środa, 15 grudnia 2010

Nieoczekiwane odwiedzinyPo raz kolejny miałem dzisiaj nieoczekiwane odwiedziny. Do mojego mieszkania zadzwonili Świadkowie Jehowy. Tym razem zaprosiłem ich do środka jednocześnie modląc się do Pana Jezusa by pomógł mi wskazać im na prawdę. Dwie kobiety, które mnie odwiedziły przypomniały mi o zostawionej literaturze z jednoczesnym zapytaniem, czy ja przeczytałem. Owszem, przeczytałem i nawet zrobiłem zakreślenia miejsc co do, których wynikało jasno, że nie pochodzą z nauki Słowa Bożego. Więc dyskusje zaczęliśmy od stworzenia świata. Świadkowie uważają, że Bóg stwarzał świat przez tysiące lat lub nawet miliony, ale symbolicznie te lata nazwał dniami w Ks Rodzaju. Ja natomiast powoływałem się na Biblię mówiąc, że jeśli Bóg powiedział, że świat powstał w 6 dni to ja mu wierze. Świadkowie wyjaśniali na podstawie rożnych fragmentów na jakiej podstawie tak uważają, ale każdy ich argument Bóg pozwolił mi odeprzeć. Ostatecznie odpuścili ten temat. Kolejnym tematem był ulubiony temat świadków o dwóch klasach zbawionych - niebiańskiej oraz ziemskiej.
Niebiańska klasa według świadków to 144000 tys jako kapłani Boga w niebie szczególnie wybrani i przeznaczeni do pełnienia służby przy Bogu, a druga klasa to ci którzy zostaną na ziemi jako mniej zasłużeni i święci. I tym razem Bóg pozwolił mi wykazać, że taka interpretacja Ks Objawienia i kapłaństwa w Nowym Testamencie jest całkowicie bezpodstawna. Nowy Testament uczy bowiem, że jest jeden Boży lud i wszyscy są kapłanami Boga, świętymi i odkupionymi przez ofiarę Chrystusa. W żadnym miejscu Biblii nie znajdziemy lepszych w Chrystusie i gorszych w Chrystusie, wszyscy są równi i wszyscy stoją przed tronem Boga Ks Objawienia 7 rozdz mówi że zarówno 144 tys stoi przed Bogiem i przed barankiem w niebie jak i wielki tłum, który widział Jan.
Kolejny temat jaki był poruszony to zniszczenie obecnej ziemi i przyjście nowej. Świadkowie uważają, że Bóg całkowicie nie zniszczy ziemi, ale trochę ja przeorganizuje i poprawi. Wynika to z tego, że powołują się na fragment z Ks rodzaju 1 rozdz gdzie jest powiedziane, że wszystko co stworzył Bóg było dobre. Prawda jest, że do momentu upadku człowieka w  grzech wszystko było doskonałe, ale po upadku ta doskonałość utraciło zarówno człowiek jak i całe stworzenie. Świadkowie natomiast twierdzą że tylko człowiek utracił ta doskonałość a stworzenie prócz człowieka jest w porządku. W takim razie ja zadałem pytanie, czy zwierzęta przed upadkiem zjadały się wzajemnie? Moje rozmówczynie odpowiedziały, że nie. To więc zapytałem kiedy zaczęły się zjadać. Oczywiście odp była prosta, po upadku. Z Biblii jasno wynika że grzech wpłynął na zwierzęta i całą ziemię, która zaczęła rodzic osty i ciernie oraz niebo skoro będzie nowe. Z moich obserwacji wynika, że świadkowie Jehowy nie rozumieją czym jest grzech i dlaczego wszystko musi być nowe. Nowy człowiek odrodzony z Boga, Nowe ciało, Nowa ziemia i Nowe niebo.

Rzymian 8:20  gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei,
21  że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych.
22  Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd.
23  A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego.
Umówiliśmy się na kolejne spotkanie 3 stycznia. Proszę was módlcie się by Bóg dał mi mądrość słowa a świadkom objawienie Pana Jezusa.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń