piątek, 18 marca 2011

Dlaczego nie wierzę w reinkarnację?

Wiara w reinkarnacje staje się coraz bardziej popularna w polskim środowisku. Znacząca ilość Polaków najczęściej ze środowiska katolickiego i nie tylko wierzy, że po śmierci wciela się w nowy byt fizyczny np dusza jednego człowieka może przejść w ciało nowo narodzonego dziecka lub zwierzęcia. Zwolennicy reinkarnacji wierzą, że dobre życie na ziemi zapewni im lepsze wcielenie w przyszłości. Tak więc zmierzają do pewnej doskonałości. Słowo reinkarnacja znaczy -  powtórne wcielenie.
Dziwne jest, to że środowisko katolickie jako społeczność chrześcijańska przyswaja sobie takie poglądy, które są sprzeczne z nauką chrześcijańską i Pisma Św. Dowodzi to, że znaczna większość chrześcijan w Polsce jest nominalna. Nie rozumie swojej wiary, a także nie wnika w swoją przynależność kościelną. Czasami do tego stopnia, że ludzie  zupełnie nie widzą różnicy miedzy religiami wschodu a chrześcijaństwem. Przyswajają sobie poglądy z innych religii, bo im pasują nie zastanawiając się czy są one zgodne z prawdą.
Pismo Św, które jest autorytetem wiary dla chrześcijan mówi nam o tym co się dzieje z człowiekiem po śmierci i nie jest, to reinkarnacja.
List do Hebrajczyków 9:27  A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd,
W liście do hebrajczyków czytamy, że człowiek nie umiera wiele razy i nie odradza się wiele razy. Rodzi się na ten świat jeden raz. Jego celem jest żyć dla Boga i uwielbiać swoim życiem Boga. Wielu ludzi nie robi tego, bo są martwi duchowo. Realizują swoje cele, a nie te do, których Bóg ich przeznaczył. Gdy dobiegnie do końca nasze życie na ziemi następuje śmierć, a  po śmierci jest sąd Boży. Nie ma mowy o reinkarnacji i wcieleniu w kolejnego człowieka, ale Słowo Boże mówi o tym, że musimy stanąć przed Bogiem po naszej śmieci i On zadecyduje o naszym wiecznym przeznaczeniu. Wiara w reinkarnację jest fałszywą nadzieją, przez którą szatan pragnie przysłonić ludziom ewangelię Jezusa Chrystusa. Ludzie, którzy wierzą w reinkarnację w żaden sposób nie mogą dostąpić zbawienia. Myślą, że po śmierci wcielą się w kolejna osobę, a tymczasem będą musieli stanąć na sądzie i zostaną potępieni bo nie dali wiary ewangelii Jezusa Chrystusa. 
Wiara w reinkarnację jest próbą zbawienia siebie samego za pomocą dobrych uczynków. Tym samym próbuje nam się powiedzieć, że nie jesteśmy tacy źli. Wystarczy, że trochę się poprawimy, będziemy lepiej się zachowywać, wzbijemy się na pewne wyżyny moralności i w przyszłym życiu doświadczymy lepszego wcielenia.
Pismo Św mówi nam coś zupełnie innego:
List do Rzymian 6:23  Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Nie zasługujemy na nagrodę, ale na karę. Nie ma znaczenia jak mocno byś się poprawił zawsze będziesz w oczach Boga grzeszny i splamiony grzechem a zapłatą za grzech jest śmierć wieczna (piekło). Nasze starania choćby były najlepsze nie są w stanie zapłacić Bogu za nasze grzechy, cena jest zbyt wysoka, a jest nią nasze życie. Tylko Osoba Jezusa Chrystusa, była na tyle doskonała i święta, że jest w stanie wnieść pełną zapłatę za nasze grzechy i mogą być one nam odpuszczone jedynie przez wiarę w zastępczą śmierć Chrystusa za mnie. Życie wieczne jest darem od Boga, ale tylko wtedy kiedy uwierzysz w Chrystusa i odrzucisz inne alternatywne drogi, do zbawienia samego siebie. Może jesteś osobą, która wierzy w reinkarnację. Drogi przyjacielu pomysł reinkarnacji jest kolejną fałszywą próbą zbawienia samego siebie. Wszystkie religie prócz chrześcijaństwa mają jedną wspólna cechę, są staraniami człowieka w kierunku Boga, chrześcijaństwo natomiast jest inicjatywą Bożą w stronę człowieka.

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń