piątek, 15 czerwca 2012

Dary duchowe


Rzymian 1:11  Pragnę bowiem ujrzeć was, abym mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia was,
Paweł wie, że ma coś do zaoferowania chrześcijanom w Rzymie. Wie, że otrzymał od Boga dary duchowe, które zostały mu dane w tym celu żeby służyły w kościele. W wielu środowiskach chrześcijańskich panuje zupełne niezrozumienie lub chaos  w służbie usługiwania darami duchowymi. Niekiedy ludzie, którzy je otrzymali zamiast usługiwać tymi darami w kościele w pokorze i służyć nimi, traktuje otrzymane dary jako możliwość zdobycia większego autorytetu, wpływu lub nawet pieniędzy. Taki stan rzeczy jest karygodny jeśli Bóg daje nam dary duchowe, to w tym celu byśmy pokornie służyli nimi innym i budowali ciało Chrystusowe, którym jest kościół. Innym nadużyciem w służbie darów duchowych jest usługiwanie nimi w zupełnym nieporządku bez mądrości i żadnych ograniczeń. Co czasami zamiast być zbudowaniem dla społeczności przynosi zamęt i niepokój, a w skrajnych sytuacjach prowadzi do podziału społeczności.
Paweł jest świadomy otrzymania duchowego daru od Boga i wie również jakie one są jeśli było ich więcej. Nie dokładnie wiemy jakie dary duchowe w tej sytuacji ma na myśli Paweł. Być może chodziło o dar nauczania lub inny. Z pewnością Paweł nie mówi tutaj o naturalnych zdolnościach, które mógłby mieć wyćwiczone. Mówi o duchowym darze który otrzymał od Boga przez Ducha Św. jest to podarunek z góry dla każdego nawróconego człowieka. Człowiek nieodrodzony z Boga nie może takiego daru posiadać ani nabyć takich umiejętności. Bóg daje swojemu kościołowi te dary jako narzędzia do służby i umacniania swojego kościoła. Biblia wymienia różne duchowe dary łaski takie jak: mowa mądrości, mowa wiedzy, dar wiary (nie chodzi o typową wiarę w Jezusa, ale o szczególną ufność w Boże obietnice), dar czynienia cudów, dar uzdrawiania, dar proroctwa, dar usługiwania, dar ofiarowywania, dar rozróżniania duchów, dar języków, dar wykładania języków, dar apostolstwa (nie chodzi o takich apostołów jak dwunastka Jezusa, ale o pionierów zakładających kościoły, misjonarz) i inne. Każdy chrześcijanin powinien dążyć do tego by wiedzieć jaki jest jego dar duchowy i nim usługiwać w kościele, a także powinniśmy prosić i modlić się do Boga od kolejne dary by ciało Jezusa Chrystusa, którym jest kościół obfitowało we wszelkie poznanie i doznanie ku chwale Boga Ojca przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń