poniedziałek, 7 marca 2011

Przypomnienie łaski

Kilka dni temu znalazłem się w sytuacji, która na nowo przypomniała mi ogrom Bożej łaski względem mnie. zaparkowałem samochód w niedozwolonym miejscu i straż miejska założyła mi blokadę na koło. Możecie sobie wyobrazić moje zdziwienie kiedy podchodzę do samochodu po kilku godzinach, troszkę się spieszyłem, chce wsiadać i jechać, a tu? No własnie całkowite unieruchomienie pojazdu. Oczywiście zmartwiłem się. Dzwonie na straż miejska informuje o sytuacji, a oni wysyłają do mnie patrol. Przyjeżdża młody człowiek, który zadaje mi pytanie. Czy wiem dlaczego na pojazd została założona blokada? Odpowiadam, że pewnie zaparkowałem w niedozwolonym miejscu, co zostaje potwierdzone przez nieopodal stojący znak, że parkowanie dozwolone dla posiadaczy identyfikatorów. Następnie strażnik informuje mnie o grożących mi 5 punktach karnych oraz 500zł mandatu. Bardzo się zmartwiłem jak wcześniej troszkę teraz byłem przybity. Proszę Go o najniższy wymiar kary i próbuje wytłumaczyć, że nie jestem z tego miasta przepraszając za incydent. Strażnik bierze moje dokumenty i idzie do samochodu nakazując mi oczekiwanie. Po powrocie strażnik zwraca się do mnie ze stwierdzeniem, że pouczenie wywrze na mnie lepszy skutek niż jakakolwiek kara. Musze przyznać, że miał racje. Gdybym zapłacił karę uznałbym. że odrobiłem to na co zasłużyłem, a tymczasem łaska, którą mi okazał wzbudziła w moim sercu ogromna wdzięczność i wywarła niezapomniany ślad.
Przez tą sytuacje Bóg na nowo przypomniał mi, to czego dokonał w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Przez Jego ofiarę na krzyżu pojednał ze sobą świat i mnie. Odpuścił mi moje grzechy z powodu wiary w Chrystusa, który własnym życiem za te grzechy zapłacił. A ja doświadczyłem łaski świętości, czystości, pojednania z Bogiem i usynowienia. Jak wcześniej byłem straconym grzesznikiem, teraz stałem się oczyszczonym i odkupionym synem Boga. Wcześniej zasługiwałem na Boży gniew i pomstę, a zostało mi dane królestwo Boże i Boże obietnice.

Efezjan 2:5  i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście -
6  i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie,
7  aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie.
8  Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
9  nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
10  Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.
Gdy człowiek doświadczy prawdziwie Bożej łaski i ma świadomość, że dzięki Bożej dobroci uniknął piekła i potępienia, a na to miejsce otrzymał dar życia wiecznego. Nigdy już nie będzie taki sam. Boża łaska przemienia i wyzwala ogromną wdzięczność w życiu człowieka. Co z kolei prowadzi do posłuszeństwa Bogu. Wielu ludzi wyznaje, że doświadczyło Bożej łaski ze względu na Chrystusa. Samo wyznanie jest pozytywne i pożądane, ale nie zawsze jest autentyczne. Dopiero przemienione życie jest autentycznym wyznaniem doświadczenia Bożej łaski.
Gdybyśmy chcieli zdefiniować Bożą łaskę, to moglibyśmy określić ją jako niezasłużony, niezapracowany dar dla człowieka od Boga wynikający z Bożego miłosierdzia ze względu na Ofiarę Chrystusa. Bóg poprzez swoją dobroć i miłość czyni z nas żyjących choć byliśmy umarli z powodu grzechów, a nadto obdarza nas wieloma obietnicami na daleką przyszłość. "Jakże miałbym zaprzeć się i nie kochać mojego Pana Jezusa Chrystusa, który nigdy nie uczynił mi nic złego". Odpowiedział kiedyś Polikarp prowadzony na śmierć za wiarę w Chrystusa, gdy został poproszony o zaparcie się Go za uratowanie życia. A jak z tobą przyjacielu. Czy doświadczyłeś już Bożej łaski?

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń