piątek, 27 maja 2011

Błądzenie!!!!!!

Kilka dni temu miałem ciekawe doświadczenie, które na nowo przypomniało mi jak ważna jest znajomość Pisma Św by nasza wiara mogła właściwie rozwijać się i była taką wiarą, która doprowadzi nas do zbawienia.
Postanowiłem w niedzielne popołudnie wybrać się nad morze z rodziną. Wcześniej sprawdziłem na mapie trasę do najbliższej morskiej wody i w drogę. Po około 10 kilometrach okazało się, że wcześniej ustalona trasa jest błędna i doprowadziła nas w pola. Należało się wrócić, kolejna wybrana droga również okazała się fałszywa w ostateczności błądziliśmy 40 minut zanim znaleźliśmy właściwy cel.
Jest, to świetny przykład jak możemy błądzić w życiu duchowym nie znając właściwej drogi do Boga. Zanim znajdziemy właściwą drogę musimy mieć cel i wiedzieć gdzie chcemy dotrzeć, ktoś powiedział, "jeśli nie celujesz zawsze trafisz" ale  ja nie chce trafić gdzieś w pola duchowe, o zgrozo do piekła w najgorszym wypadku. Ja chcę trafić do Boga w Jego ramiona i pojednać się z nim. W moim błądzeniu tylko dlatego zacząłem szukać właściwej drogi, bo wcześniej miałem cel i wiedziałem gdzie chce dotrzeć.
Sam cel nie wystarczy potrzebna jest jeszcze jakaś mapa, jakieś rozeznanie w drodze, trasie. W moim przypadku wystarczyło sięgnąć po GPS lub mapę i wytyczyć na nowo trasę. W życiu duchowym również potrzebujemy mapy, którą jest Pismo Św, Biblia. To właśnie z niej czerpiemy wskazówki w jakli sposób dotrzeć do Boga by być zbawionym. W Biblii czytamy:

2 Tymoteusza 3:16  Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
17  aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.2 Piotra 1:20  Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi.
21  Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.

Rzymian 15:4  Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli.

Biblia jest naszą mapą jedyną właściwą. jeśli nie znasz jej będziesz błądził niczym ślepiec i nie wiesz dokąd idziesz. Tak jak znajomość Słowa Bożego powiązana z wiarą może doprowadzić nas do zbawienia tak nieznajomość doprowadzi nas do potępienia. Jeśli znasz Słowo Boże i stosujesz się do niego będziesz pożyteczny, nauczysz się służyć Bogu, wykryjesz popełniane błędy, poprawisz się, będziesz wzrastał w sprawiedliwości dążąc do doskonałości i będziesz zdolny do wszelkiego dobrego dzieła.
Jeśli jednak nie interesuje cię Biblia, Słowo Boże, to wtedy nigdy nie będziesz pożyteczny, niczego się nie nauczysz w sprawach duchowych, a tym samym będziesz popełniał same błędy, grzechy, nigdy się nie poprawisz stając się coraz gorszy i pogrążony w ciemności i nie będziesz przydatny do żadnego dobrego dzieła, a ostatecznie czeka cię potępienie wieczne, "bo wszelkie drzewo, które nie wydaje owocu zostanie wycięte i w ogniu spalone". To właśnie z Pisma Św dowiadujemy jak służyć Bogu. Wszelkie inne pomysły, które nie wynikaj z Pisma Św są szkodliwe i sprowadzają nas na błędna drogę.


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń