piątek, 4 listopada 2016

Wolny od grzechu - studium Ew. Jana 8,31-36


Jak wiemy sceneria tych wydarzeń jest w Jerozolimie, gdzie Pan Jezus udał się na żydowskie święto namiotów. Tam przemawiał w niezwykły i wspaniały sposób. Tam również mówił o tym że jest światłością świata, że jest wodą żywą i tam również doszło do sporu Pana Jezusa Żydami.
8,30
Czytamy że tam wielu w Niego po tych przemowach uwierzyło. Ale nie jest to pierwszy raz kiedy Ewangelista Jan mówi że po niezwykłych sytuacjach żydzi uwierzyli w Pana Jezusa Ew. Jana 2,23-24; Jana 6,14, Jana 7,31
Odpowiedz na pytanie czego brakowało wierze Żydów skoro Pan Jezus nie miał zaufania do ich wiary, a w 31 wierszu mówi, jeśli wytrwają w Jego słowie prawdziwie będą Jego uczniami?

Zwróć uwagę że Pan Jezus powiedział do tych, którzy uwierzyli w Niego, że musza wytrwać w Jego słowo, jak myślisz co to oznacza?

ü  Wiara w Jezusa wielu Żydów nie była prawdziwa, zwróć uwagę że Pan Jezus mówi do tych żydów którzy uwierzyli w Niego że ich Ojcem jest diabeł Jana 8,44
Powiedz co różni wiarę prawdziwą od fałszywej?
·         Fałszywa wiara to często tylko słowa, ale nie pociąga za sobą przemiany życia.
·         Fałszywa wiara często opiera się wyłącznie na deklaracjach, „modlitwie grzesznika”, intelektualnej zgody na Jezusa, a nie autentycznym naśladowaniu Pana.
·         Fałszywa wiara może być oparta wyłącznie wiedzę, a nie zaufanie Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi.
·         Fałszywa Wiara często polega na czymś zewnętrznym, a nie na Chrystusie. Polega na religijności, zewnętrznych rytuałach, ale nie pociąga za sobą biblijnej pobożności, prawości, świętości, uczciwości, tego co jest cenne przed Bogiem.
8,31
Czy Żydzi którzy uwierzyli w Jezusa byli Jego uczniami?
No właśnie nie byli, podjęli tylko jakąś intelektualną zgodę w stosunku do Chrystusa, ale nie poszli w Jego ślady. Uczeń to jest ktoś kto idzie w ślady Chrystusa, uczy się od Chrystusa i pozwala się Chrystusowi prowadzić.
Chodzi tu o całkowite oddanie się Chrystusowi. Czym charakteryzują się prawdziwi uczniowie, a czym fałszywi?
Ci którzy są prawdziwymi uczniami trwają w Słowie Chrystusa, wprawdzie mogą upaść, zgrzeszyć ale zawsze powstają, pokutują i dalej idą za Chrystusem. Tacy uczniowie nigdy od Jezusa nie odpadają, nie odwracają się od niego, ci którzy się od niego odwracają tak naprawdę nigdy nie stali się Jego uczniami.

8,32
Co się dzieje z prawdziwymi uczniami?
Przez poznanie Chrystusa doświadczają wspaniałej wolności, od potępienia, od gniewu Bożego, od grzechu, od świata i od szatana. Uczniowie Chrystusa poznają prawdę jaki jest sens i cel życia i prawdę na swój temat, że są grzesznikami i potrzebują Zbawiciela.
Ludzie bez Chrystusa są w niewoli grzechu, fałszu, fałszywych doktryn, przekonań, opinii na swój temat i opinii na temat świata. Bez Chrystusa nie można zrozumieć świata ani celu ludzkiego życia. Nie można tego zrobić, bo człowiek bez Jezusa znajduje się w ciemności i nie wie dokąd idzie, nie wie po co żyje i nie wie dokąd zmierza (Efez 4,21).

8,33
Jak zareagowali Żydzi i dlaczego, gdy Pan Jezus powiedział im, że są niewolnikami?
Jak myślisz jak zareagowaliby ludzie dzisiaj gdybyśmy im powiedzieli że są niewolnikami grzechu, uzasadnij swoją odp.?

Żydzi szczycili się ze swego wybrania przez Boga, ze swej duchowej wolności i chociaż byli w różnych niewolach w różnych okresach historii to uważali, że są wolnymi ludźmi.
Myśleli że sama przynależność do linii Abrahama czyni ich spadkobiercami Abrahamowych obietnic, a tymczasem Słowo Boże mówi, że ci są potomkami Abrahama, którzy mają wiarę Abrahama,  wiarę taka jak miał Abraham Gal 3,5-9.
Jak myślisz co to dla nas dzisiaj oznacza?
Nie ci są wierzący, którzy należą do jakiejś określonej denominacji, czy powołują się na jakiś świętych ludzi, apostołów, sukcesje apostolską, wiarę swoich ojców, tradycje religijną itp. Ale wierzący są ci, którzy faktycznie przyjęli Pana Jezusa Jako swojego Zbawiciela? Ci właśnie ludzie wierzą na wzór Abrahama

8,34-36
Kto według Pana Jezusa jest niewolnikiem?
Niewolnikiem jest każdy kto grzeszy. List do Rzymian 3,23 mówi, że wszyscy ludzie są grzesznikami. Wszyscy ludzie są niewolnikami grzechu Kan. Sal 7,20; Mat 15,19.

Na czym polega niewola grzechu?
Niewola polega na tym, że ktoś kogoś podbił w przymusowe panowanie. W tej sytuacji tak uczynił grzech z człowiekiem i choćby człowiek chciał i nie wiem jak mocno pragnął, nie jest w stanie wyzwolić się samodzielnie z niewoli grzechu. Grzech nieustannie zmusza człowieka do pełnienia swojej woli i pomimo najszczerszych chęci, człowiek o własnych siłach nie może go pokonać. Nie może tego zrobić, bo grzech jest do nas przypisany jak kolor skóry, jest częścią nas. Nie stajemy się grzesznikami dlatego że grzeszymy, ale grzeszymy bo jesteśmy grzesznikami.
Człowiek choćby postanowił że nie będzie grzeszył, że już nic nie uczyni co zasmuca Boga, to i tak nie jest w stanie dotrzymać swoich przyrzeczeń. Tylko Bóg może nas uzdolnić przez swoją łaskę, że będziemy żyć w taki sposób jak Mu to miłe.
Od naszego grzechu może nas wyzwolić tylko Chrystus. I Chrystus wyzwala nas od dwóch rzeczy dotyczących grzechu?
1.      Pierwsza dotyczy mocy grzechu, że kto chodzi z Chrystusem już nie musi grzeszyć, bo grzech stracił nad nim panowanie (Rzym 6,14). To więc grzech nad chrześcijaninem nie ma mocy zmuszać go do czynienia swoje woli. Wprawdzie człowiek wierzący może mu się poddać, ale nie musi, bo teraz należy do innego Pana, do Jezusa.
2.      Druga zaś rzecz, Jezus uwalnia nas od wiecznych konsekwencji grzechu, że ten kto uwierzył w Chrystusa przeszedł ze śmierci do żywota i nie będzie sądzony. Karę za grzech poniósł Chrystus, ja już nie będę sądzony za mój grzech jeśli wierzę w Chrystusa, bo w moje miejsce został osądzony Pan Jezus. 


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń