wtorek, 8 września 2015

Studium doktryn biblijnych - Jak Bóg objawia Samego Siebie?


Materiały pomocnicze -  Baptystyczne Podstawy Wiary – Harold Rawlings
Spotkanie pierwsze – tematy do omówienia:
    1.      W jaki sposób Bóg objawia samego siebie?
       a.      Biblia wyjątkowa księga –  Przedstaw argumenty za jej wyjątkowością i powiedz  na czym według ciebie polega jej niezwykłość? Dlaczego wciąż jest czytana przez miliony ludzi choć jest księgą starożytną i właściwie jak to co pisali starożytni autorzy może odnosić się do naszego życia?
b.      Dwa główne sposoby przez które Bóg objawia samego siebie.
Jak myślisz jak Bóg może objawiać samego siebie? Jak możemy się upewniać że istnieje?
·         Objawienie ogólne – Czy stworzenie dostarcza nam wystarczających argumentów na istnienie Boga? Przeczytajmy Psalm 19,1-6
Co Dawid dostrzega w otaczającym go świecie? Jak myślisz w jaki sposób można dostrzec w przyrodzie chwałę i wielkość Boga? Dlaczego często ludzie nie widzą wielkości Boga w świecie który ich otacza?
Jak Bóg nazywa tych, którzy nie dostrzegają Jego chwały i odmawiają mu istnienia Ps 14,1?
Pomyśl o tym, że pokarmy które spożywamy z otaczającej nas przyrody są zbudowane w taki sposób, że nie mamy problemu z tym, by ich przetrawić, a także również nam smakują. Czy byłoby to możliwe gdyby wszystko było dziełem przypadku?
- Krótkie omówienie teorii Ewolucji argumenty na jej niedorzeczność
Zwróć uwagę na słowa ap Pawła w Dz. Ap 14,16-17 – komu poganie powinny zawdzięczać możliwość spożywania pokarmów, czasy urodzajne, możliwość prowadzenia życia, coroczne cykle zborów i siewu, deszczu i słońca na niebie?
Przeczytaj List do Rzymian 1,18-20
Co ap. Paweł mówi o stworzeniu? Jakie jest przekonanie w sercu każdego człowieka? Co człowiek musi zrobić, by nie dać wiary temu objawieniu ogólnemu? Człowiek musi zaprzeczyć sobie samemu. Wszystko w nim krzyczy o chwale i wielkości  Boga. Człowiek jednak tłumi w sobie ten wewnętrzny głos. Nawet wojujący ateiści muszą zaprzeczać temu wewnętrznemu przekonaniu, że jednak Bóg istnieje.
Co się dzieje gdy człowiek odrzuca Boga, Jego prawa i Jego objawianie nie chcąc Boga uznać i oddać mu chwały? Bóg się gniewa, odrzucenie Boga prowadzi człowieka do moralnego zepsucia i do wypaczenia celu Bożego objawienia jakim było oddanie Bogu chwały. Człowiek jednak z powodu odrzucenia Boga zaczyna oddawać cześć stworzeniu, wizerunkom Boga, martwym przedmiotom i innym bożkom.
Objawienie ogólne jest wystarczające, by potępić człowieka dlatego jak mówi Paweł żaden człowiek nie ma nic na swoją obronę Rzym 1,20. Nie jest jednak wystarczające by Go zbawić, wszyscy są grzesznikami i wszyscy potrzebują oczyszczenia z grzechów. Jedyne źródło oczyszczenia o jakim mówi Biblia to żywa autentyczna wiara w Pana Jezusa Chrystusa Efez 1,7  Tyt_2:14; Heb 9:12-15; Heb 9:22; Heb 10:4-12; 1Pio 1:18-19; 1Pio 2:24; 1Pio 3:18; 1J 2:2; 1J 4:10; Obj 5:9; Obj 14:4
·         Objawienie szczegółowe
Objawienie szczegółowe obejmuje objawianie się Boga w historii w czynach zbawczych zapisanych w Biblii. Centrum objawienia szczegółowego jest przyjście Syna Bożego na świat, Jezusa Chrystusa.  
Biblia przekazuje nam wszystko co powinniśmy wiedzieć o Bogu i Jezusie Chrystusie, to co jest nam do zbawienia potrzebne.  Jan 21,25. Jednak nie wszystko o Bogu zostało zapisane w Biblii. Mamy wszystko co jest nam potrzebne, by Boga poznać, ale nie wszystko Bóg o sobie objawił. Bóg biblii jest Bogiem, którego można poznać, ale jest również niezgłębiony, niepoznawalny więc Bóg zawsze będzie dla nas pewną tajemnicą, nie do końca poznany. Na to by go poznawać chrześcijanie będą mieć całą wieczność i tak jednak nigdy w sposób ostateczny nie zgłębią Jego natury.
Ks. wyj 33,11; Liczb 123,6-8 Bóg przemawia do człowieka i prowadzi wyznaczając mu zadania Rodz 6,13; Rodz 12,1
Objawianie szczegółowe prowadzi nas do Chrystusa. To w Chrystusie mamy wszystko co jest nam potrzebne do zbawienia i pobożności i jedynie Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem i jedynie rzez Niego mamy przystęp do OjcaBrak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń