środa, 26 października 2011

Czyściec, Miejsce Które Nie Istnieje


Bardzo wiele osób wierzy, że ich zasługi są niewystarczające żeby po śmierci pójść do nieba. Dlatego mają nadzieję, że po śmierci znajdą się w czyśćcu. Czyściec ma być sposobem na odpokutowanie grzechów popełnionych za życia i możliwością późniejszego przejścia do nieba.
Doktryna o czyśćcu została ogłoszona uchwałą soboru we Florencji w (1439 – 1442). Jest ona jednak bardzo zwodnicza, bo takie miejsce nie istnieje. Ludzie którzy pokładają nadzieję w czyśćcu, po śmierci trafią niestety do piekła.
Doktryna o czyśćcu została wymyślona przez hierarchów kościelnych żeby czerpać zyski. Od chwili jej wprowadzenia zaczęto zbierać pieniądze na odpusty za zmarłych, którzy rzekomo oczekują naszej pomocy, by znaleźć się w niebie. Niejaki Johann Tetzel (Jan Tecel) inkwizytor Polski i całych Niemiec w 1517r. ustanowiony przez papieża Leona X powiedział:
„Gdy moneta w skarbonie zadźwięczy, to dusza w czyśćcu nie jęczy”
Pismo Święte mówi tylko o dwóch możliwych miejscach w których możemy znaleźć się po śmierci. Tymi miejscami jest piekło lub niebo.

Pismo Święte mówi:
List do Hebrajczyków 9:27  A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd.
 Każdy człowiek po śmierci staje na sądzie Bożym. Pan Jezus Chrystus powiedział:
Ewangelia Św Mateusza 25:46  I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
Gdy Bóg osądzi nas, możemy pójść tylko do piekła lub do nieba.
Doktryna o czyśćcu sugeruje, że istnieje możliwość odpuszczenia grzechów w inny sposób niż przez wiarę w zastępczą śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu co jest sprzeczne z nauczaniem Pisma Świętego.
Pismo Święte mówi:
List Ap. Pawła do Rzymian 5:1  Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
Do nieba nie wchodzimy przez czyściec, ale przez Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli uwierzysz, że Chrystus zapłacił na krzyżu swoją śmiercią za twoje grzechy, zostaną ci one odpuszczone, a ty otrzymasz życie wieczne. 
Koncepcja czyśćca sugeruje również, że możliwe jest  zbawienie człowieka za pomocą jego uczynków lub uczynków jego bliskich takich jak modlitwy, zamawianie mszy i jeszcze wiele innych. Takie nauczanie jest wyraźnie sprzeczne z nauczaniem Słowa Bożego. List Ap. Pawła do Efezjan 2,8-10 mówi że:

Efezjan 2:8  Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
9  nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
10  Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.
Tylko Bóg może zbawić człowieka z Jego grzechów nigdy człowiek nie zbawia się sam. Może ty pokładasz nadzieje w czyśćcu? Jeśli tak, to zwróć się do Chrystusa i tylko w nim i jego zasługach połóż swoje życie, a światło ewangelii zaświeci ci jak nigdy dotąd. 


2 komentarze:

aneta moras pisze...

Witam chce odpowiedzieć na kilka sugestii Pana odnośnie Czyśćca

Doktryna o czyśćcu została wymyślona przez hierarchów kościelnych żeby czerpać zyski. Od chwili jej wprowadzenia zaczęto zbierać pieniądze na odpusty za zmarłych,

O ile wiadomo Odpusty są darmowe,;)


A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd.

Zgadza się.Po smierci jeszcze dodam,ze sa dwie rzeczy ostateczne Piekło i Niebo ale Czyśćciec jest czymś pośrednim nie trwa wiecznie tyko do czasu

Doktryna o czyśćcu sugeruje, że istnieje możliwość odpuszczenia grzechów w inny sposób niż przez wiarę w zastępczą śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu co jest sprzeczne z nauczaniem Pisma Świętego.

Grzechy przez Pana już dawno zostały odpuszczone w Sakramencie pokuty została jeszcze tylko kara doczesna czyli konsekwencje naszych czynów,skutki które muszą być naprawione.

Koncepcja czyśćca sugeruje również, że możliwe jest zbawienie człowieka za pomocą jego uczynków lub uczynków jego bliskich takich jak modlitwy, zamawianie mszy i jeszcze wiele innych. Takie nauczanie jest wyraźnie sprzeczne z nauczaniem Słowa Bożego. List Ap. Pawła do Efezjan 2,8-10 mówi że:

Efezjan 2:8 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
9 nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
10 Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.
Tylko Bóg może zbawić człowieka z Jego grzechów nigdy człowiek nie zbawia się sam. Może ty pokładasz nadzieje w czyśćcu? Jeśli tak, to zwróć się do Chrystusa i tylko w nim i jego zasługach połóż swoje życie, a światło ewangelii zaświeci ci jak nigdy dotąd.

Jak najbardziej zasługi i męka Pana Jezusa Chrystusa mogą nas zbawić i nikt nigdy nie może porównywać zasług z zasługami Pana i własnie te modlitwy za dusze w Czyśćcu,jałmużny mają zanurzenie w Panu.Jeżeli byśmy sami chcieli wyciagnąć je z Czyśćca nie zdołalibyśmy własnymi siłami,uczynkami tak samo jest z modlitwą za żywych powołujemy się na Jezusa i Jego męke nasza modlitwa jest współpracą z Panem.On nie potrzebuje nas ludzi do pomocy ale chce z nami współpracować bo nas bardzo kocha.

Znamienne są słowa Boga Ojca do Eugenii Ravassio
Jako Stwórca i
Ojciec człowieka odczuwam potrzebę kochania go. Nie, dlatego jednak, żebym go
potrzebował. To Moja Miłość Ojca i Stworzyciela każe Mi odczuwać tę potrzebę
kochania człowieka. Trwam, więc blisko człowieka.

jaro pisze...

Nie ma potrzeby by dodatkowo przebywać w czyśćcu po śmierci. Ofiara Chrystusa oczyszcza nas całkowicie bez konieczności dodatkowych zabiegów, dlatego jest tak wspaniała, dlatego Paweł zwracał się do wierzących jako do świętych. człowiek wierzący w Chrystusa jest całkowicie oczyszczony przez krew Chrystusa i przykryty Jego sprawiedliwością. Dlatego też wierzący mają pewność zbawienia, która wynika z ufności w dzieło Pana na Krzyżu. Osoby, które próbują coś dodać do tej ofiary lub coś z niej ująć spotkają się ze słuszną odpłatą od Boga. Nasze uczynki nie są w stanie nawet na milimetr przybliżyć nas do Boga. człowiek jest martwy duchowo przez upadki i grzechy list do Efezjan 2 rozdz.Bóg odradza człowieka przez swego Ducha do Bożego życia. To nie człowiek wytwarza święte życie przez własną moc, ale Bóg działa przez Ducha Św. i uzdalnia nas do życia na wzór swojego Syna. Dlatego Paweł w Liście do Galatów mówi że "nie żyje już ja ale żyje we mnie Chrystus. Zachęcam do studium 3 rozdz Ew. Jana gdzie Jezus mówi że nowe narodzenie z Jego Ducha jest niezbędne do zbawienia.
Ponadto cała doktryna o czyśćcu jest wymyślona przez ludzi, nie znali jej Apostołowie naszego Pana i pierwsi Ojcowie kościoła. Jest to wymysł upadłego grzesznego człowieka. Pismo Św na żadnym miejscu nie wspomina o takim czymś jak czyściec. Wiara w czyściec jest ze szkodą dla naszej duszy i wiarą w bajki. Pozdrawiam

Łączna liczba wyświetleń