sobota, 8 czerwca 2013

Zemsta za zhańbienie Diny Księga Rodzaju rozdz. 34

 ü  (w. 1 – 2) Dina zostaje zgwałcona przez Sychema syna Chamora księcia kraju, w którym mieszkają.
 ü  (w. 3 - 4) Sychem  jednak zakochał się w Dinie po tym gwałcie i prosił swojego ojca by wziął Dinę dla niego za żonę.
·         Warto przy tym wspomnieć o moralności tamtych czasów. Gwałt był uważany za coś zdrożnego i odrażającego oraz haniebne przestępstwo Rodz, 34, 7
    ·         Prawdopodobnie Sychem wcześniej już wiedział coś o Dinie, bo Jakub kupił od jego ojca pole.
·         Wydaje się, że miłość Sychema do Diny była szczera, bo jest gotowy wiele dać za związek z Diną (w. 12)
ü  Sychem wysłał swojego Ojca Chamora do  Jakuba, by tam oprosić i Dine, by została żoną Sychema w tym czasie Dina prawdopodobnie cały czas jest w domu Sychema i tam oczekuje na decyzje swojego ojca rodz. 34:26
ü  Synowie Jakuba gdy dowiadują o postępku Sychema są bardzo rozgniewani, Chamor ojciec Sychema próbuje ułagodzić ich propozycja małżeństwa swojego syna z Diną,  uważa także że z takiej więzi będą korzyści handlowe i możliwość wspólnych ożenków (w. 10)
ü  Propozycja Sychema została wykorzystana przez Synów Jakuba, którzy postanowili przez podstęp doprowadzić do obrzezania Chamora, Sychema i wszystkich mężczyzn ich miasta. Obrzezanie sprawiło, że nie mogli podjąć walki gdy Symeon i Lewi bracia Diny przyszli się na nich zemścić i wymordowali wszystkich mężczyzn (w. 25)  
·         Synowie Jakuba podstępnie oszukali Chamora z zamiarem zemsty (w. 15 – 16)
ü  Następnie Symeon i Lewi przyszli na trzeci dzień i wymordowali mieszkańców miasta z zemsty za Dinę i zostawili przy życiu tylko kobiety i dzieci uprowadzając ich do  niewoli. Pozostali braci złupili  miasto i zabrali cały dobytek (w. 25 – 30). Pod koniec swojego życia Jakub odnosi się do tego wydarzenia jeszcze i potępia je Rodz. 49, 5 - 7
ü  Jakub dopiero po tym wydarzeniu potępia postępowanie swoich synów, wcześniej nie mówi i nie reaguje, ale nawet teraz jego reakcja nie  jest dostatecznie ostra i wydaje się, że bardziej jest spowodowana obawami o swoje bezpieczeństwo niż potępienie aspektu moralnego czynu jego synów.

Wnioski:
1.      Wydaje się, że Jakub chciał być jak najdalej od swojego brata Ezawa i osiedlił się w ziemi kananejskiej, ale czy tam było zupełnie bezpiecznie? Tam gdzie Jakub myślał, że będzie bezpieczny ze swoją rodziną tam spotkało go nieszczęście. Nasze bezpieczeństwo nie zależy od naszych starań, ale od opieki Bożej.
Psalm 127:1 Pieśń pielgrzymek. Salomonowa. Jeśli Pan domu nie zbuduje, Próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, Daremnie czuwa stróż. Psalm 33,16 – 18 przypowieści 21,30 – 31, byśmy nie zapomnieli o Bogu gdy już będziemy bezpiecznie mieszkać (Powtórzonego Prawa 8,11 – 18)
2.      W tym fragmencie widać również przestrogę przed nierozsądnym działaniem w gniewie. Sychem przyszedł prosić o Dinę i widać  było szczerą chęć wynagrodzenia krzywd wyrządzonych przez niego, a jednak chęć odwetu była tak duża, że Synowie Jakuba uknuli podstęp i zabili mieszkańców miasta. (Na śmierć zasługiwał w tym wypadku Sychem)  Prawo przewidywało surowe kary dla gwałcicieli Powtórzonego Prawa 22,25 – 29. Cała sprawa mogłaby się skończyć pokojowo Przyp. 14,29 16,32 15,18 19,11
3.      Jakub mógł powstrzymać ten rozlew krwi, ale od samego początku historii jest bierny i nie reaguje na zachowania swoich synów, a pretensje ma do nich po wszystkim. Gdy widzimy, że dzieje się coś złego nie możemy bezczynnie się przyglądać, ale jeśli mamy jakiś wpływ powinniśmy działać odpowiednio wcześniej. Milczenie Jakuba w całej historii może wskazywać na to, że Jakub chciał się zgodzić na transakcje Sychema i wydawać swoje córki za ich córki, czego Bóg nie chciał dla nich. W tej tragedii widać pewne światło, że w ten sposób Izraela został uchroniony przed spowinowaceniem z Kananejczykami. Pamiętajmy byśmy w imię korzyści nie naginali Bożego prawa i posłuszeństwa Wyj. 23,8 Pwt 16,19
4.      Chociaż Jakub chodzi z Bogiem, to nie omijają go trudności i doświadczenia życia  Hebr. 4,14 – 15 niech doświadczenia służą naszemu umocnieniu Filpian 1,29 


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń