niedziela, 2 lipca 2017

Chrzest wyłącznie dla wierzących Dzeje Ap. 8,26 – 40


Drodzy, zebraliśmy się tu dzisiaj by być świadkami chrztu na wyznanie wiary Marcina. Niektórzy być może zadają sobie pytanie: o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego chrzest w taki sposób, dlaczego w wieku świadomym. A co z chrztem, który wielu z nas miało jako dzieci? Na te wszystkie pytania znajdziemy odp. w Piśmie Św.
W Dziejach Apostolskich możemy przeczytać historię o Filipie który był ewangelistą i głosił Boże Słowo, oraz o człowieku, słudze Etiopskiej Królowej Kandaki, który przebył ponad 2000 tys. kilometrów do Jerozolimy by się modlić, by poznać prawdziwego Boga.
Przeczytajmy ta historię.

Widzimy wyraźnie, że cała sytuacja była zaaranżowana przez Boga. Bóg powiedział do Filipa przez Ducha Św. że ma udać się na drogę do Gazy w stronę Egiptu. Tam też Filip spotkał człowieka, który właśnie wracał z Jerozolimy, ze świątyni, po modlitwie i tam też kupił sobie Pismo Św. Był to człowiek bardzo zamożny, Eunuch Królowej zarządzający jej finansami. W drodze powrotnej siedząc na swoim wozie czytał Boże słowo, czytał Ks. proroka Izajasza. Właśnie jak spotkał filipa czytał fragment dotyczący Pana Jezusa Chrystusa (w 32) że Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tych którzy Ho skrzywdzili, którzy Go ukrzyżowali i poddał się tej drodze którą Bóg dla Niego wyznaczył.
Ale ten Eunuch miał problem, chociaż miał Pismo Św., chociaż je czytał, to jednak go nie rozumiał. Nie rozumiał o kim prorok Izajasz mówił, czy o sobie, czy jeszcze o kimś innym. I właśnie w tym celu, by zostało mu to wyjaśnione i by mógł dojść do wiary w Chrystusa, Bóg posłał do Niego Filipa. Po tym jak się spotkali, jak Filip przyłączył się do wozu opowiedział temu Eunuchowi ewangelię, dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie. I gdy tak jechali wozem, przejeżdżali koło jakiejś wody, tak jak my tutaj dzisiaj się zgromadziliśmy nad tym jeziorem. Wtedy też Eunuch zapytał Filipa, czy mógłby zostać ochrzczony, a Filip powiedział mu, że warunkiem przystąpienia do chrztu jest wiara w Jezusa Chrystusa. Eunuch wyznał swoją wiarę, powiedział że wierzy iż Pan Jezus jest Zbawicielem posłanym przez Boga, Synem Bożym, weszli do wody i Filip ochrzcił go. Tak też się rozstali.

 Moi drodzy  krótko, bardziej wnikliwie przyjrzyjmy się tej historii, która mówi nam co musi się stać w życiu każdego człowieka, jeśli chce mieć przebaczone grzechy i być zbawionym.

Słyszeć Ewangelię
Po pierwsze każdy człowiek musi usłyszeć ewangelię, dobra nowinę o Panu Jezusie Chrystusie, tak jak usłyszał ten Eunuch.
Powszechnie przyjmuje się że mieszkamy w kraju chrześcijańskim. Większość naszych rodaków, jak nie wszyscy słyszała o panu Jezusie Chrystusie. Jednak czy to, co słyszeliśmy o Chrystusie jest ewangelią, jest dobrą nowiną którą głosili apostołowie. Gdybym dzisiaj zapytał nas czym jest ewangelia? Co byś mi odpowiedział?
Filip powiedział do Eunucha, że Ewangelia dotyczy tego, że Bóg posłał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, by umarł na krzyżu Golgoty za nasze grzechy. Pismo Św. mówi że każdy człowiek jest grzesznikiem, że nie ma człowieka który przed Bogiem byłby na tyle sprawiedliwy, na tyle dobry, by o własnych siłach dostać się do nieba.
„wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zszedł, a Bóg dotknął karą za winę nas wszystkich Pana Jezusa Chrystusa”  (Izaj 53,6)
Nic nie jest w stanie sprawić poza Chrystusem, że człowiek będzie miał przebaczone grzechy. Tylko ofiara Pana Jezusa Chrystusa może oczyścić nas z grzechów. Nie mogą nas oczyścić ludzkie dobre uczynki, nie może nas oczyścić chodzenie do kościoła, czy nasza religijność. Nie mogą nas oczyścić z grzechów religijne rytuały, czy obrzędy. Nie może nas oczyścić z grzechów żaden pastor, ksiądz, czy inny duchowny. Jedynie Pan Jezus Chrystus ma moc oczyścić nas z grzechów, bo On umarł za nasze grzechy i może nas z nich obmyć. Dlatego było konieczne, by Filip przyłączał się do tego wozu i opowiedział temu Enochowi ewangelię, że jeśli chce być Zbawiony, to musi uwierzyć w Chrystusa.

Należy uwierzyć
Po drugie by mieć przebaczone, nie wystarczy słyszeć Ewangelii. Często wiele osób myśli, że skoro Pan Jezus umarł za grzechy całego świata, no to automatycznie wszyscy ludzie będą Zbawieni. Ale Filip powiedział wyraźnie do Eunucha, że jeśli chce być zbawiony, jeśli chce być ochrzczony, to musi wierzyć w swoim sercu, że Chrystus umarł za niego, za Jego grzechy. Każdy z nas, każdy człowiek musi sam podjąć decyzje wiary dla Chrystusa. Musi uznać ofiarę Chrystusa na krzyżu jako swoją zapłatę za grzech. Czyli najpierw musimy uznać, że sami nie możemy zapłacić za nasze grzechy, bo cokolwiek byśmy dali Bogu jest niewystarczające, a później musimy uznać że Boży Syn zapłacić za nasz grzech i przyjąć tą ofiarę.
Przyjęcie Chrystusa do naszego życia skutkuje, przebaczeniem grzechów, darem Ducha Św i życiem wiecznym. Każdy człowiek, który uwierzy w Chrystusa, który stanie się Jego uczniem otrzyma od Boga życie wieczne. Ci jednak którzy odrzucą Chrystusa, nie uwierzą w Niego, nie przyjmą Go nie otrzymają od Boga przebaczenia. Tak o tym czytamy w Ew. Marka
Mar 16:16  Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 
Tak więc przyjęcie ewangelii, przyjęcie Chrystusa skutkuje przebaczeniem i życiem wiecznym, odrzucenie zaś, skutkuje potępieniem i piekłem.
Czy ty przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, czy uwierzyłeś w Niego, czy stałeś się Jego uczniem, czy On przebaczył ci grzechy? Na te pytania wszyscy musimy sobie odpowiedzieć, bo w zależności od tego co uczyniliśmy z Chrystusem zależy nasza wieczność.

Chrzest wyłącznie dla wierzących
Widzimy też wyraźnie w tym fragmencie, że Eunuch chciał się ochrzcić po tym jak Filip opowiedział mu O Jezusie. A co odpowiedział mu Filip w 37 wierszu „Jeśli wierzysz z całego serca, możesz”. Jaki warunek Filip postawił Eunuchowi, by mógł przyjąć chrzest? Oczywiście tym warunkiem była wiara w Pana Jezusa.
Chrześcijański chrzest zgodny z Pismem Św. to taki kiedy człowiek, może samodzielnie podjąć decyzje wiary w Chrystusa. Z tego powodu też nie chrzcimy małych dzieci i niemowląt. Człowiek musi być świadomy tego, że jest grzesznikiem i Chrystus za niego umarł. Musi być świadomy tego, że jeśli chce być zbawiony, to sam osobiście musi przyjąć Chrystusa i stać się Jego uczniem. Nie mogą tego za niego zrobić rodzice, pastor, ksiądz, czy ktokolwiek inny. Nawet jeśli byśmy ochrzcili kogoś bez wiary w Pana Jezusa, to taki chrzest niemiałby znaczenia przed Bogiem.
Dlatego, że Pismo Św. w liście ap. Pawła do Efezjan 2,8 mówi, że człowiek jest zbawiony od swoich grzechów łaską Bożą przez wiarę w Chrystusa, nie z uczynków, by nikt się nie chlubił.
Chrześcijański chrzest natomiast jest wyrażeniem duchowej rzeczywistości, tego co się stało z człowiekiem, gdy uwierzył w Chrystusa. A mianowicie, zanurzenie w wodzie jest śmiercią starego człowieka, który żył dla świata i dla grzechu, a końcem Jego było potępienie. Wynurzenie zaś, jest symbolem zmartwychwstania do nowego Życia w Jezusie Chrystusie. Tak więc chrześcijański chrzest wodny jest symbolem odrodzenia przez Ducha Św., nowego narodzenia jak o tym mówi ap. Jan w 3 rodz. Ew. Jana.
Mamy tu przed sobą Marcina. Marcin usłyszał ewangelię, o tym że Chrystus zmarł na Krzyżu za Jego grzechy. Następnie uwierzył w nią i został przez nią zbawiony, a teraz chce wyrazić swoją osobistą wiarę przez Chrzest tak jak to nakazał nasz Pana, Jezus Chrystus.


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń