piątek, 30 czerwca 2017

3. Jak wzrastać w społeczności z Bogiem - kaloryczny posiłek


Drodzy dzisiaj powiemy sobie o kolejnej rzeczy, która jest niezbędna by wzrastać w Chrystusie. Jest nią karmienie się Słowem Bożym. Regularne czytanie, rozważanie i rozmyślanie nad Bożym Słowem to kamień milowy w życiu chrześcijanina. Jeśli ta ważna dziedzina naszego chrześcijańskiego życia jest zaniedbywania, to bardzo szybko, przełoży się to na nasze życie duchowe i cielesne.
To właśnie moc Bożego Słowa odradza nas ku nadziei żywej i niezniszczalnej jaką jest obietnica żywota wiecznego. Później na tej drodze Słowo Boga ciągle nas wzmacnia i posila rozpalając naszego ducha, do społeczności z Bogiem. Zmienia ono także swoją mocą nasz charakter, poglądy, podejście do codziennych spraw i nasze opinie na wszystko co nasz otacza. Jeden z wielkich autorytetów Kościoła Św. Hieronim żyjący w IV w. mający głęboką miłość do Słowa Boże napisał, że „nieznajomość Pisma Św. jest nieznajomością Chrystusa”. Jeśli ktoś nie zna Słowa Bożego, nie pragnie się nim karmić, nie interesuje się nim, to w rzeczywistości nie zna Boga i Bóg go nie interesuje.
Zwróćmy uwagę co powiedział Pan Jezus na ten temat:
Jan 8:47  Kto jest z Boga, słucha słów Bożych. Wy nie słuchacie dlatego, że nie jesteście z Boga.
Co czyni człowiek, który kocha Boga?
Co czyni człowiek który nie ma w sobie miłości do Boga?

Teraz zobaczmy co Słowo Boże mówi o konieczności karmienia się nim.
Ew. Mateusza 4,2-4
Co Pan Jezus powiedział do szatana o Słowie Bożym?
Jak porównanie Słowa Bożego do chleba pozwala nam lepiej zrozumieć jaka jest rola Biblii w życiu każdego człowieka?
Co to znaczy według ciebie, że należy żyć Słowem Bożym (Psalm 1)
Pan Jezus nie miał wątpliwości, że każdy człowiek potrzebuje w swoim życiu Słowa Bożego, by właściwie się rozwijać i poznawać Boga. Słowo Boże dla człowieka powinno być tym, czym jest codzienny posiłek, higiena, praca i wszystko inne co jest niezbędne do naszego funkcjonowania.
Jeśli chodzi o sprawy naszego ciała takie jak ubiór, chleb, praca itp. nie mamy problemu pamiętać o nich, ale jeśli chodzi o Słowo Boże, to mamy tendencje o tym zapominać.
Jak myślisz dlaczego tak jest, że zawsze pamiętamy o sprawach ciała, ale nie zawsze pamiętamy o karmieniu się Słowem Bożym?

Zwróćmy uwagę co mówi Król Dawid, wielki Boży sługa o Słowie Bożym

Psalm 119,8-11
Co to znaczy, że Dawid Boże Słowo przechowuje w sercu?
Dawid nie tylko jest stałym czytelnikiem i słuchaczem Bożego Słowa. Ale Biblia jest częścią Jego życia. Pamięta, o tym co mówi Bóg, gdy podejmuje decyzje, planuje i wykonuje życiowe przedsięwzięcia. Zna Słowa Boże na pamięć i

Za co Dawid ceni Boże Słowo?
 Psalm 119: 104-105
ü  Daje mu mądrość do życia i dzięki Słowu Bożemu unika wielu trudności i problemów.
ü  Słowo Boże uczy nas jak podobać się Bogu.
ü   (w. 28) Słowo Boże dźwiga nas w chwilach smutku
ü  (w. 32) Słowo Boże pociesza i daje nadzieje
ü  (w. 36) Bóg przez Słowo Boże chroni nad przed chciwością
ü  (w. 37) odwraca nasza uwagę od marności jaką jest poświęcenie swojego ziemskiego życia wyłącznie na ziemskie cele, a zawraca nasze oczy i duszę w kierunku tego co trwałe, w kierunku wieczności.
ü  (w. 45) Słowo Boże daje nam wolność.
ü  (47-48) Zajmuje umysł i przemienia go.
ü  (w. 59) Pozwala rozpoznać w jakim miejscu życia jesteśmy.
ü  (w. 66) Pozwala nam ocenić sprawy i charakter ludzki.
ü  (w. 74) Nasze posłuszeństwo Słowu Bożemu zachęca innych wierzących.
ü  (w 81) Słowo Boże daje nam Zbawienie.
ü  (w. 89) Słowo Boże trwa na wieki
ü  (w. 93) Słowo Boże zachowuje nas przy życiu.
ü  (w 130) Wykład, kazanie, grupa biblijna, jeśli jest oparte o Słowo Boże oświeca nas.
ü  (w. 133) Słowo Boże umacnia naszą wiarę.
ü  (w 140.160) Słowo Boże jest czyste, jest prawdą w przeciwieństwie od tego co podaje nam świat i świeckie filozofie, odkłamuje nasze otoczenie.
ü  Słowo Boże daje chrześcijański wzrost (1 Piotra 2,2)
ü  Słowo Boże odradza nas (1 Piotra 1,23)
ü  Słowo Boże wykonuje Bożą pracę w naszym życiu Izajasza (55,10-11)


Zwróć uwagę co Bóg mówi  do Jozuego o Słowie Bożym, gdy Jozue obejmuje przywództwo nad Izraelem Jozuego 1,7-8?
ü  że Jozue ma być odważny w przestrzeganiu Słowa Bożego. Jak myślisz dlaczego trzeba odwagi by przestrzegać słów Boga?
ü  Nie odstępować od Słowa Bożego, ani w prawo ani w lewo. Chodzi o to, by nic do niego nie dodawać i nic z niego nie ujmować. Niektórzy ludzie chcą poprawiać Pana Boga i coś dodawać do Słowa Bożego (np. ks. deuterokanoniczne w kościele Rzymskim lub dodanie imienia Jehowa w Nowym Testamencie przez Św. Jehowy) lub ujmować ze słowa Bożego jak Kościół Rzymski zmienił drugie przykazanie o nieczynieniu sobie obrazów.
ü  Posłuszeństwo Słowu Bożemu przynosi Bożą akceptacje i Boże błogosławieństwo do  życia człowieka.

Biblia – dlaczego chrześcijanin musi ją znać 2 Tymoteusza 3,15-17; Rzym 15,4
ü  Słowo Boże daje mądrość ku zbawieniu.
ü  Pismo jest natchnione przez Boga, sięgając po nie by się nim karmić spotykamy się z Bogiem.
ü  Uczy nas o Bogu kim jest, jak mu się podobać i co dla nas uczynił w Jezusie Chrystusie.
ü  Pozwala odkryć nam nasze grzechy i to, co w naszym życiu nie podoba się Bogu.
ü  Potrzebne jest nam do upamiętania i poprawy.
ü  Potrzebne jest nam do przemiany charakteru.
ü  Pismo Św. potrzebne dla chrześcijan, by przygotować ich do Bożego dzieła.
ü  Dodaje nam pociechy.
ü  Poucza nas.
ü  Daje nadzieje

Jakie jest działanie Słowa Bożego w życiu człowieku według listu do Hebrajczyków 4,12

Pragnienie Słowa Bożego w życiu chrześcijanina jest świadectwem duchowego życia, które w nim zostało wzbudzone przez Boga. Kto nie ma pragnienia i chęci karmić się Słowem Bożym, to prawdopodobnie nie jest odrodzonym człowiekiem w myśl słów Chrystusa (Jana 8,47) 

   

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń