piątek, 20 maja 2011

Koniec Świata, kiedy to nastąpi?

Niektórzy podejmują się obliczenia daty "końca świata" lub ponownego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Ostatnio pojawił się pewien kaznodzieja w Stanach Zjednoczonych, który twierdzi że koniec świata nastąpi 21 maja. Poniżej podaje link do tej przepowiedni
http://www.noewiedzial.com/
Autor twierdzi, że data wynika z skrupulatnych obliczeń na podstawie Pisma Św. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że te przepowiednie, to zwyczajne głupoty i pisze, to na podstawie tego samego Pisma Św na jakie powołuje się autor tego proroctwa.
W Biblii czytamy:
 Mateusza 24:36  A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.
37  Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.
38  Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,
39  i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.
40  Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
41  Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
42  Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.
Pan Jezus powiedział, że o tym dniu nikt nie może wiedzieć. Nie wiedzą aniołowie nie wiedział Pan Jezus tym bardziej nie wie żaden inny człowiek. Tylko sam Bóg wie kiedy, to nastąpi i zachęca nas do czujności. Już ten tekst z Ewangelii Mateusza wystarczyłby, by nie próbować przepowiadać dnia sądu. takie przepowiednie świadczą tylko o braku pokory takiego człowieka i nieznajomości Słowa Bożego. Inny fragment Słowa Bożego mówi:
Dzieje Apostolskie 1:6  Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi?
7  Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił,
8  ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.
Pan Jezus powiedział byśmy się nie interesowali sprawami, które Bóg zakrył, ale byśmy się zajęli tym co do nas należy. Świadectwem o Jego zmartwychwstaniu i Chwale. Koniec świata rzeczywiście nastąpi, ale w dniu o którym Bóg zadecyduje a nie człowiek 

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń