechy jest słuszną karą dla każdego człowieka. Nawet jeśli przejmiemy się taka sytuacją i chcemy cos z tym zrobić, przestać grzeszyć, okazuje się, że sprawa jest poważniejsza niż nam się wydaje. Pan Jezus powiedział, że jesteśmy niewolnikami grzechu. To znaczy, że grzech podbił nas w niewolę i wziął nas w posiadanie. Nawet najszczersze nasze intencje nie mogą sprawić, że przestaniemy grzeszyć. Za każdym razem gdy postanowimy żyć w taki sposób jak tego oczekuje od nas Bóg będziemy doświadczali upadków i porażek. Grzech zmusza nas do pełnienia swojej woli. Nie ma znaczenia jaką masz silną wolę, jak mocno wykształcony jesteś, ile książek przeczytałeś, czy jesteś duchownym czy nie. Nigdy nie pokonasz grzechu o własnych siłach, zawsze będziesz jego niewolnikiem. Tylko jeden człowiek w historii ludzkości oparł się grzechowi, nieprawości. Tym człowiekiem jest Jezus Chrystus i On może nas wyzwolić z grzechu i dać prawdziwą wolność. Tylko żywa wiara w Chrystusa i społeczność z Nim sprawi, że z niewoli przejdziemy do prawdziwej wolności. Należy jeszcze wspomnieć, że wielu ludzi szuka wyzwolenia ze swoich win, grzechów w ramionach innych ludzi. Takie działanie również skazane jest na porażkę. Jak już wcześniej napisałem TYLKO JEZUS. Niektórzy próbują chodzić do psychologa mając nadzieję, że terapia zdejmie z nich poczucie winy, może zaczną rozumieć swoje problemy, wierzą że staną się lepsi. Inni spowiadają się księdzu wierząc, że spowiedź uwolni ich od grzechu, ale za każdym razem gdy przychodzą do konfesjonału dźwigają ten sam bagaż. Na chwile tylko ich sumienie zostaje uspokojone, ale ich grzechy nadal pozostają nie przebaczone. Jeszcze inna grupa ludzi próbuje zmazać swoją winę dobrymi uczynkami, mając nadzieję, że ostatecznie dobre uczynki przykryją złe.  Wszystkie te sposoby są ludzkim staraniem w walce z grzechem, ale jak napisałem wcześniej, człowiek tu nic nie pomoże.
Słowo Boże mówi, że tylko Syn Boży może wyzwolić nas niewoli grzechu. On przykryje naszą winę przed Bogiem i weźmie ją na siebie. Wolność dana nam przez Chrystusa jest prawdziwą wolnością w odróżnieniu od ludzkich obietnic. Jeśli jesteś umęczony poszukiwaniem prawdziwej sprawiedliwości, prawdziwej wolności, pokoju, radości. Jeśli jesteś umęczony grzechem i widzisz, że w żaden sposób nie możesz sobie z nim poradzić wzywam cie dzisiaj Przyjdź do Chrystusa, uwierz w niego, zaufaj mu, a doświadczysz wspaniałej wolności we wszystkich sferach swojego życia. 

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń