poniedziałek, 4 czerwca 2012

Gorliwość w służbie BoguRzymian 1:9  Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie ewangelii Syna jego, że nieustannie o was pamiętam
Widać, że miłość apostoła Pawła do chrześcijan w Rzymie była niezwykle gorąca. Żeby zapewnić ich o pamięci i trosce powołuje Boga na świadka. Apostoł Paweł mógł tak powiedzieć, bo któż zna nas lepiej niż właśnie Bóg. Ten, który nas stworzył, i wie o nas wszystko. W psalmie 33 czytamy:
Psalmów 33:13  Pan spogląda z nieba, Widzi wszystkich ludzi.
14  Z miejsca, gdzie przebywa, Patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi,
15  On, który ukształtował serce każdego z nich, On, który uważa na wszystkie czyny ich.
Każdy człowiek powinien chodzić z taką świadomością jak Paweł, że Bóg patrzy na nas, widzi wszystkie nasze czyny, zważa na nasze działania i sądzi nasze postępowanie. Ale nie wszyscy znają Boga, nie wszyscy wierzą w niego co nie zmienia faktu, że On widzi drogę każdego człowieka. Ale ci którzy wierzą i wiedzą, że każda ich chwila życia jest przed obliczem Bożym, bo gdzie przed nim się ukryjemy jak mówi Dawid w psalmie 139 powinni z całego serca postępować tak by móc przywołać Boga na świadka, że są oddani i gorliwi w sprawie  Jezusa Chrystusa. Prawdziwa chrześcijańska wiara, to wiara w służbie Bogu. Kościół chrześcijański coraz częściej o tym zapomina, wielu członków kościoła żyje własnym życiem służąc jedynie sobie i myślą, że są wierzący w Boga. Ale prawdziwy Chrześcijanin nie żyje dla siebie jest na służbie u Boga, jego życie zostało poddane Jezusowi Chrystusowi, żeby wypełniać Jego wolę. Taka służba nie jest religijną harówką skupiająca się na pustej formie, bezmyślnej liturgii czy ciągłemu recytowaniu, powtarzaniu wyuczonych modlitw. Jest to służba przesiąknięta duchową gorliwością, pełna pasji i oddania dla Chrystusa. Jest to, służba skupiająca się na zwiastowaniu Ewangelii, świadczeniu o prawdziwości ewangelicznego przesłania. O tym że Syn Boży przyszedł na świat w ciele, zmarł męczeńską śmiercią na Krzyżu za grzech każdego człowieka i powstał z martwych trzeciego dnia, wstąpił na niebiosa zasiadając po prawicy Boga Ojca i niebawem powróci żeby odbyć sąd i w pełni ustanowić swoje królestwo. Jest to, wspaniała ewangelii łaski, przebaczenia grzechów dla każdego kto wierzy.
Nie zwiastujemy swojej ewangelii, niektórzy ludzie zniekształcają, to przesłanie coś do niego dodając lub coś od niego odejmując. Jeśli ktoś tak czyni ewangelia staje się tylko ludzką nauką, filozofią. Istnieje niebezpieczeństwo, żeby udoskonalać poprawiać ewangelie Jezusa Chrystusa. Ludzie robią tak z rożnych powodów. Niekiedy wydaje się im że ewangelia jest zbyt prosta innym razem chcą dodać jej splendoru, chwały. Ale w Ewangelii jest cała mądrość Boża jeśli tylko przekazujemy ją w taki sposób jak pozostawił nam ją Jezus Chrystus.


Brak komentarzy:

Łączna liczba wyświetleń