sobota, 23 stycznia 2016

Chrystus równy Bogu Ew. Jana 5,17-23


Dzisiaj zajmiemy przede wszystkim Boskością Pana Jezusa i powiemy sobie też o tym, że jeśli wierzymy w Chrystusa został z nas zdjęty wyrok potępienia i nie staniemy przed potępiającym sądem Boga, ale przeszliśmy ze śmierci do żywota.

    1.      Jezus równy Bogu w działaniu

Dlaczego Żydzi chcieli zamordować Pana Jezusa Chrystusa wiersz 18?
A w jaki sposób Pan Jezus wcześniej czynił się równym Bogu?
Jezus naraził się Żydom, bo rościł sobie prawo do szabatu. Chociażby w tedy kiedy, kazał wziąć łoże choremu którego uzdrowił i kazał mu chodzić w sabat.
A skąd się wziął szabat? Oczywiście szabat wziął się od Boga, to Bóg nakazał przestrzegać Żydom Szabatu. Sokoro Jezus zmieniał ustanowienia Szabatu czynił siebie Bogiem, bo tylko Bóg mógł zmienić Szabat.
Też Jezus wypowiadał takie słowa jak w Jana 5,17 jak myślisz co one oznaczają?
Jezus mówi, że szabat nie powstrzymuje Go przed pracą jak nie powstrzymuje Boga. Czy Bóg w Szabat odpoczywa? Oczywiście nie Szabat został ustanowiony dla człowieka, człowiek miał przestrzegać tego przykazania. Bóg pracuje i czuwa codziennie, tak wiec Jezus mówi, że Jego ojciec działa i w Szabat, stąd i On działa jak Bóg Ojciec Jan 5,17
Przeczytaj Ew. Marka 2,27-28

To nie jest jedyny raz w Ew. Jana kiedy Żydzi próbują Go zabić za to, że czyni się równym Bogu Jana 10,32-33
Żydzi rozumieli to doskonale, że wypowiedzi Jezusa są tak odważne, tak jednoznaczne, tak dalekie od wypowiedzi zwykłego człowieka, że aspiruje do bycia Bogiem.
Gdy my porównujemy się z kimś, to z kim się porównujemy?
Oczywiście porównujemy się z innymi ludźmi, ale nie porównujemy się z Bogiem, bo wiemy że do Boga wiele nam niedostaje. A zobaczmy że Jezus porównywał się do Boga (w 18.24).
Czy w ogóle znacie, czy słyszeliście o kimś kto twierdziłby, że jest Bogiem? To więc ktoś twierdzi , że jest Bogiem. Co musiałby zrobić człowiek byśmy w ogóle brali pod uwagę takie twierdzenia?
Co zrobił Jezus, by potwierdzić swoją boskość?
Chodził po wodzie, uzdrawiał ludzi, panował nad pogodą, rozmnażał żywność, znał wszystkie myśli ludzkie, przemieniał się w jaśniejącą postać, wskrzeszał ludzi z martwych, miał tak błyskotliwe odpowiedzi, że żaden człowiek nie mógł sprostać Jego mądrości, sam wstał z martwych.
Czy to są wystarczające świadectwa świadczące o Jego boskości?
Gdyby Jezus nie był Bogiem, byłby największym bluźniercą i oszustem jaki kiedykolwiek chodził po tym świecie. Gdyby Pan Jezus nie był Bogiem, byłby mistrzem przekrętu, bo nikomu na świcie, nie udało się nigdy przekonać tak wielu ludzi do tego, że jest się Bogiem, będąc jednocześnie człowiekiem.
Jak myślisz dlaczego wiele osób jest w stanie zaakceptować Pana Jezusa jako dobrego nauczyciela, przewodnika, moralistę, wzór, ale nie mogą Go zaakceptować jako Boga?

Tak więc odnośnie Pana Jezusa właściwie mamy tylko dwie opcje jakie?
Albo był rzeczywiście Bogiem jak o sobie mówił i czyny które czynił o nim świadczyły, albo był oszustem i bluźniercą.
Tak więc twierdził w Jana 5,17 że jest równy Bogu w pracy, Bóg działa i On działa pomimo Szabatu
2.       Jezus równy Bogu w mocy

Co zrobił Chrystus gdy żydzi próbowali go Zabić (w. 19)?
Co zrobiłby każdy racjonalny człowiek gdy miał takie naciski jak miał Chrystus?
Oczywiście by się wycofał, a tymczasem Jezus jeszcze podkręca atmosferę.
On mówi że żydzi nie mogą Go oskarżać o łamanie Szabatu, dlaczego?  Jeśli oskarżają Jego musieliby i Boga oskarżyć, bo On czyni to samo co Ojciec ( w. 19)

Zamiast Jezus przyjść oskarżenie o swojej winie robi coś zupełnie odwrotnego. On mówi, że teraz żydzi są bluźniercami, bo zabraniają Bogu działać w Szabat. Kim w ogóle są że uzurpują sobie taką władzę?
Przeczytaj i zastanów się nad tymi wersetami. Kim według ciebie jest Chrystus?
 Jana 10,30; Jana 1,2-2; Jan 5,23; Jan 8,58; Jana 14,9; Jan 16,15; Jan 17,10; Tytus 2,13; 1 Jan 5,20

Dalej Pan Jezu mówi, że jest jedno z Ojcem w miłości.
Jak mocno Ojciec Kocha Syna (w. 20)?
Bóg tak mocno miłuje syna, ciepłą bliską miłością, że wszystko oddał w Jego ręce, że ukazuje mu wszystko. Chrystus nie jest w niewiedzy, co do wszystkich dzieł Bożych. Bóg nie ma przed synem żądnych tajemnic. Jedność między Ojcem a synem jest doskonała.
Teraz pomyślmy chwilę że Pan Jezus wie wszystko to co Bóg? Wie wszystko o wszechświecie, o świecie, o wszystkich stworzeniach. Pan Jezus zna też każdego człowieka na ziemi i wie co jest w Jego sercu. Wie co przeżywamy z czym się zmagamy, jakie są nasze pragnienia, marzenia i plany. Zna również najskrytsze nasze tajemnice i wzywa na do siebie byśmy w Niego uwierzyli i chce nadać naszemu życiu sens i cel.

Jak myślisz co Jezus miał na myśli, mówiąc że Ojciec ukaże Mu jeszcze większe dzieła niż te (w 20)? Tymi dziełami są zmartwychwstanie, wstąpienie do Nieba i jego późniejszy powrót kiedy ustanowi swoje niezniszczalne królestwo na wieki wieków. Królestwo do którego przyjmie wszystkich tych, którzy Mu zaufali.

3.      Jezus równy Bogu we  władzy (w 21-22)
Jaką moc ma Pan Jezus?
Pan Jezus ma taką samą moc jak Bóg, On odradza nas duchowo, on podnosi nas za martwych gdy przyjdzie dzień zmartwychwstania. Wierzmy w Niego, zaufajmy Mu z całego serca, a się nie zawiedziemy. Pan ocali nasze życie, bo każde życie, które nie zaufało Panu pójdzie na zatracenie do piekła, ale nie zawiedzie się ten, który zaufał Chrystusowi.
On powiedział że może dać tym którzy uwierzą w Niego życie fizyczne i życie duchowe Jana 5,28; Jan 10,10
Filipian 2,5-7; Kolosan 1,15-20

4.      Jezus równy z Bogiem co do Suwerenności (w 21)
Ale jak myślisz skoro Bóg ożywia tych których chce i Chrystus ożywia tych których chce, czy może być kiedykolwiek między nimi konflikt? Nie Oni są doskonali w jedności. Zawsze Syn ożywia tych których chce Ojciec i Ojciec ożywia tych których chce Syn. Jan 6,37
5.      Jezus jest równy Bogu w sądzie
W Starym testamencie często czytamy, że to Bóg jest sędzią całej ziemi Rodz. 18,25; Psalm 9,8, a tutaj czytamy że Chrystus będzie sądził świat. To samo czytamy w Mateusza 16,27 i Mat 25; Dzieje Ap 17,31
Wyrok Chrystusa o człowieku jest jednoznaczny z wyrokiem Bożym. Myśli Chrystusa o człowieku są myślami Bożymi, słowa Chrystusa o człowieku są słowami Boga.
Twierdzi, że równa się osobiście, równa w pracach, równa w mocy i władzy, równi w wyroku i równi pod honorowym

6.      Jezus równy Bogu w czci (w. 23)
Drodzy nie możemy podobać się Bogu omijając Pana Jezusa Chrystusa, nie chwaląc Pana Jezusa i nie okazując posłuszeństwa Panu Jezusowi Chrystusowi.
Nie możemy podobać się Bogu gdy umniejszamy osobę Pana Jezusa? Gdy umniejszamy osobę Pana Jezusa czynimy grzech przeciw pierwszemu przykazaniu, nie będziesz miał innych Bogów obok mnie (Ks. Wyj 20,1).
Jak możemy umniejszać osobę Pana Jezusa?
Spójrz na wersety Mat 14,33; Mat 28,9; Jan 9,38; Obj 15,13
Jaki jest jedyny sposób by zadowolić Boga Jana 3,36?
Nawet jeśli teraz nie wszyscy czczą Jezusa, to któregoś dnia wszyscy będą musieli, czy tego chcą czy nie Jemu się pokłonić Filipian 2,10-11.
Drodzy nie czekajmy do dnia sądu, by nasze kolana zgięły się przed Jezusem. Wtedy dla wielu będzie już za późno. Uczyńmy to dzisiaj, dzisiaj oddajmy Mu chwałę i cześć, by nas mógł uczyć swoich dróg i obdarzył nas życiem wiecznym. 

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń