sobota, 28 marca 2015

Quo vadis?


Pan Jezus będąc na ziemi powiedział:
Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.
A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota wiecznego; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują”.
Ewangelia Św. Mateusza 7:13 – 14
Najważniejszym pytaniem, które można kiedykolwiek zadać jest to, którą drogą do nieba? Pan Jezus powiedział,  że  w życiu każdego człowieka są tylko dwie drogi które można obrać. Droga na zatracenie do piekła i droga do żywota wiecznego, nieba. Każdy człowiek podąża jedną z nich, nie ma czegoś pośrodku np. czyśćca.
Droga do nieba jest bardzo wąska ponieważ wiedzie tylko przez jedną osobę, Pana Jezusa Chrystusa. On powiedział „Ja jestem droga prawda i żywot nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie”
Ewangelia Św. Jana 14:6
Wiele osób próbuje dostać się do nieba innymi drogami, tzw. szeroką drogą o której mówił Pan Jezus. Niektórzy próbują zasłużyć na zbawienie swoimi dobrymi uczynkami inni pokładają nadzieje w kościelnych rytuałach, sakramentach i religijnych praktykach lub innych religiach jak buddyzm, Hinduizm czy Islam. Ale Bóg ustanowił tylko jedną drogę przez którą możemy wejść do żywota wiecznego, ta drogą jest osobista, szczera wiara w Pana Jezusa Chrystusa wyrażająca się w upamiętaniu i posłuszeństwie Jemu. Wszystkie inne drogi prowadzą za zatracenie wieczne.
W oczach Bożych każdy człowiek jest grzeszny i zasługuje na wieczne potępienie za swoje przewinienia. Ale Bóg zmiłował się nad nami i posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, by umarł na Krzyżu, w nasze miejsce, by nasze winy mogły być przebaczone. Jezus Chrystus umarł, został pochowany i po trzech dniach zmartwychwstał potwierdzając wszystkim, że jest jedyną drogą do nieba. Teraz wszyscy, którzy uwierzą w Pana Jezusa otrzymają przebaczenie grzechów, życie wieczne i dar Ducha Św. Na której ty jesteś drodze, wąskiej do żywota, czy szerokiej na potępienie? Wiele osób podąża szeroką drogą, a ty? Dokąd idziesz - Quo vadis? Bóg ustanowił drogę o której powiedział:
I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą, Nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi”.
Księga Izajasza 35:8
Dzisiaj możesz wejść na tą drogę zawierzając swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi przez szczerą modlitwę i chęć podążania w Jego ślady.


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń