środa, 11 maja 2011

Jak Rozumieć Piąte Przykazanie.


Piąte przykazanie możemy przeczytać w Księdze Wyjścia (20,12) i brzmi ono:
 Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
Przykazanie, to odnosi się do czci i szacunku wobec rodziców. Dostają oni autorytet nadany im przez Boga wobec swoich dzieci. Dzieci mają obowiązek odnosić się z szacunkiem oraz poważaniem w kierunku swoich rodziców. Rodzice jako przedstawiciele Boga dla swoich dzieci w świetle tego przykazania powinni pełnić swoje obowiązki rodzicielskie w taki sposób, by uczyć swoje dzieci Bojaźni Bożej  i wychowywać je w „w karności dla Pana” .
Żyjemy  w czasach kiedy podkreślany jest kult młodości i piękna. Gdy zaczynamy się starzeć okazuje się, że jesteśmy mniej przydatni. Często pojawiają się ograniczenia w zatrudnieniu informujące nas, że przyjmuje się ludzi do 40. roku życia. Może odmówiono nam opieki medycznej z powodu tego, że słabo rokujemy na wyzdrowienie z powodu naszego wieku. Takie działania tylko utwierdzają społeczeństwo w przekonaniu, że człowiek stary jest bezproduktywny, mniej wartościowy niż młody, a nawet głupi. Nasze dzieci coraz częściej zaczynają wyrastać w przekonaniu, że rodzicie tylko ograniczają ich swobodę i są przeszkodą w dążeniu do szczęścia. Coraz więcej instytucji społecznych pragnie ograniczać prawa rodziców wobec swoich dzieci, co wcale nie pomaga rodzicom w wychowaniu.
Gdy Bóg nadawał, to przykazanie Izraelowi, to chciał by dzieci okazywały wdzięczność i szacunek wobec swoich rodziców. Obowiązkiem dzieci jest okazywanie miłości i posłuszeństwa swoim rodzicom, a także praktycznej pomocy. W czasie kiedy Bóg nadawał piąte przykazanie nie istniała opieka socjalna ani system emerytalny, starzy rodzicie, którzy nie mogli pracować mieli być wspomagani poprzez swoje dzieci. W sytuacji gdyby dzieci nie wypełniały swoich obowiązków wobec rodziców, byli oni zagrożeni żebractwem, a nawet śmiercią głodową. Bóg nie zmienił swojego Słowa, również i dzisiaj cześć wobec rodziców powinna być okazywana nie tylko w miłych ciepłych słowach, ale także w praktyczny sposób. Jako dzieci powinniśmy interesować się potrzebami naszych rodziców i wedle potrzeb  okazywać pomoc.
Warto wspomnieć, że piąte przykazanie jest z obietnicą, a dotyczy ona błogosławieństwa Bożego dla tych którzy zastosują się do Bożych pouczeń.  Bóg obiecał, że szacunek i troska wobec rodziców nie zostaną bez nagrody w późniejszym życiu. Należy przestrzec, że brak takiego wsparcia ze strony dzieci spotka się również z Bożą odpłatą i Jego sądem. W
Przypowieściach Salomona 20:20 czytamy  „Kto przeklina swojego ojca i swoją matkę, tego lampa z nastaniem ciemności gaśnie”. Na innym miejscu Pisma Św. czytamy:
Powtórzonego Prawa 27:16  Przeklęty, kto zlekceważy swego ojca i matkę. A cały lud powie: Amen.
Bóg daje wyraźne ostrzeżenia, by nie zaniedbywać tego ważnego przykazania, gdyż  ignorancja może się skończyć przedwczesną śmiercią i Bożym gniewem.
Coraz częściej starzy, zniedołężniali rodzice są pozostawieni sami sobie przez swoje dorosłe dzieci, a niekiedy w skrajnych przypadkach dochodzi nawet do okradania lub znęcania się nad nimi.
W dzisiejszych czasach media coraz częściej informują o aktach nieposłuszeństwa dzieci wobec rodziców. Kilka miesięcy temu słyszałem o nastolatku, który wpadł w szał i groził śmiercią całej rodzinie z tego powodu, że ojciec wyłączył mu komputer. Jest, to jeden z przykładów jak mocno osłabł w naszych czasach autorytet rodziców. Przykazanie, to jest umieszczone zaraz po przykazaniach, które bezpośrednio odnoszą się do Boga, co jeszcze bardziej świadczy o powadze i ważności tego przykazania. Apostoł Paweł w 2. liście do Tymoteusza powiedział, że charakterystycznym znakiem czasów ostatnich będzie właśnie, to że dzieci nie będą posłuszne swoim rodzicom.
A w jaki sposób ty traktujesz swoich rodziców? Czy szanujesz ich i obdarzasz czcią? Czy troszczysz się o ich zdrowie i potrzeby materialne? Niech te Boże wskazana będą dla nas przestrogą i zachętą.


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń