poniedziałek, 5 grudnia 2011

Wciąż aktualne wezwanie

Czy zadawałeś sobie pytanie dlaczego tutaj dzisiaj  jesteśmy i po co to wszystko? Dlaczego zadaliście sobie trud żeby wstać dzisiejszego ranka z łóżka i przyjść na dzisiejsze nabożeństwo, śpiewać modlić się i czytać fragmenty Pisma Św.? Dlaczego dzisiaj zorganizowaliśmy tą uroczystość i mamy chrzest, dlaczego tak robimy?  Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w dzisiejszym tekście ewangelii.
Dzieje Apostolskie 17:24  Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych
25  ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko.

Dzieje Apostolskie 17:30  Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali,
31  gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych.
Przede wszystkim dowiadujemy się, że nie jesteśmy dziełem przypadku. W Dzisiejszych czasach dosyć popularna jest idea, że jesteśmy dziełem ewolucji, że cały świat, który nas otacza, a także my sami powstał przypadkiem. Gdyby rzeczywiście, to była prawda, to nasz los byłby żałosny, a życie ludzkie nie miałoby żadnego sensu. Mógłbym wam podać wiele dowodów na to, że twierdzenia ewolucjonistów są niedorzeczne i nie mają żadnych podstaw. Zawsze powtarzam, że ewolucjoniści jedyne co mają, to miliony lat. Gdy zabierzesz im miliony lat, to nie mają nic. To wszystko co widzimy, to co nas otacza cały świat, przyroda, ludzie ty sam, jesteśmy Bożym stworzeniem. Nieważne jak długo będziemy zaprzeczać, będziemy próbować udowodnić, że to jest nie prawda to,  nie zmieni faktu, że Bóg stworzył nas i cały świat. W Ks. rodzaju na samym początku Biblii czytamy
Rodzaju 1:1  Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
Dlaczego gdy apostoł Paweł przemawiał do mądrych i wykształconych greków, zajmujących się filozofią, nowinkami, nauką, literaturą musiał im powiedzieć, że jest żywy Bóg który nas stworzył? Drodzy Apostoł Paweł chciał byśmy się dowiedzieli i dotarło do naszej świadomości, że Bóg nie jest martwym przedmiotem, ale żywą osobą. Nie powinniśmy myśleć, że Bóg jest podobny do martwych przedmiotów, że Bóg jest ograniczony do murów kościoła, czy do jakiegoś konkretnego miejsca, ale jak dowiadujemy się z ewangelii On jest stworzycielem dawcą życia. Ludzie zbyt często oddają cześć temu co sami zrobili.  Czy myślałeś kiedyś o tym kim jest Bóg? Czy myślałeś o tym, że Bóg jest żywy? Czy myślałeś o tym, że siedząc na tym miejscu dzisiaj zawdzięczasz to Jemu. Że każdy dzień jaki ma miejsce w twoim życiu jest darem od Boga.
On jest Panem nieba i ziemi. Mój drogi przyjacielu Słowo Boże mówi, że wszystko co ma miejsce na niebie i na ziemi jest  w rękach Boga. On ustanawia granice Państw, On jedne narody wywyższa, a drugie poniża. On jest Panem każdej sytuacji i wszystkiego co ma miejsce w twoim i moim życiu. Bóg także jest Panem Historii, on ją kształtuje i wie do jakiego punktu ona zmierza.
Hioba 12:14  Gdy On zburzy, nikt nie może odbudować; gdy On zamknie, nikt nie może otworzyć.
15  Gdy On zatrzyma wody, nastaje posucha; gdy je wypuści, niszczą ziemię.Izajasza 46:10  Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę.
11  Przywołuję ze Wschodu ptaka drapieżnego, a z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł; jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.
Jeśli chodzi o panowanie Boga nie ma znaczenia czy jesteś wierzący, czy niewierzący On jest Panem, a ty jesteś pod jego wpływem. I czy tego chcesz czy nie, twoje życie jest w Jego rękach. Ludzie w swej pysze myślą, że to oni żądzą światem, swoim życiem, sytuacjami, ale prawda jest taka, że to Bóg pozwala nam dokonywać pewnych wyborów i każdego dnia przedłuża nasze życie i podtrzymuje je.
Był taki okres w Historii świata kiedy Boże objawienie było ograniczone do jednego narodu. Ludzie po omacku szukali Boga. Byli w ciemności i nie  łatwo było Go znaleźć. To powodowało, że ludzie tworzyli sobie Bogów według swoich wyobrażeń i oddawali im cześć. Ale prawdziwy Bóg w swojej dobroci zapowiadał, że któregoś dnia z przesłaniem Ewangelii dotrze do wszystkich mieszkańców ziemi.
I tak jak mówi Słowo Boże czas szukania Boga po omacku się skończył, dzisiaj jesteśmy świadkami kiedy jedna  osoba poprzez ten chrzest chce wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa i powiedzieć nam, że poznała prawdziwego żywego Boga. Nie musimy błądzić i nie musimy już być ślepi, Bóg posyła swojego syna Jezusa Chrystusa, aby każdy z nas przez Niego mógł poznać Boga Ojca.
Ale zanim, to się stanie musimy się zatrzymać w naszym życiu. Bóg nas wzywa, Bóg ma nam coś do powiedzenia coś bardzo ważnego od czego zależny nasze życie. Życie ludzi często jest wypełnione tak wieloma zajęciami, że nie maja czasu żeby posłuchać Boga. Chodzimy do szkoły, pracujemy, zakładamy rodziny, podejmujemy się różnych aktywności i to powoduje, że nasze życie jest zbyt zajęte, żeby posłuchać tego co Bóg ma nam do powiedzenia. Najciekawsze jest to,  że często ludzie myślą, że właśnie te rzeczy są najbardziej istotne w naszym życiu, a tymczasem Bóg mówi: „że to co jest najważniejsze to Jego poznać”
Co z tego choćbyś cały świat pozyskał, a dusze zatracił”.
Czy jesteś gotowy na chwilę zatrzymać się, odłożyć te wszystkie ważne rzeczy, którymi się zajmujesz i posłuchać tego co Bóg ma ci do powiedzenia? Pytam cię jeszcze raz, czy jesteś gotowy to zrobić? Czy zdajesz sobie z tego sprawę, że Bóg cię wzywa byś Go posłuchał.  Wzywa cię do czegoś tak ważnego, że nie możesz przejść obojętnie wobec tego. Jeśli zignorujesz, to poselstwo ewangelii i uznasz je za niewarte twojej uwagi, to Bóg nie ma ci już nic więcej do powiedzenia.
Do czego Bóg nas wzywa?
Bóg wzywa nas do upamiętania, do zwrócenia swoich oczu na Jezusa Chrystusa. Greckie Słowo upamiętanie znaczy przemianę umysłu, wzywa nas do zmiany kierunku życia.
Paweł wzywa swoich słuchaczy do tego by zdali sobie sprawę z faktu że jest prawdziwy żywy Bóg, który stworzył, to wszystko co cię otacza i stworzył niebo i ziemię.
Wszyscy ludzie w jakimś momencie naszego życia dało się oszukać, błędnej filozofii rzekomym prawdziwym twierdzeniom, że jesteśmy produktami ewolucji i dziełem przypadku. Upamiętane polega na tym, byśmy zdali sobie właśnie sprawę, że to wszystko co widzimy, niebo ziemia, twoje życie nie powstało ze świata zjawisk, nie jest dziełem przypadkowego losu.  Musisz na chwilę się zatrzymać pomyśleć nad swoim życiem nad tym jak je prowadzisz, dokąd ono zmierza i jaki jest jego cel. Czy jesteś świadomy że każda chwila twojego życia dzieje się w obliczu Boga? Czy zdałeś sobie z tego sprawę, że Bóg cię stworzył i ma konkretne oczekiwania do twojego życia? Bóg nie chce byś zmarnował ten wspaniały dar jakim jest życie. Bóg nie chce żebyś spędził swoje życie na zakupach, Bóg nie chce żebyś spędził swoje życie przed telewizorem, grą komputerową. Bóg nie chce żebyś spędził swoje życie oddając się pogoni za jedną z wielkich filozofii czy nauce. Bóg nie chce byś poświęcił swoje życie w pogoni za przyjemnościami, wygodą, lepszym doczesnym losem. Bóg chce żebyś się poważnie zastanowił nad sobą nad celem i sensem swojego życia i pragnie byś swoje oczy zwrócił na Chrystusa.
Jest taka pieśń która mówi:
Zwróć swój wzrok na Jezusa
Jak wielki jest twarzy tej czar
Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet
W blasku jego miłości bez miar

Właśnie o to chodzi w upamiętaniu, byśmy przestali nasze życie budować w oparciu o rzeczy, które nigdy nie dadzą nam życia wiecznego i to właśnie zrozumiała osoba która dzisiaj zdecydowała się na chrzest.
Upamiętanie polega na tym, że zdając sobie z tego wszystkiego sprawę postanawiasz odwrócić się od tego co się Bogu w twoim życiu nie podoba, porzucić grzech i zwrócić się do Chrystusa by cię zbawił, by wybaczył ci grzechy i uczynił przez wiarę nowym stworzeniem.

Gdy mowa jest o nawróceniu, najczęściej ludzie myślą, że nawrócenie dotyczy największych grzeszników. Wskazują na konkretne osoby, które często są na marginesie życia społecznego, alkoholicy, złodzieje, niemoralni i mówią, że takie osoby powinny się nawrócić. Często wskazujemy na przykładowego Kowalskiego i myślimy, że to on powinien się nawrócić.
Ale ja przecież jestem dobrym człowiekiem, prowadzę dobre moralne życie, chodzę do kościoła nie robię nic złego, wszystko jest ze mną porządku. Ale „ten” i wskazujemy palcem na konkretne osoby musi się nawrócić.
Drodzy ale to jest wielkie kłamstwo, Słowo Boże mówi, że każdy człowiek, każdy z nas powinien się nawrócić i uwierzyć w Chrystusa, poznać go osobiście, stać się Jego uczniem by mieć wybaczone grzechy. Może teraz patrzysz na mnie i zadajesz sobie pytanie dlaczego ten kaznodzieja mówi tak do mnie, on powinien mówić do tych którzy są w barze do tych którzy siedzą w więzieniu ja przecież jestem w kościele.
Chce ci powiedzieć, że nie ma różnicy przed Bogiem między najlepszym człowiekiem, a najgorszym „bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rzym 3,23). Każdy człowiek potrzebuje przebaczenia grzechów, każdy jeden nie ma różnicy. Grzechy ludzi którzy są złodziejami, awanturnikami, alkoholikami widać na zewnątrz dlatego też tak często lubimy wskazywać na takie osoby. Ale ja się pytam co z tobą? Czy kochasz Boga z całego serca i z całej siły i z całej myśli? A właśnie tego Bóg wymaga od ciebie. Czy kłamiesz czasami? A  może oglądasz rzeczy których nie powinieneś oglądać w telewizji lub w Internecie? Może robisz inne rzeczy w ukryciu o których wiesz, że Bogu się nie podobają? A co z egoizmem, pychą, egocentryzmem, to wszystko wypełnia serce człowieka, a Bóg się tym brzydzi.
Drogi przyjacielu stoję tu dzisiaj by ci powiedzieć, że jesteś grzesznikiem i potrzebujesz zbawiciela, potrzebujesz Chrystusa tak samo jak każdy inny człowiek na ziemi. Może ci się wydawać, we własnych oczach, że jesteś w porządku w porównaniu z innymi ludźmi, ale jeśli Bóg miałby nas z kimś porównać, to jedynie ze swoim synem Jezusem Chrystusem. „W życiu Chrystusa nie było chwili nie było sekundy by nie kochał tak mocno Boga jak na to On zasługuje. A w naszym życiu nie było chwili, sekundy byśmy kochali Boga w taki sposób jak powinniśmy”.
Jestem przekonany, że najlepszą decyzją jaką może podjąć człowiek w swoim życiu, to uwierzyć w Chrystusa i stać się Jego uczniem. Drodzy mam dwie córki i jak każdy ojciec dla swoich dzieci chciałbym jak najlepiej. Chciałbym, żeby zdobyły dobre wykształcenie, miały dobrą pracę, mieszkanie, poznały dobrych mężów. Ale jeśli osiągnęły by to wszystko, a nie poznałby Chrystusa, nie uwierzyły w Niego, byłby to najsmutniejszy dzień w moim życiu. Dlaczego tak ważne jest uwierzyć w Chrystusa? Dlaczego Apostoł Paweł poszedł aż do Grecji i jeszcze dalej by powiedzieć Grekom o Chrystusie? Dlaczego był przekonany, że musi mówić o tym wszystkim? Dlaczego mówię, że nie mógłbym się cieszyć z wszystkich sukcesów moich córek gdyby one nie uwierzyły w Chrystusa?
Z jednego głównego Powodu, poznać Chrystusa, uwierzyć w Chrystusa, to zyskać życie. Żyć bez znajomości Chrystusa, to być w stanie śmierci.
Bóg mówi, że żaden człowiek nie  może być zbawiony z powodu swoich grzechów. Na całej ziemi nie ma człowieka, który mógłby dzięki własnym wysiłkom wejść do nieba. Ap Paweł  w 1 liście do koryntian w 11 rozdz. powiedział: „Choćbym całe swoje ciało wydał na spalenie, na ofiarę i rozdał całe swoje mienie a nie miałbym miłości Chrystusa nic mi to, nie pomoże”
Nie możemy być zbawieni z powodu Bożych standardów świętości, nie możemy własnymi uczynkami, zasługami, poświęceniem, pobożnością zasłużyć sobie na Niebo. Ta osoba, która  dzisiaj przyjmuje chrzest właśnie, to zrozumiała, że nie może zrobić nic, by o własnych siłach wejść do Królestwa Bożego bo okup za dusze jest zbyt wielki. Nie możemy zrobić nic, bo oddzielają nas od Boga nasze grzechy, kłamstwa, pycha, niemoralność, nasze ja, egocentryzm. W takim stanie jeśli staniemy przed Bogiem zostaniemy potępieni dlatego, że do Królestwa Bożego nie wejdzie nic nieczystego.
I gdyby tylko na tym poprzestać byłaby to straszna tragedia, żyć w przekonaniu, że któregoś dnia będę musiał odpowiedzieć za swoje grzechy przed świętym i sprawiedliwym Bogiem i nie mam żadnego usprawiedliwienia.
Bóg widział nas stan i postanowił w swoim miłosierdziu uratować nas, postanowił posłać zbawiciela Jezusa Chrystusa, by poniósł śmierć na krzyżu za twoje i moje grzechy.
2 Koryntian 5:21  On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
Chrystus nigdy nie zgrzeszył, żył świętym bezgrzesznym życiem, nigdy nie skłamał, nie miał złych myśl, nie spędzał nie właściwie czasu, nie upijał się, każda Chwila jego życia była doskonała, w każdej sekundzie swojego życia był doskonale posłuszny Ojcu. A to wszystko w tym celu by mógł stać się doskonałą ofiarą za grzech. By grzech mógł zostać przebaczony ktoś musi za niego zapłacić. Jeśli uwierzysz w Chrystusa, w to że Jego życie było ofiarą za nasze grzechy, że On poniósł śmierć w twoje miejsce, to Jego zapłata stanie się twoja zapłatą, jego sprawiedliwość stanie się twoją sprawiedliwością, Jego świętość stanie się twoją świętością, a twoje grzechy zostaną przebaczone i będziesz miał otwarte drzwi do królestwa Bożego. Nie ma innego sposobu by okazać się sprawiedliwym w dzień sądu, nie ma innego sposobu by mieć odpuszczone grzechy tym jedynym sposobem jest wiara w Chrystusa.
Drodzy już niedługo nasze życie się zakończy, niektórzy z was umrą w ciągu najbliższych 20 lat lub szybciej inni w ciągu najbliższych 40 a za 100 lat nie będzie z nas tutaj nikogo. Nie ważne jak mocno się starasz uniknąć śmierci, nie ważne jako mocno walczysz w jaki sposób próbujesz się uchronić, to nie ma żadnego znaczenia. Cokolwiek byś robił, by uniknąć śmierci i tak jesteś skazany na porażkę. Dzień twojej śmierci jest dniem sądu, stajesz przed Bogiem i jeśli nie masz Chrystusa jeśli nie uwierzyłeś w Niego nie zaufałeś Mu i nie stałeś się Jego uczniem nie masz nic pozostaje ci tylko Bagaż twoich kłamstw oszustw i matactw, bagaż twoich grzechów.

To jest wielka prawda Nauczania Chrystusa, to czytamy dzisiaj w naszym tekście. „Bóg wyznaczył dzień kiedy będzie sądził świat sprawiedliwe przez Chrystusa”.
Zbliżamy się do dnia sądu:
Objawienie 20:11  I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było.
12  I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.
Na sądzie są wielcy i mali, królowie i słudzy, politycy i zwykli obywatele, twoi przyjaciele znajomi, sąsiedzi jesteś również i ty. Najistotniejsze jest, to na jakiej podstawie możesz zostać wpisany do księgi żywota.
1 Jana 5:12  Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota.
Do księgi żywota możesz zostać wpisany tylko w jeden sposób poprzez wiarę w Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chce cię zapytać czy masz Syna Bożego? Czy poznałeś Jezusa Chrystusa? Czy miałeś kiedyś chwilę upamiętania, gdy zdałeś sobie sprawę z tego, że Bóg jest żywy, że jesteś grzesznikiem i potrzebujesz przebaczenia grzechów, a to przebaczenie można znaleźć jedynie pod Krzyżem Golgoty? Czy w końcu przyszedłeś pod ten krzyż i pokutowałeś, płakałeś i prosiłeś o przebaczenie.
Bo dzisiaj jesteśmy świadkami właśnie takiego wydarzenia. Właśnie dlatego tutaj dzisiaj się spotykamy i mamy tą uroczystość by radować się z całym niebem, że kolejna osoba uwierzyła w Chrystusa i postanowiła naśladować Go w swoim życiu.
Pan Jezus powiedział:
Mateusza 11:28  Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.
Przyjdź dzisiaj do Chrystusa, uwierz w Jego Słowa, a trzymasz wspaniały dar zbawienia, odpuszczenie grzechów i życie wieczne. Przyjdź dzisiaj do Chrystusa byś nie został na sądzie potępiony za swoje grzechy. Przyjdź dzisiaj do Chrystusa, a w nim znajdziesz prawdziwy pokój i zwyciężysz śmierć. Amen


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń