niedziela, 19 grudnia 2010

Wszystko co cenne ma swoją cenę

Zbawienie jest za darmo, ale kosztuje wszystko.
Wielu ludzi uważa że zbawienie, życie wieczne bez chorób, śmierci, zła, grzechu jest czymś wspaniałym, ale niewielu jest gotowych zapłacić cenę za to zbawienie. Ktoś może mi powie, że co ja mówię, przecież Pan Jezus zapłacił cenę. Tak to prawda, że to Chrystus wykupił nas od przekleństwa grzechu i jeśli dostępujemy życia wiecznego to tylko na podstawie Jego ofiary. Ale by tego wspaniałego daru dostąpić trzeba swoje życie złożyć w Chrystusie.

Mateusza 10:37  Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien.
38  I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien.
39  Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je.
Chrystus domagał się wyjątkowego miejsca dla siebie w naszym życiu. Był zainteresowany wszystkim albo niczym. Jakże często obserwuje się dzisiaj ludzi którzy są zainteresowani tanim przebaczeniem grzechów, tanim zbawieniem. Na czym to tanie zbawienie polega? Ano moi drodzy polega na minimalnym zaangażowaniu z naszej strony jednocześnie oczekując od Boga maksymalnego błogosławieństwa. Pamiętam opowiadanie pewnego brata w Chrystusie, który wspominał czasy kiedy ludzie byli gotowi przebyć 15 kilometrów pieszo w zimie by uczestniczyć w społeczności ludzi wierzących i razem uwielbiać Boga. Byli gotowi dzielić się ewangelią z każdą napotkaną osobą byle tylko Bóg dawał takie możliwości, byli gotowi ponosić wszelkie koszty dla chwały Bożego Królestwa w ten sposób dziękując Bogu za zbawienie.
A dzisiaj? Mając często samochód nie chce im się przebyć 5 km by uwielbiać Boga, wola dłużej pospać, podrzemać. Mają wiele czasu na rozrywkę, ale nie maja czasu na służbę i studiowanie Słowa Bożego. Często dają z tego co im zbywa, a nie z tego co mają na swoje utrzymanie. Prawdziwy i cenny  dar kosztuje prawdziwą ofiarę i ci którzy traktują Boga poważnie, to rozumieją.
Pan Jezus oczekuje od nas, że nasza miłość do niego będzie większa niż miłość do naszej cielesnej rodziny. On jest tego godny by Kochać Go właśnie w taki sposób. Pan Jezus oczekuje od nas by każdy z nas wziął swój własny krzyż odrzucenia, poświęcenia, oddania i zaangażowania w sprawy Bożego Królestwa czyniąc tak utwierdzamy nasze zbawienie i upewniamy się w przekonaniu, że naprawdę jesteśmy ludźmi wiary. Pan Jezus oczekuje od nas, że stracimy nasze życie w tym świecie na rzecz Jego spraw, dopiero wtedy znajdziemy je naprawdę.
Choć zbawienie jest z łaski przez wiarę to nie jest ono tanie, bo Chrystus zapłacił za nie swoim życiem. Pytanie czy my jesteśmy gotowi poświęcić swoje życie na Jego wzór nie kupując w ten sposób zbawienia, a okazując wdzięczność i oddanie Chrystusowi, pokazując jednocześnie, że jesteśmy prawdziwie zbawieni?

Jakuba 2:17  Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń