wtorek, 15 września 2015

Studium doktryn biblijnych - Natchnienie Biblii

Materiały pomocnicze - Baptystyczne podstawy wiary - Harold Rawlings

Od wielu lat Biblia jest atakowana i poddawana ciągłej krytyce, że nie można jej ufać, że jest niewiarygodna, że nie przedstawia prawdziwych historycznych wydarzeń. Z tego też powodu wiele osób przestało Biblię traktować poważnie i uważają, że Biblia nie wiele różni się lub wcale od innych ksiąg. Jeszcze inni uważają ją tylko za księgę religijną, wyznaniową jednej z wielu religii na świecie. Popularna jest również opinia, że Biblia jest księgą starożytną w żaden sposób nie odpowiadającą na potrzeby dzisiejszego człowieka.
Wszystkie te pytania i krytyka wynikają z wątpliwości, czy Biblia pochodzi od Boga, czy jest jedynie ludzką księgą? Ja osobiście nie mam wątpliwości, że Biblia to Boże dzieło. Słowa Boga skierowane do człowieka w tym celu, by człowiek mógł poznać Boga, zbliżyć się do Niego i otrzymać od Boga przebaczenie swoich grzechów, które jest niezbędne by mieć nadzieje na życie wieczne. Słowa Boga zapisane w Biblii mają również moc przemiany ludzkiej grzesznej, upadłej natury. Na pierwszy rzut oka widać, że jest coś z nami nie tak, pragniemy pokoju, a mamy ciągłe wojny, chcemy być zdrowi, a to zdrowie niszczymy, chcemy miłości i być kochanymi, a nienawidzimy, chcemy akceptacji a innych odpychamy, chcemy społeczności, a się izolujemy. Widać, że jest w nas ludziach jakaś niszcząca siła, która nie pozwala nam być takimi jakimi chcielibyśmy być. Pod wpływem lektury Słowa Bożego, człowiek staje się inny, lepszy, bardziej wrażliwy na innych, bardziej miłosierny, staje się podobny Boga w Jego charakterze, w Jego myśleniu, w Jego postępowaniu. Dzieje się tak dlatego, że Bóg przez swoje Słowo zapisane w Biblii oddziałuje na nas, pobudza nas do dobrych zmian i wyposaża nas również w moc potrzebną do tego przeobrażenia się.
Zwróćmy uwagę co Biblia mówi sama o sobie
2Tymoteusza 3:16  Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
17  Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
Jak myślisz co to znaczy, że Biblia jest natchniona przez Boga?
W czym widać natchnienie Biblii?

Dowody na to, że Biblia pochodzi od Boga.
1.      W Biblii znajdujemy około 2500 proroctwo z czego około 2000 tys. już się wypełniło. Wiele proroctw zostało przepowiedzianych na wiele setek lat wcześniej zanim przepowiedziane wydarzenia miały miejsce np. Narodzenie Jezusa, upadek i powstanie królestw, rozproszenie Izraela, zburzenie świątyni Jerozolimskiej, uprowadzenie do Babilony, powstanie na nowo Izraela, powrót z rozproszonych ziem, eschatologiczne wydarzenia takie jak anomalie pogodowe, powszechna bezbożność, pomnożenie się chorób.
2.      Biblia była spisywana przez około 1500- 1600 lat przez ponad 40 autorów. A pomimo to uderza w nas jej spójność, ciągły ten sam temat o objawiającym się Bogu i zgubionym człowieku, którego Bóg ratuje. W odróżnieniu od innych ksiąg nie jest wymysłem jednego autora, który twierdził że otrzymał objawienie od Boga.
3.      W niezwykły sposób przetrwała do naszych czasów w niezmienionej formie choć często próbowano ją zniszczyć, zakazać jej czytania. Możemy być pewni, że mamy niemal ten sam tekst z drobnymi wyjątkami nie wypływającymi na zmianę przesłania, który wyszedł z pod ręki autorów (patrz rękopisy w Qumran)
4.      Setki tysięcy ludzi na przestrzeni wieków zostało przez Biblię przemienionych. Doświadczyło i doświadcza jej ożywczej mocy na sobie, przemieniała bezwzględnych morderców w miłujących ludzi, alkoholików w abstynentów, grzeszników w świętych ludzi i nadal to czyni
5.        Została wydana i przetłumaczona w największej ilości egzemplarzy i języków niż jakakolwiek inna księga. W ten sposób wypełniają się słowa Jezusa, że ta ewangelia będzie głoszona po całym świecie.
6.      Biblia jest autentyczna co do przekazu historycznego. Dzisiaj dzięki zaawansowanym badaniom archeologicznym wiemy już że Biblia nie zawiera zmyślonych miejscowości, państw, osób i wydarzeń. Kolejne odkrycia archeologiczne potwierdzają autentyczność Biblii np. Hetyci, przejście przez może czerwone i inne.
Natchnienie oznacza, że chociaż Biblię spisywali ludzie, to Bóg kierował tym procesem i nie spisywali co chcieli, ale to co Bóg włożył w ich serca i umysły. Tym samym możemy śmiało powiedzieć, że Biblia jest Słowem Bożym, a nie jaki twierdzą niektórzy „znajduje się w niej słowo Boże”
Jak myślisz co to znaczy, że Słowo Boga trwa na wieki Izajasza 40,18?
Słowa Boga nigdy nie przemijają zawsze mając tą samą moc i spełniają się. Nie ma znaczenia kiedy zostały wypowiedziane. Możemy być pewni że jeśli Bóg coś powiedział, to się wypełni. Dlatego Biblia też jest ponadczasowa. Zmieniają się poglądy, kultura, technika posuwa się do przodu, ale to nie przeszkadza Biblii przemawiać wciąż z tą samą mocą do kolejnego pokolenia. Dlatego, że człowiek potrzebuje wciąż tego samego, a Biblia na te ponadczasowe potrzeby odpowiada.
Co Bóg chce nam powiedzieć, gdy mówi że Jego słowo wykonuje zawsze tą pracę z którą go posyła Izajasza 55,10-11?

Zwróć uwagę co Bóg kazał uczynić Mojżeszowi Ks. Wyj 34,27; Wyj 17,14; Wyj 24,4; Pwt Prawa 31,9

Innym ważny fragmentem mówiącym  o natchnieniu jest 2 Piotra 1,20-21
Co Piotr mówi o Biblii?
Zwróć uwagę co prorocy już wcześniej przepowiadali 1 Piotra 1,11
Powiedz czym natchnienie nie jest? Natchnienie nie jest pozbawieniem człowieka jego własnego intelektu podczas przekazywania natchnienia jak np. pismo automatyczne w okultyzmie. Natchnienie nie jest pozbawieniem człowieka świadomości podczas jego otrzymywania jakimś typem zniewolenia. Wprawdzie Bóg dawał słowa czy przemawiał do człowieka niekiedy przez wizje, to jednak człowiek mógł odpowiadać na ten przekaz i nie był wyłącznie nic nieświadomym kanałem jak w przypadku spirytualistów.

Bóg zabronił dodawać cokolwiek innego do Biblii czego On nie przekazał pod groźbą wylania swojego gniewu na człowieka, który tak uczyni Pwt 12,38; Przyp Sal 30,6; Ob. 22,18-19.
Dlatego Biblia powinna być dla nas jedynym autorytetem w sprawach wiary, bo w niej znajduje się wszystko co jest potrzebne do życia i pobożności, ona może nas w pełni przygotować do Bożego dzieła.
Skłanianie się w stronę pozabiblijnych objawień skutkuje odejściem od Słowa Bożego i zejściem na manowce błędu.Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń