czwartek, 5 marca 2015

Napełnienie Duchem Św.


Efezjan 5:18  I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha,
Mówiliśmy ostatnio, że chrzest Duchem Św. występuje jeden raz w życiu, wtedy gdy się nawracamy, gdy zostajemy zrodzeni przez Boga, napełnienie natomiast może wystąpić wiele razy. Ale najistotniejsze jest to, być żyć pełnią Ducha Św.
Dla chrześcijan Duch Św. jest tym co paliwo dla samochodu. Bez pełni Ducha Świętego nie można prowadzić zwycięskiego życia chrześcijańskiego. Dlatego Słowo Boże wzywa nas do chodzenia w Duchu Świętym i do napełniania się Duchem Świętym.
O pierwszych chrześcijanach często czytamy, że byli pełni  Ducha Św.
Zwróćmy na kilka tekstów dotyczących pierwszych chrześcijan Dz. Ap 6,3; 11,24; 13,52
Jaką wspólną cechę posiadali wspomniani chrześcijanie?

Jak być pełnym Ducha Św.
Zauważmy, że apostoł w Efez 5,18 nie mówi, żeby cały czas napełniać się Duchem Św. ale mówi żeby być pełnym. Każdy chrześcijanin już posiada Ducha Świętego, ale czasami nie pozwala Duchowi Św, przenikać swojego życia. Niekiedy myślimy o Duchu Św. w kategorii napełniania pustego naczynia aż do przelewu. Pawłowi natomiast chodzi o sytuacje gdzie przykładem może być posypanie solą potrawy,  gdy tak uczynimy sól przenika całą potrawę. Należy pozwolić Duchowi Świętemu przenikać nas, poddać mu się i pozwolić się Jemu prowadzić.
a.      Apostoł Paweł używa trybu rozkazującego więc bycie pełnym Ducha nie jest zaleceniem lecz nakazem.
b.      Następnie apostoł Paweł używa tego nakazu w liczbie mnogiej. Bycie pełnym Ducha nie jest tylko przywilejem niektórych chrześcijan, duchownych, czy bardziej oświeconych
c.       Czasownik ten jest użyty w czasie teraźniejszym, więc nie chodzi o napełnienie jednorazowe, ale ciągłe, cały czas chrześcijanin powinien chodzić w pełni Ducha Świętego
Zwróćmy uwagę na Efez. 4,30; 1 Tes 5,19
Jak możemy zasmucać i gasić Ducha Św. w naszym życiu?
Głównym powodem dla którego Duch Św. w życiu chrześcijanina jest przygaszony i zasmucony jest grzech i nieposłuszeństwo Bogu 1 Tes 5,21-22; Efez 4,31-32. Nie bez powodu gdy Ap. Paweł mówi o pełni i nie gaszeniu Ducha Św. pojawiają się ostrzeżenia przed grzechem.
Jakie rzeczy wymienia Paweł które przygaszają i zasmucają Ducha Św.?
ü  Gorycz, nieprzebaczenie
ü  Zemsta, uraza do kogoś.
ü  Wszelki gniew i złość na drugiego człowieka.
ü  Oczernianie i narzekanie na drugiego,  kłamstwo
ü  Wszelki rodzaj zła, nieczystość, kombinatorstwo itp.
Pomyśl o innych rzeczach w twoim życiu, które mogą powodować zasmucenie Ducha Bożego.
W jaki sposób odzyskać pełnie Ducha Św.
Jana 4,14; 7,38-39
Pełnie Ducha możemy odzyskać tylko w jeden sposób, prze pokutę i przyjście do Jezusa, wyznanie Mu wszelkiego grzechu, a On przywróci nam radość i z  naszego serca popłyną rzeki wody żywej. Jeśli zgrzeszyliśmy, jeśli upadliśmy powinniśmy jak najszybciej wyznać naszą winę i odwrócić się od grzechu.

Skąd możemy wiedzieć, że jesteśmy pełni Ducha Św.?
Efez 5,19-22; Kol 3,16
Przez jakie zachowania objawia się pełnia Ducha Św.?
ü  Przez rozmowy ze sobą o Bogu, Słowie  Bożym. Dzielimy się tym co przeżywamy z Bogiem, jak Bóg nas prowadzi
ü  Słowo Chrystusa mieszka w nas obficie, świadczy to regularnym studium biblijnym, regularnej modlitwie i mojej społeczności z Panem. Rozmyślam nad tym Słowem, zastanawiam się  na Jego treścią, rozważam je w sercu swoim, dzielę się Nim z innymi.
ü  Mam autentyczną nieskrywaną radość i pokój w sercu z tego powodu kim jest dla mnie Bóg, że jest Ojcem i co dla  mnie uczynił,  że mnie zbawił.
ü  Potrafię być Bogu za wszystko wdzięczny i potrafię mu dziękować za jego obecność za zbawienie, za zwycięstwo nad śmiercią, za rodzinę, przyjaciół, kościół (co w naszym życiu dominuje narzekania czy wdzięczność).
ü  Ulegamy jedni drugim nie wynosimy się nad siebie i nie poniżamy się. Osoba napełniona Duchem Świętym zawsze będzie wrażliwa na uczucia drugiego człowieka, brata siostry. Zawsze będzie rozważać jak się poczuje druga osoba, gdy powiem to lub tamto.
a.      Zauważmy również że w Biblii napełnienie Duchem Św. i Słowem Bożym występuje zamiennie. Osoby które tylko koncentrują się na Słowie mogą zaniedbać Ducha Św. i popaść w legalizm, te zaś które tylko koncentrują się na Duchu Św.  bez Słowa Bożego często popadają w zwiedzenie. Niekiedy ludzie twierdzą, że słyszą głos Ducha, a tymczasem to ich własne myśli.
b.      Bóg też napełniał swoje sługi Duchem Św. wielokrotnie, by pomóc im w służbie i wypełnieniu wyznaczonych zadań.
Zwróćmy uwagę na Dz. Ap 2,4; 4,31; 13,9; Łuk 3,21-22; Łuk 24,49; Dz Ap 1;8
W jakich sytuacjach Bóg napełniał Duchem w sposób szczególny?
Widać wyraźnie, że były to sytuacje służby, sytuacje jakiegoś zadania, które Bóg miał dla chrześcijan. Bóg wypełniał chrześcijan swoją mocą, by mogli sprostać obowiązkom, które im Bóg powierzał.
 Modlimy się o przebudzenie, czym jest przebudzenie? Przebudzenie jest właśnie wylaniem Bożego Ducha. Jest to czas kiedy Bóg w potężny sposób dotyka naraz wielu ludzi. 


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń