piątek, 9 września 2016

Studium Listu Pawła do Efezjan 5,1-14


Ten dzisiejszy fragment możemy podzielić na dwa tematy
    1.       Efez 5,1-7 Życie w miłości
    2.      Efez 5,8-14 Życie w światłości

5,1
Paweł dalej zajmuje się praktyczną stroną chrześcijaństwa i wzywa do naśladowania Boga (Mat 5,44-48; 1 Piotr 1,15-16).
Powiedz jak moje naśladowanie Boga pomaga innym uwierzyć w Chrystusa?
Podstawą do naśladowania Boga ma być przykład bogobojnego życia Pana Jezusa Chrystusa (Hebr. 12,2).
5,2
Pan Jezus Chrystus dał nam najlepszy przykład ofiarnego życia jakie mamy prowadzić w tym świecie (Filip 2,8).
Jak myślisz dlaczego ofiarne życie sprawa nam trud i jest dla nas nie lada wyzwaniem?
5,3
Musimy być świadomi, że nowe narodzenie zmieniło nasze serce, ale nie pozbawiło nas możliwości grzechu. Dlatego diabeł atakuje nas, by zniszczyć i osłabić to nowe życie które się w nas poczęło z Boga. Diabeł chce byśmy wciąż żyli starym życiem na wzór tego świata a nie Pana Jezusa, więc zachęca nas do nierządu, wszelkiej nieczystości i chciwości w tych sprawach. Grzech pozbawia nas mocy i radości ze zbawienia jakie dał nam Pan.
Zwróć uwagę że jedną z najbardziej zniszczonych przez grzech sfer ludzkiego życia jest sfera seksualna? I wciąż nie dosyć ludziom tego świata pomnażania nieczystości w tej dziedzinie. Wymyślają coraz to nowe sposoby grzeszenia i szerzenia nierządu.

Jeśli chodzi o sferę rozpusty i wszelkiej nieczystości nie powinno być to obiektem żartów chrześcijan i nie powinniśmy rozmawiać o tych sprawach w taki sposób by umniejszać wagę ich grzeszności.
5.5
Jeśli ktoś jest szczególnie zainteresowany sprawami nieczystości, sprośnych dowcipów i uważa że wszystko jest porządku, to na co wskazuje taka postawa? (1 Kor 6,9-10)
5,6
Pomimo wyraźnych stwierdzeń w Słowie Bożym, że ludzie którzy trak żyją Królestwa Bożego nie odziedziczą istnieją osoby, które umniejszają wagę tych ostrzeżeń i zwodzą wierzących że taki sposób życia jest w jakimś stopniu akceptowany przez Boga.
Jakie argumenty przedstawia świat (czasami i kościół, o zgrozo) że grzeszący i tak będą zbawieni?

W związku z tym kiedy są uzasadnione wątpliwości że jestem odrodzonym przez Boga człowiekiem?
Co otrzymają osoby, które wyłącznie udają chrześcijan?
Nie możemy zapewniać o Zbawieniu wierzącego, który notorycznie grzeszy i nie wyraża skruchy. Tak postawa świadczy, że ktoś taki nigdy na nowo się nie narodził.
5,7- 11
Chrześcijanin nie powinien się zadawać z ludźmi w celach towarzyskich, którzy żyją w nikczemny sposób. Nasze wszelkie relacje powinny być podporządkowane Chrystusowi.

Jak myślisz co to znaczy, że kiedyś wierzący byli ciemnością, a teraz jesteśmy światłością?
Tutaj apostoł Paweł mówi o prowadzonym stylu życia, że kiedyś chrześcijanin przed swoim nawróceniem prowadził życie upadłe, w grzechach  teraz po swoim nawróceniu ma prowadzić życie prawe, dobre, które Bogu się podoba (1 J 1,5-7)
Życie prowadzone w ciemności jest życiem na wzór władcy ciemności (Efez 6,16).
Oczywiście chodzi o szatana i złe upadłe duchy, które sprzeciwiają się Bogu. Diabeł rządzi sferą nieposłuszeństwa Bogu (Łuk 22,53)

wiersz 9
(Gal 5,22-23)
 Człowiek chodzący z Chrystusem nabiera moralnej doskonałości.
Postępuje sprawiedliwie w swoim życiu w stosunku do ludzi i do Boga.
Jest szczery i prawdomówny, można na nim polegać.

Co różni wierzącego w Chrystusa będącego w światłości od człowieka żyjącego w ciemności?

5,10
Ci którzy chodzą w światłości mają czysty niezmącony umysł i wiedzą co jest miłe Panu, co się Bogu podoba. Poznają Boga coraz lepiej i wola Boża jest dla nich jasna, a Bóg daje im się poznać lepszy i głębszy sposób (Rzymian 12,1-2)

Nieumiejętność rozróżniania Bożej woli bierze się z niedojrzałości duchowej.

Jak myślisz dlaczego możemy nie wiedzieć i nie rozumieć jak ważne jest wykonywanie Bożej woli?

Czego my szukamy w życiu, co jest dla nas ważne czy to co jest miłe Panu Bogu?

5,11
Jaki powinien mieć chrześcijanin stosunek do uczynków ciemności.
Powinien trzymać się od nich z daleka.
Powinien je karcić, obnażać je i piętnować szczególnie w kościele i w swoim środowisku.
 Judy 1,23; 2 Kor 6,14-17;

5,12
Charakter niektórych grzechów jest tak okropny i tak obrzydliwy, że nawet ich wspominanie i opowiadanie może zanieczyścić umysły chrześcijan.

W tym kontekście zwróć uwagę jak bardzo ważne jest to co my oglądamy, czego słuchamy, o czym rozmawiamy, co czytamy. Jeśli oglądamy i słuchamy brudne rzeczy i umysł będzie brudny. Jeśli słuchamy i oglądamy dobre rzeczy i umysł będzie czysty Przysłów 4,23.
5,13
Wszystkie grzechy wychodzą dzięki światłu, to Słowo Boże jest pochodnią i światłem dla naszych nóg i dzięki niemu odkrywamy grzech. (2 Tym 3,16-17; Psalm 119,130; Psalm 119,105; Przyp. 6,23)

5,14
Do czego Paweł wzywa w 14 wierszu?
Paweł wzywa do nawrócenia, do upamiętania. Jeśli jeszcze ktoś nie poznał Chrystusa i prowadzi bezowocne życie już czas, by to przestał czynić, bo Chrystus objawił się i zajaśnieje każdemu, który postanowi w niego uwierzyć.

Jak myślisz jaki może być problem w ludziach, którzy mówią że wierzą w Chrystusa, a pomimo to Chrystus im nie jaśnieje, nie stał się ich Zbawicielem i celem w życiu?

Co się stanie gdy człowiek zobaczy w Chrystusie swego Zbawiciela?
 Znajdzie sens życia
Znajdzie przebaczenie i odpuszczenie grzechów
 Powstanie z martwych w sensie duchowym i cielesnym. Zacznie prowadzić owocne życie dla Boga.
Chrystus stanie się dla Niego rdzeniem życia Jana 7,38; Jana 4,14.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń