środa, 26 czerwca 2013

Józef w domu Potyfara Ks. Rodzaju rozdz. 39


 ü  Po tym jak bracia sprzedają Józefa trafia on, jako niewolnik do domu egipskiego urzędnika Potyfara. Potyfar musiał być dosyć wysokim urzędnikiem, na co wskazuje zakres jego władzy, mógł wtrącić Józefa do więzienia.
 ü  W całej historii jest kilka razy podkreślone, że we wszystkich tych wydarzeniach jest obecna niewidzialna ręka Boga (w. 2,5,21).
 ü  Józef jest przedstawiony jako młodzieniec, który boi się Boga i sprawiedliwie postępuje. Także Józef ma od Boga dar zarządzania i organizacji różnych spraw, dar mądrości. Czegokolwiek się podejmuje, udaje się mu, Bóg mu błogosławi (w. 2).
 ü  Widać również w tej historii jak sytuacja Józefa zmienia się w domu Potyfara. Potyfar zaczyna dostrzegać mądrość Józefa i jego umiejętności zarządzania i powierza mu coraz większe odpowiedzialności. W ten sposób Józef zostaje postawiony nad całym Jego domem i wtedy właśnie zwróciła na niego uwagę żona potyfara (w. 7). Sukces i powodzenie często powoduje, że pojawiają się dodatkowe pokusy, a ludzie często z tego powodu wpadają w pychę. Zawsze gdy doświadczamy powodzenia powinniśmy pamiętać, że tylko dzięki Bogu to wszystko otrzymujemy i Jemu powinniśmy być wdzięczni (Powtórzonego Prawa 8,11 – 14). Z pewnością gdy Józef został zarządcą domu Potyfara miał częstsze kontakty z jego żoną, a ona czekała na dogodny moment by uwieść Józefa. Finał nastąpił gdy Józef został sam na sam z żoną Potyfara w domu.
ü  Odrzucenie zalotów żony Potyfara spotkało się ze złością i nienawiścią z jej strony podobnie jak w sytuacji Amona (2 Samuela 13,15)
ü  Też należy popatrzeć na służbę Józefa Potyfarowi z perspektywy dalszych wydarzeń. Gdy Józef został zarządcą Egiptu już miał pewne doświadczenie z którego mógł skorzystać.
ü  Być może uwięzienie Józefa jest odpowiedzią Boga na jego modlitwy o tą sprawę. (świadectwo żołnierza,  który nie chciał walczyć na froncie). Bóg ratuje nas w różnych sytuacjach nieraz w dziwny sposób. W więzieniu również Józef spotkał człowieka, który przedstawił go na dworze Faraona.

Jest kilka cennych lekcji z tego  fragmentu.
1.      Po pierwsze ten fragment uczy nas jak stawić się czoła pokusie. Biblia mówi o dwóch rodzajach pokus pierwszy rodzaj pochodzi z wewnątrz nas są to nasze pragnienia i pożądliwości, które ciągną nas w stronę grzechu (Jakuba 1,14). Drugi rodzaju pokus, to pokusy z zewnątrz i taka pokus spotkała Józefa, również Pana Jezusa gdy przyszedł diabeł i proponował różne rzeczy (Mateusza 4,1 – 10). Pokusa nie jest grzechem, ale wtedy kiedy jej się poddamy, to rodzi się grzech i śmierć
ü  Józef od początku odrzuca propozycje żony Potyfara żeby z nią spał. Kobieta ta jest bardzo nachalna, zepsuta, cudzołożna. Mąż zajmuje się pracą,  a ona myśli o zdradzie. Nachodzi Józefa codziennie (w. 10). Józef odrzuca jej propozycje, bo ma społeczność z Bogiem. Właśnie dzięki temu, że Józef chodzi z Bogiem, pamięta o Bogu i jego przykazaniach nie poddaje  się namowom tej kobiety (w. 9).
ü  Józef także nie dyskutuje z tą kobietą, nie flirtuje z nią i nie zbliża się w stronę pokusy. Ale ucieka od tej kobiety i taka powinna być również nasza reakcja na pokusy – ucieczka od nich. Nie zbliżać się do sytuacji, ludzi czy miejsc gdzie wiemy, że możemy ulec grzechowi. Każdy z nas powinien przejrzeć siebie zobaczyć swoje słabości i na co powinien uważać. W czasie kuszenia modlić się do Boga i prosić o jego pomoc (Łukasza 22,40). Jezus kazał modlić się uczniom. Również w modlitwie Pańskiej mamy prośbę od zachowania nas w chwili pokusy (Mateusza 6,13)
Mamy obietnice, że Bóg nie da pokusy ponad nasze siły ale z pokuszeniem da i wyjście (1 Kor. 10,13) dobry obraz pokusy do grzechu znajdujemy w Przypowieści Salomona 7,7 – 27
2.      Druga ważna lekcja z tego fragmentu uczy nas, że zarówno szczęście, powodzenie pochodzi od Boga jak i nieszczęście niepowodzenie, prześladowania również pochodzą od Boga. Bardzo łatwo nam zaakceptować jakiś sukces, szczęście, zwycięstwa pochodzące od Boga jak w pierwszym przypadku gdy Bóg sprawia, że Józef trafia do domu Potyfara. Tam  zostaje postawiony nad całym jego domem jako zarządca. Ale ciężko często zaakceptować nam jakieś nieszczęście jako wyraz Bożej woli. Niektórzy uczą, że chodzenie z Bogiem, to tylko sukcesy w ziemskim rozumieniu czyli awanse, pieniądze, zdrowie, powodzenie w różnych sprawach. Ale ta historia i historia Hioba oraz inne w Biblii uczą nas, że Bóg również daje trudne chwile w życiu wierzących ludzi. Ale w tych trudnościach, chorobie, pobycie w więzieniu, tarapatach finansowych nie opuszcza nas (w. 21). Człowiek Boży równie dobrze może się rozwijać duchowo w apartamentach jak i w więzieniu. Bóg w różny sposób przygotowuje nas do dalszej służby (2 Koryntian 6,4 -5). Biblia także uczy nas, że cierpienie, doświadczenia są Bożym sposobem przygotowywania nas i kształtowania naszego charakteru.
Izj 45:7  Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność, Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście, Ja, Pan, czynię to wszystko.
3.      Kolejna lekcja to niebezpieczeństwo  pójścia na  Kompromis z grzechem  by zachować przywileje, pracę, stanowisko. Józef mógł zachować wszystkie przywileje w domu Potyfara, wystarczyło by przystał na propozycje jego żony. Ale nie zrobił tego, bo bał się Boga (w. 9). Miał świadomość, że Bóg i jego Słowo ważniejsze są od ziemskich przywilejów i rozkoszy. W Słowie Bożym znajdujemy sytuacje gdy ludzie pod naciskiem, presją czy chęcią zysku łamali Boże przykazania i tracili Boże błogosławieństwo jak np. Saul (1 Samuela 15,9-23)

4.      W życiu Józefa przejawiają się bardzo wyraźnie dary od Boga takie jak dar wykładania snów i dar administracji, zarządzania. Biblia uczy, że chrześcijanie mają duchowe dary mają rozwijać je i nimi służyć (1 Kor 12,7 – 11, 1 Piotr 4,10)

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń