piątek, 15 stycznia 2016

Ludzkie tradycje usuwają Boże Słowo i zniewalają ludzi. Ew. Jana 5,1-18


Drodzy będziemy się starali omówić ten fragment i wyciągnąć z niego kilka wniosków.
Widzimy wyraźnie, że od tego rozdziały opór wobec Pana Jezusa wzrasta wśród Faryzeuszy i uczonych w piśmie. Już w drugim rozdz. jak Pan narobił zamieszania w świątyni, znienawidzili Go. Teraz znienawidzili go jeszcze bardziej z tego powodu, że nie postępował według ich zasad. Ale zanim sobie więcej o tym powiemy zwróćmy się do tej historii.
Pan Jezus udaje się na święto. Nie wiemy dokładnie jakie to było święto, ale w Izraelu były trzy święta w których każdy Izraelita musiał uczestniczyć, Pasch, Święto Żniw lub święto pięćdziesiątnicy i święto namiotów. I Jezus był na jednym z tych świąt.
Prawdopodobnie to było blisko świątyni i było tam coś w rodzaju basenu. Wtedy w Jerozolimie w wielu miejscach były miejsca do oczyszczenia się kąpieli. Tam spotyka człowieka przy sadzawce Betezda, który choruje od wielu lat od 38. Prawdopodobnie na jakąś chorobę związaną z poruszaniem się.
W 7 wierszu ten człowiek mówi,. Że nie ma nikogo kto mógłby go wrzucić do sadzawki by został uzdrowiony.
Siedział on przy sadzawce bo jak mówi Jan od czasu do czasu stępował anioł do sadzawki i kto do niej wszedł został uzdrowiony. Prawdopodobnie owa woda miała jakieś lecznicze właściwości, może było to jakieś źródło. I gdy człowiek zanurzył się w nim otrzymywał ulgę w swoich cierpieniach. Dodam tylko, że w najstarszych manuskryptach, nie ma tego wiersza, że anioł stępował do sadzawki i niektóre przekłady Biblii nie zawierają tego wiersza. W każdym razie ci chorzy leżeli tam bo wierzyli, że gdy wejdą do tej wody zostaną uzdrowieni.
Spróbujmy teraz scharakteryzować sobie tego uzdrowionego człowieka. Co możecie o nim powiedzieć patrząc na jego stan i na jego wypowiedzi.
ü  Był to człowiek chory od wielu lat, dokładnie od 38
ü  Wiemy że chciał być zdrowy, ale nie mógł się dostać do sadzawki o własnych siłach. Czyli nie miał żadnej nadziei na zdrowie.
ü  Wiemy też o nim, że stracił nadzieje, leżał tam wprawdzie ale nie wierzył, że jest jakaś pomoc dla niego (7)
ü  Też nikt nie chciał mu pomóc w dotarciu do tej sadzawki, ani rodzina, ani znajomi, ani też ci którzy tam leżeli. Myślę że to doskonale oddaje obraz tego świata. Gdy masz prawdziwe kłopoty, gdy jesteś na dnie świat nie wyciągnie do ciebie ręki. Wszyscy zajmują się sobą.
ü  Możemy powiedzieć, że sytuacja tego człowieka była opłakana. Samotny, nikt mu nie chciał pomóc, cierpiał od wielu lat.
Jednak gdy Jezus przyszedł zauważył go, że od wielu lat choruje. To pokazuje, że Bóg widzi najbardziej cierpiących ludzi. Bóg widzi  tych którzy zmagają się z różnymi dolegliwościami z samotnością z odrzuceniem, cierpią samotnie. I Bóg jest miłosierny dla tych ludzi, gdy ludzie do niego wołają, gdy pragną pomocy a nie ma kto im pomóc, Bóg ich nie pozostawia.
Zwróćmy uwagę na kilka wierszy odnośnie miłosierdzia Boga Ps 86,15; Ps 145,8-9. I Jezus taki był. On żałował ludzi gdy cierpieli, gdy działa im się krzywda, gdy byli chorzy.
Nigdy nie możemy myśleć, że Bóg zapomina o nas gdy cierpimy, że Bóg nie interesuje się nami, że Bogu na nas nie zależy, że Bóg na nie pomorze.
Takie myślenie to diabelskie kłamstwo. A ile takich oskarżeń pojawia się w kierunku Boga. Ile ludzi dzisiaj mówi, że Bóg ich nie kocha bo nie chce im pomóc. Prawdą jest, że Bóg nie zawsze pomaga nam w tej samej chwili kiedy Go prosimy. Ale jeśli Go prosimy i wołamy do Niego bez pomocy na nie zostawi i nadejdzie w odpowiednim czasie. Nie dajmy się oszukać, że Boga nie interesuje co przeżywamy. Często z ludźmi tak jest, ludziom zależy na sobie. Bóg jednak jest miłością, a miłość działa na rzecz drugiego.
I Jezus podchodzi do niego, pyta się go czy chce być zdrowy rozmawia z nim i w końcu go uzdrawia.
Jak myślisz dlaczego Jezus zapytał się go czy chce być zdrowy, czy to nie było oczywiste?
Przypomnę że szabat był dniem nakazanym przez prawo mojżeszowe, dniem w którym nie można było wykonywać żadnej pracy. Prawo nakazywało, że kto łamie szabat niech poniesie śmierć. Żydzi jednak zaostrzyli bardzo przepisy szabatu i uczynili z niego legalistyczny dzień, gdzie nawet regulowali jaki ciężar picia w naczyniu mogłeś podnieść lub ile miodu. W Bożym rozumieniu Sabat miał być dniem w którym człowiek powstrzyma się od swoich codziennych obowiązków i poświęci czas na społeczność z Bogiem

Z Ew. wynika że Pan Jezus specjalnie łamał uzdrawiał w szabat. Jak myślisz dlaczego? Łuk 13,10-17 Mk 3,1-5. W naszym tekście nawet nakazał celowo człowiekowi nosić łoże co w szabat było zabronione (w 8)
Jezus występował przeciw religijnym legalistycznym przepisom, które nie pochodziły od Boga, ale były wymyślane przez ludzi. I zmuszano ludzi do przestrzegania tych przepisów twierdząc, że w ten sposób podobają się Bogu. Po prostu Jezus występował przeciw ludzkim tradycją wymyślonym przez człowieka.
 Zwróć uwagę na Mk 7,11-13.
Dlaczego ludzkie przepisy są złe i nie podobają się Bogu?
ü  Unieważniają Słowo Boże
ü  Nakładają na ludzi ciężary, których Bóg nie wymaga i w ten sposób wykrzywiają Boży obraz
ü  Nie dają prawdziwej relacji z Bogiem, ale oszukują człowieka że ma taką relację, a tymczasem nie ma.
ü  Odbierają ludziom pieniądzem godność i zdrowie.
Wymień jeśli znasz jakieś przepisy z twojego środowiska które przedstawiane są jako przykazania Boże, a tymczasem są tylko ludzkim nakazem?
Skąd możemy się dowiedzieć, które przykazania Bóg od nas wymaga, a które są nakazane przez ludzi? Tylko Słowo Boże pozwala nam ustrzec się przed ludzkimi nakazami. Znając dobrze Słowo Boże możemy odróżnić ludzki przepis od Bożego przykazania.

Zobacz również do czego prowadzą ludzkie przepisy zamiast miłości do Boga i przestrzegania jego przykazań? Jana 5,10-13.

ü  Ludzkie religijne przepisy i ludzie którzy stoją na ich straży nie mają miłosierdzia dla człowieka, ale dbają tylko o religijny system i by wobec tego systemu okazać się sprawiedliwymi, bo ten system gwarantuje im dochody i utrzymanie.
ü  Ludzkie religijne przepisy pozbawiają ludzi szczęścia z obcowania z Bogiem i nie pozwalają cieszyć z wyzwolenia bliźnich. Faryzeusze nie cieszyli się, że chory został uzdrowiony, ale interesowało ich tylko że ktoś złamał w ich mniemaniu szabat.
ü  Ludzkie religijne przepisy pozbawiają ludzi pieniędzy.
ü  Ludzkie religijne przepisy prowadzą do legalizmu, rutyny rytuałów i nie uczą kochać Boga.
ü  Ludzkie religijne przepisy związują człowieka i nie pozwalają dostrzec prawdy, jak faryzeusze nie widzieli uzdrowionego. Również zamykają naprawdę, bo człowiek twierdzi że ją zna.
ü  Ludzkie religijne przepisy oddalają od samodzielnego myślenia i szukania Boga w Biblii.
ü  Ludzkie religijne przepisy zawężają działanie Boga i ograniczają go do wymyślonych przez człowieka rama.
ü  Ludzkie religijne przepisy dają władzę nad ludzkimi duszami ludziom, którzy stoją na ich straży.
Później Pan Jezus jeszcze raz spotyka tego uzdrowionego człowieka w świątyni i przykazuje mówi, by nie grzeszył więcej by cos gorszego Go nie spotkało (w 14).
Jak myślisz dlaczego Jezus tak powiedział?
Jak myślisz czy ludzkie choroby mają coś wspólnego z grzechem?

Musimy zdawać sobie sprawę, że czasami tak może być, że Bóg może dopuścić do choroby człowieka w wyniku nieposłuszeństwa Bogu. Kiedy grzeszymy, Bóg może nas zdyscyplinować przez chorobę zwróć uwagę na 1 Koryntian 11,27-32.
Ale nie zawsze tak jest. Bóg może dopuszczać do choroby, by okazać na człowieku swoją chwałę Jana 9,3.
Innym razem choroba może być naturalna koleją rzeczy, wszyscy chorujemy i wszyscy się starzejemy. Jest to spowodowane upadkiem w grzech całej ludzkości. Tak więc, chorób nie unikniemy, ale powinniśmy bać się Boga i nie grzeszyć, by nie podlegać pod jego sąd, który może się wyrażać w postaci choroby.
Najważniejsze byśmy pamiętali, że grzech prowadzi nas do piekła. I przed tym ostrzega Jezus uzdrowionego, by nigdy już nie grzeszył, bo może spotkać go cos gorszego. Ktoś, kto nie chce się upamiętać i cały czasz grzeszy w końcu trafi do piekła, a to jest o wiele gorsze niż jakakolwiek, choćby najdłuższa choroba(w.14).

Co robi jeszcze fałszywa religia (w 16)
ü  Fałszywa religia nienawidzi prawdziwej i nienawidzi prawdy.
ü  Fałszywa religia prześladuje tych którzy wierzą w sposób Boży i chce ich podbić w niewole.
ü  Fałszywa religia jest zła z powodu wolności Bożego człowieka jaką ma w Chrystusie.

Jezus jest równy Bogu Jan 10,30; J 1,1-2; Mat 1,23; Jan 20,28; Rzym 9,5; Tytus 2,13

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń