wtorek, 1 września 2015

Bohaterowie wiary – Przykład służby Ap. Pawła


Kim był Ap. Paweł?
Pochodził z Tarsu miasta w Cylicji dzisiejsza Turcja Dzieje Ap 21,39.
Tars był znaczącym miastem w owym czasie, szkoły w Tarsie cieszyły się dużą sławą.
O swoim pochodzeniu Ap. Paweł mówi w Filipian 3,5-7.
Posiadał obywatelstwo rzymskie od urodzenia Dz. 22,27-28. Nie jest jasne jak rodzice Pawła nabyli obywatelstwo Rzymskie, prawdopodobnie kupili je. Najprawdopodobniej Paweł wywodził się z bogatej rodziny na co wskazuje możliwość kupna obywatelstwa i dobrej edukacji. Przybył do Jerozolimy jako młody człowiek uczyć się w najlepszej szkole żydowskiej w tamtym czasie Dz 22.3. Przez pewien okres był prześladowcą kościoła, świadek i pomocnik w ukamienowaniu Szczepana Dz 7,58 Dz 22,20; Dz 22,4

Przeczytajmy w jakich okolicznościach Ap Paweł został powołany do służby Dz. 9,1-9
Zwróć uwagę w trakcie wykonywania jakich obowiązków Bóg powołał Pawła?
Co Bóg chciał osiągnąć przez powołanie Ap. Pawła Dz 9,15?
Jak Ap. Paweł odpowiedział na to wezwanie Dz 26,19-20? Co my powinniśmy czynić gdy Bóg powołuje nas do służby?

Zwróć uwagę jak oceniał Ap. Po swoim nawróceniu życie sprzed nawrócenia Filipian 3,7—11?
Jak myślisz dlaczego Paweł wszystko uznał za śmiecie w porównaniu z Chrystusem?
Jakie rzeczy dzisiaj mogą nam przeszkadzać w służbie Chrystusowi lub powstrzymywać nas przed owocnym życiem dla chwały Chrystusa?
Co przede wszystkim postanowił odrzucić Paweł Filip 3,9?
Zastanówmy się, czy są takie rzeczy w naszym życiu z których się chlubimy i jesteśmy z nich dumni, ale w oczach Chrystusa są bezwartościowe, a nawet nam przeszkadzać w pełnym zaufaniu Panu Jezusowi?

Na czym skupił Paweł swoją służbę a co pomijał 1 Koryntian 2,1-5
Jak myślisz dlaczego Paweł uznał za najważniejsze głosić Chrystusa ukrzyżowanego, a nie np. cuda, znaki, uzdrowienia, wizje, proroctwa, pomoc charytatywną, politykę, rewolucje, filozofie czy inne rzeczy?  Przeczytaj Rzym 1,16 Co jest mocą Bożą zbawiającą człowieka?

Jakie były Efekty służby Ap Pawła? Rzym 15,15-20
Czym się zajmował w pierwszej kolejności?
Jak przyznawał się do niego Bóg podczas jego służby?

Zwróć uwagę jakie cierpienia dla Ewangelii znosił Ap Paweł 2 Kor 11,23-31; Dz 14,19; Dz 21,30-32; Dz 16,22-23?
Jakie cierpienia i niewygody ty byłbyś w stanie ponieść dla sprawy ewangelii?

Jaki był główny cel życia ap Pawła Dz. 20,24;
Co to znaczy że ap. Paweł nie przywiązywał wagi do swojego życia?
Jak myślisz co chciał przez to powiedzieć, gdy wyrzekła słowa, że o życiu jego mówić nie warto?
Jak myślisz czy ap Paweł martwił się tym, że niczego się nie dorobił na tym świecie i nic nie posiada, proszę uzasadnij swoją odp.?
Przeczytaj 2 Tym. 4,6-8 i powiedz z czego cieszył się Ap. Paweł wiedząc, że nadchodzi jego śmierć
a.      Cieszył się z tego że bojował dobry bój – jak myślisz co to znaczy? Jak my dzisiaj mamy bojować dobry bój dla Chrystusa? 2 Tym 2,3-4; Łuk. 8,14
b.      Cieszył się z tego że biegu dokonał – jakiego biegu dokonał Paweł  1 Kor 9,24-27? Jak my mamy dzisiaj biec dla Chrystusa? Co to znaczy nie dokonać biegu według Pawła 1 Tym 1,18-19
c.       Cieszył się z tego, że wiarę zachował – co to znaczy że ap. Zachował wiarę? Jak my mamy zachowywać wiarę 1 Tym 6,20-21; 1 Tym 6,8-12; Judy 1,3-4. Jak można utracić wiarę?

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń