środa, 7 września 2011

Konieczność Modlitwy O Owocną Służbę dla Boga

2 Tesaloniczan 3:1  Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was,
2  i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych; albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich.
Ap. Paweł prosił Tesalonicznan o modlitwę w trzech dziedzinach.

·         O szerzenie się Ewangelii.
·         O zwycięstwo Ewangelii
·         O zachowanie posłańców.
W pracy ewangelizacyjnej Ap. Paweł często napotykał przeciwników ewangelii w liście do koryntian powiedział
1 Koryntian 16:9  albowiem otwarły się przede mną szeroko wrota dla owocnej działalności mojej, a przeciwników jest wielu.
2 Tymoteusza 4:14  Aleksander, kotlarz, wyrządził mi wiele złego; odda mu Pan według uczynków jego;
15  jego i ty się strzeż; albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym.
Przeciwstawienie się ewangelii jest jedną z najbardziej nierozsądnych rzeczy w tym świecie. Ewangelia przynosi życie, odpuszczenie grzechów i wprowadza pokój miedzy nami, a Bogiem, a jednak ludzie przeciwstawiają się jej, a nawet szczerze nienawidzą tego przesłania. Przede wszystkim przyczyna takiej postawy człowieka wobec ewangelii wynika z powodów duchowych. Ewangelia wzywa do posłuszeństwa Bogu i Chrystusowi. Naturalny cielesny człowiek czuje niechęć do Boga i Bożych przykazań i jest wrogo usposobiony wobec Boga, więc gdy Bóg wzywa go do posłuszeństwa wybucha złością i gniewem. Mimo tego, że ewangelia jest czymś wspaniałym i pięknym naturalny człowiek odrzuca ją z powodu upadku i grzechu, który zostaje w wyniku ewangelii objawiony i oświetlony. Grzech chce pozostać w ciemności więc człowiek broni się przed ewangelią. Wyobraźmy sobie sytuacje gdy ktoś przynosi nam kluczyki do nowego samochodu mówiąc, że otrzymujemy go w darze. W takiej sytuacji prawie każdy z nas przyjąłby taki dar . Ewangelia jest o wiele wspanialszym darem niż jakikolwiek nowy samochód, a jednak ludzie nie chcą tego daru, bo nie widzą i nie wierzą we wspaniałość Ewangelicznego przesłania. Grzech i ciemność w jakiej się znajdują ludzie jest pierwszym powodem odrzucenia poselstwa o Chrystusie. Drugim powodem odrzucania ewangelii przez ludzi jest niewola w jakiej trzyma ich diabeł próbując wszelkimi możliwymi sposobami osłabić przekaz Słowa Bożego. Niekiedy diabeł kieruje uwagę człowieka na rozrywkę (teatr, film, muzykę itp) konieczność zatroszczenia się o byt, zagłusza sumienie i podsuwa nam myśli usprawiedliwiające nasze grzechy,  czasami wzbudza doczesne kłopoty by zajmowały cale nasze życie, a czasami  szatan wzbudza przeciwników ewangelii i pobudza ich do działania. Ap Paweł był świadomy tych wszystkich zagrożeń i zachęcał wierzących do modlitwy. Twoja modlitwa jest wkładem w budowanie Królestwa Bożego, Bóg oczekuje tego od nas byśmy wołali do niego o nasz kościół, zwiastujących Słowo Boże, o ochronę przed przeciwnikami.
 I mamy też obietnicę, że Bóg nas nie opuści, będzie z nami oraz zachowa nas i naszą wiarę ratując od wszelkiego zła, za to Mu dzięki

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń