wtorek, 1 października 2013

Śmierć i pogrzeb Jakuba oraz dalsze losy Józefa Ks. Rodzaju. 49,29 – 50,26

Śmierć jest głównym tematem naszego dzisiejszego fragmentu pojawia się ona w odniesieniu do Jakuba i Józefa, ale śmierć nie jest ponurym końcem jeśli ufamy Bogu.
  ·         Życie Jakuba dobiega końca dożył on 147 lat Rodz. 47,28. Można powiedzieć, że śmierć Jakuba jest dobra, jeśli w ogóle śmierć może być dobra. Ale dobra jest w tym sensie, że ma miejsce w otoczeniu rodziny, bliskich. Łatwiej jest odchodzić, gdy są przy tobie bliskie ci osoby. Jest to taka godna śmierć. Uważam, że to jest ważne byśmy nie opuszczali naszych bliskich w dniach, gdy przychodzi choroba, gdy przychodzi śmierć. Zachęcam także każdego z was do przeczytania książki Billego Grahama „Śmierć a co dalej” Tak książka mówi o tym jak przygotować się na dzień śmierci, że należy pozałatwiać pewne sprawy jeśli Bóg daje  nam na to czas. Mogą to być sprawy spadkowe, finansowe czy rozmowy z bliskimi, ale przede wszystkim powinna być załatwiona sprawa pokoju z Bogiem. W tym naszym dzisiejszym fragmencie wszystko to widzimy. Jak Jakub przygotowuje się na odejście z tego świata, jak błogosławi swoich synów, a nawet mówi, w jakim miejscu miejscu chciałby być pochowany. Rozmowy o śmierci nie powinny być tematem tabu i na ten dzień należy się przygotować – tylko głupiec nie przygotowuje się na ważne wydarzenie które na pewno nadejdzie. Nie powinniśmy też ukrywać śmiertelnej choroby przed naszymi bliskimi, rodziną. Życzeniem Jakuba było by został pochowany na polu w jaskini, które nabył Abraham od Hetytów Rodz. 23,16-20
·         Co myślimy na temat żałoby np. ile powinna trwać? Jakie objawy żałoby są niepokojące, a jakie są dopuszczalne? Często żałoba przewidywanej śmierci lub osób starszych jest zazwyczaj lżejsza niż nagła strata kogoś bliskiego. Często nie myślimy o takich sytuacjach, ale powinniśmy być przygotowani na to, że ludzie wokół nas, nieraz nasi bliscy będą odchodzić. Wiara w Chrystusa w chwili żałoby daje oparcie i bliscy wokół nas mogą być pocieszeniem.
·         Jak chrześcijanin powinien patrzeć na śmierć? Musimy sobie powiedzieć, że śmierć nie należy do rzeczy miłych i przyjemnych. Pismo Św. nazywa śmierć wrogiem człowieka 1Kor 15,25-26 sama myśl o śmierci rodzi w nas pewne obawy, strach, ale chrześcijanin zwyciężył śmierć przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Grzech przyniósł śmierć, ale wiara w Chrystusa przynosi życie J, 5,24 apostoł Paweł powiedział w liście do filipian Flp 1,21-26 zmartwychwstanie 1 Tes 4,13-18
Słowo Boże mówi, że Bóg kiedyś zniszczy śmierć Izaj 25,8 1Kor 15,55, Obj 21,4 Obj 20,14
·         Biblia również odrzuca wiele poglądów na śmierć dzisiaj tak popularnych jak reinkarnacja Hebr. 9,27 czy brak życia po śmierci Łk. 20,38 według Biblii śmierć jest początkiem nowego życia w wieczności z Bogiem lub bez Niego w potępieniu na wielki.
·         Ceremonia pogrzebowa Jakuba musiała być wielkim wyczynem logistycznym i musiała zrobić wrażenie na mieszkańcach ziemi Kanaanu Rodz rodz. 50,11 Cały dwór Królewski wyruszył pochować Jakuba.
·         Bracia Józefa nie do końca dowierzają w szczerość jego przebaczenia. Po śmierci  Jakuba obawiają się, że Józef będzie chciał się zemścić. Ale Józef zapewnia ich o pełnym przebaczenia i rozumie dużo bardziej wydarzenia niż oni. Józef także rozumiał, że odpłata należy do Boga, a nie do człowieka Rzym 12,9, 1 Tes 15,15 1 Piotr 4,19
ü  Józef także widział suwerenną rękę Boga nad całym swoim życiem i wszystkimi sprawami, to pozwoliło mu wybaczyć swoim braciom. Gdy nie będziemy umieli dostrzegać ręki Boga w różnych trudnych sytuacjach w naszym życiu ciężko nam będzie pogodzić się z nimi .
ü  Bóg także każdą złą sytuacje, porażkę i doświadczenia obrócić w dobro pod warunkiem, że w tym wszystkim szukamy Boga jak Józef Rzym 8,28
ü  Bóg ma też wyższe plany i wyższe cele niż nasze myśli i nasze plany, czego  my często nie widzimy w. 20. Warto zauważyć także w jaki sposób Bóg dbał o dobro społeczności nawet kosztem jednostki. Dzisiaj w dobie indywidualizmu podkreślana wartości jednostki trudno nam to  zrozumieć. Ale Pismo uczy, że dla Boga dobro ogółu np. Rodziny Jakuba, Izraela, Kościoła było ważniejsze nad dobro indywidualne. Czy nie to jest problemem w dzisiejszych kościołach, że zadajemy pytania co mogę otrzymać od danej społeczności zanim stanę się jej częścią. A tymczasem  Słowo uczy, że powinniśmy poświęcać się dla dobra kościoła, społeczności i przedkładać je nad własną wygodę.
·         Miedzy wersetami 21 i 22 upływa ponad 50 lat wynika to z tekstu, że Józef widział prawnuki Efraima swojego syna.
ü  Józef nie traci nadziei na wypełnienie się wszystkich Bożych obietnic danych Abrahamowi. Wskazuje to  na mocną wiarę Józefa w Boga i zufanie Bogu Hebr. 11,22 wiara Józefa była żywa i pewna wypełnienia przez Boga obietnic danych Ojcom. Czy nasz wiara jest tak żywa, pełna nadziei i pewna wypełnienia się obietnic powrotu Jezusa,  Zmartwychwstania i odnowy jaka nadejdzie
·         Ten ostatni rozdział Ks. Rodzaju pokazuje również, że my ludzie jesteśmy słabi, że odchodzimy, że nasze życie wkrótce zakończy się śmiercią. Choćby nie wiem jak ważne było twoje życie i jaką wielką role byś odgrywał t i tak musisz odejść. Bóg natomiast dalej realizuje swoje plany dla świata i dla ludzkości także i dla nas. On nigdy nie umiera i czas mu nigdy nie szkodzi, jeśli chodzimy z Nim nasze życie nie jest bez sensu, nie zostaniemy zapomniani ale gdy Chrystus powróci podniesie nas z martwych. Przyszlośc dla Bożego ludu nie jest ponura, ale wspaniała jak Jakub i Józef chcieli wrócić do swojego domu i tam być pochowani tak my mamy nadzieje na trwały dom u Boga Jan 14,1-6 Obj 21,1-5 Obj 22,1-5Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń